Blockchain Technology and Applications II boek is beschikbaar

Jan Veuger, Professor Blockchain | Leading professor, Saxion Blockchain Institute

Blockchain Technology and Applications II boek is beschikbaar

24-07-2020 | door: Witold Kepinski

Blockchain Technology and Applications II boek is beschikbaar

In mei 2019 werd het eerste boek Blockchain Technology and Applications gepubliceerd en nu, een jaar later, is deel twee van het boek er al geschreven door Jan Veuger, Professor Blockchain | Leading professor bij het Saxion Blockchain Institute, Saxion University of Applied Sciences.

Er is volgens Veuger veel belangstelling voor Blockchain en zijn toepassingen. Veel discussies over de haalbaarheid van Blockchain vormen ook een zeker beeld in de media, terwijl er momenteel veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar technologie, bestuur, ethiek, wet- en regelgeving en valuta. Ook overheden beginnen nu een standpunt in te nemen in Europa waar nog een grote kloof moet worden overbrugd tussen Blockchain en de wetgever. Nieuwe technieken uit een Liberiaans anarchisme, crypto-anarchisme en cyberpunk-perspectieven die grenzeloos zijn, vragen om een andere aanpak dan we uit de derde technische revolutie kennen. Deze verschillende perspectieven zijn een filosofie die de privacy en politieke vrijheid wil beschermen door het gebruik van cryptografie. De wetenschap in het veld zal hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De onderzoeksgroep Blockchain van Saxion University of Applied Sciences wil een bijdrage leveren in de vorm van vier promotieonderzoeken op het gebied van Blockchain in relatie tot de complexiteit van organisaties, een ecosysteem, ethiek en digitale transformatie.

Naast onderzoek is het vooral belangrijk om het onderwijs in verschillende vormen te betrekken: masterclasses, Studium Generales, Blockchain Week, Blockchain Challenges en een digitaal platform waarmee de opgedane kennis gedeeld en vooral verder ontwikkeld kan worden. Dit boek is daar ook een bijdrage aan. In dit boek zijn bijdragen geleverd die in tien recente studies vorm hebben gegeven aan het voorgaande: (1) Blockchain Convergence with Artifical Intelligence and Internet of Things, (2) A Proposed Conceptual Framework for Blockchain Systems, (3) A Blockchain Business Model for Decentralized Networks, (4) Serey: a Case Study on the Alignment of Applied Philosophy and Blockchain Applications, (5) Legal Analysis of Blockchain Applications (6) The Impact of Blockchain on the Auditor's Audit Approach, (7) The Next Frontier of Smart City: Blockchain-based Smart Real Estate, (8) Blockchain Governance as Coordination Mechanism and (9) Smart Transfer of Real Estate Tokenization, Smart Contracts

Te bestellen:

Veuger, J. (2020), Sole Editor Blockchain Technology and Applications II. Peer reviewed. Nova Science Publishers Inc. New York USA. ISBN 978-1-53617-931-6. https://novapublishers.com/shop/blockchain-technology-and-applications-ii/

Terug naar nieuws overzicht
Security