Vooral developers bepalen het succes van een platform
18-07-2020 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Vooral developers bepalen het succes van een platform

De ervaringen van ontwikkelaars met een platform worden steeds belangrijker bij de keuze van een organisatie voor het ene of het andere platform. Een goede developer experience (DX) is dan ook essentieel voor het succes ervan. Aanbieders lijken dat nog niet altijd te beseffen, constateert Friso Geerlings (foto), chief technology officer bij Isaac. Al kent hij ook mooie voorbeelden van bedrijven die het wél begrijpen.

‘Developer experience is de ervaring die een developer heeft wanneer hij interacties aangaat met een platform’, legt Geerlings uit. ‘Meestal gebeurt dit via een application programming interface (API), dat ervoor zorgt dat gegevens makkelijk en schaalbaar kunnen worden overgedragen en uitgewisseld. Voor een developer is het fijn als dat eenvoudig en snel kan. Daarnaast is het belangrijk dat de developer goede ondersteuning krijgt via documentatie.’

Rondzingen
Hoe eenvoudiger die koppeling tot stand gebracht kan worden, hoe groter de kans op succes voor het platform. Developers zijn schaars en duur, dus als het veel tijd en moeite kost om eigen software te integreren, stijgen de kosten. Het komt zelfs voor dat ontwikkelaars overstappen naar een andere organisatie omdat ze het fijner vinden om met een ander platform te werken. ‘Developers wisselen ervaringen met elkaar uit. Als een platform problemen geeft, gaat dat rondzingen.’

Besluitvorming decentraal
Een andere belangrijke ontwikkeling is dat ontwikkelaars een grotere stem krijgen bij beslissingen over het platform waarmee een organisatie werkt. ‘Besluitvorming komt op een andere plek in de organisatie te liggen’, constateert Geerlings. ‘Softwareontwikkeling wordt vaker opgeknipt in teams die zelf keuzes maken. De beslissing wordt niet altijd meer in de directiekamer genomen, maar dichter bij de developer. Zijn of haar stem wordt dan beter gehoord. Dat is een extra reden om de developer tevreden te houden.’

Zes wegen naar DX
Geerlings somt zes manieren op om developers blij te maken. Om te beginnen moet de developer eenvoudig kunnen experimenteren met het platform. ‘Je moet de software kunnen aanroepen en dan zien wat er terugkomt. Bijvoorbeeld een zoekopdracht of een betaling. Dat moet mogelijk zijn zonder dat je je eerst moet verbinden aan contracten. En als er een foutmelding komt, moet die duidelijk zijn.’
Een tweede aspect is het 3:30:3-beginsel. ‘In 3 seconden moet je kunnen snappen wat het platform voor je doet. De eerste twee zinnen van de documentatie moeten dat duidelijk maken in heldere taal. Begrijpelijk voor de developer, maar ook voor andere, minder technische stakeholders. In 30 seconden moet je een test kunnen doen. En binnen 3 minuten moet je een waardevol resultaat hebben.’
Als derde factor dient de documentatie op orde te zijn. ‘De documentatie moet gelaagd zijn. De developers en product owners moeten snel bij de belangrijkste informatie kunnen. Welke functiona­liteit biedt het platform? Wat heb je eraan? Scrum-teams hebben een ander niveau dan de gespecialiseerde developer. Daar moet je rekening mee houden. Vervolgens kun je steeds verder de diepte in.’

API-triad
Belangrijk voor de developer experience is ook een logische inzet van de ‘API-triad’: drie niveaus van interactie met het platform. Het eerste niveau is REST. Dit heeft betrekking op het versturen en ontvangen van informatie. Je stuurt bijvoorbeeld een betaling en je krijgt daar een bevestiging van. Het tweede niveau, Webhooks, houdt in dat je een bericht verstuurt als er iets is veranderd in de status van een onderwerp, bijvoorbeeld als een pakje is bezorgd. Consumenten kennen dit als push-bericht.
Het derde niveau van de API-triad heeft te maken met het ophalen van specifieke informatie door middel van een vrije vraag; een ‘query’. Dit gebeurt met GraphQL. ‘Stel dat je wilt weten hoeveel pakjes er bezorgd zijn in een bepaald postcodegebied in Amsterdam tussen 10 en 11 uur’, geeft Geerlings als voorbeeld. ‘Dat is informatie die veel waarde kan toevoegen aan je dienstverlening. Dit is echter de achilleshiel van veel SaaS-diensten; die zijn zo ver nog niet. GraphQL is best een uitdaging, echt de volgende stap in API’s. Platformen als CommerceTools en Stripe bieden wel al GraphQL.’

Plug-in
Een vijfde manier om de DX te verbeteren is een gelaagde aanpak. Naast een goede API en adequate documentatie kan de aanbieder van het platform overwegen of er een plug&play-oplossing mogelijk is. Een component waarmee de dienst in één keer geïntegreerd kan worden met platforms als AWS, Magento of Salesforce. Isaac bouwt plug-ins voor de 15 meest gebruikte platforms om een snelle en naadloze integratie mogelijk te maken.

Tot slot adviseert Geerlings platformeigenaren om informatie zo breed mogelijk te delen. ‘Verstop het niet op je eigen website, maar zorg dat developers er ook via community’s zoals Github en Stack Overflow, kennis van kunnen nemen. Kies zoveel mogelijk voor open source en weersta de verleiding om aan de integratie te willen verdienen. Bedenk waar developers zitten die van jouw platform gebruik willen maken en biedt het daar aan.’

Lichtend voorbeeld
Een lichtend voorbeeld onder de platforms die het snappen is volgens Geerlings Stripe, een platform voor online betalingen. “Stripe heeft vanaf het begin ingezet op developer experience. Het bedrijf levert een complete toolkit voor developers, met documentatie, user cases, video’s en webinars. “Developers first”, staat op hun website, en dat is ook echt het uitgangspunt. Daarmee is Stripe uitgegroeid tot marktleider.’
Als tweede voorbeeld noemt Geerlings developer.KPN.com. ‘Als je KPN zegt, denk je misschien niet meteen aan een hip bedrijf. Maar het is een showcase van een grote onderneming die een draai aan het maken is en heel bewust developers aan zich probeert te binden. Daardoor zijn ze in hun markt koploper. Ze bieden mogelijkheden om gratis API’s te testen, plus relevante documentatie en informatie over API-strategieën.
Tot slot steekt Geerlings de loftrompet over Schiphol. ‘Schiphol heeft veel informatie toegankelijk gemaakt zonder concreet doel. Het idee was: als we de gegevens beschikbaar stellen, dan komen er vanzelf wel innovatieve diensten. En dat gebeurt ook. Je kunt bijvoorbeeld aflezen wat de wachttijd is bij de security en welke vertraging er is bij welke gate. Dienstverleners kunnen daarop inspelen door extra medewerkers naar de koffiecorner te sturen.’

Isaac helpt verbeteren
Isaac zit zowel aan de aanbieders- als aan de gebruikerskant. ‘Er werken meer dan honderd developers bij ons bedrijf’, vertelt Geerlings. ‘We weten daardoor uit de eerste hand waar zij op letten en wat zij prettig vinden. Wij merken dat sommige aanbieders veel effort steken in marketing via beurzen en gelikte websites, maar dat integreren op de tweede plaats komt. Het portal voor developers is dan maar matig ontwikkeld, terwijl die daar veel tijd doorbrengen.’

Isaac ondersteunt bedrijven om de developers experience te verbeteren. ‘We meten de beleving door developers te interviewen. We analyseren waar de knelpunten zitten en hoe we die kunnen oplossen.’ Zo helpt Isaac onder andere een fabrikant van waterpompen. ‘Ze maken een perfect technisch product. Maar dat moet uiteindelijk wel geïntegreerd worden in grotere computergestuurde systemen. Wij zorgen voor die verbinding.’

Geerlings hoopt dat aanbieders van platforms een voorbeeld nemen aan Stripe, KPN en Schiphol en meer aandacht schenken aan de developer experience. ‘We hebben in de herfst van 2019 een conferentie georganiseerd met meer dan 300 developers. Als één ding duidelijk is geworden, dan is het dat zij snakken naar goede interfaces en GraphQL. Aanbieders doen niet alleen de developers er een plezier mee, ze versterken daarmee ook hun marktpositie.’

Terug naar nieuws overzicht
Software