Technologie voor een betere planeet: Huawei's inzet voor milieubescherming

Door: Jason Li, VP Public Affairs and Communications Department, Western Europe, Huawei Technologies

18-08-2020
Deel dit artikel:

Technologie voor een betere planeet: Huawei's inzet voor milieubescherming

De snelle ontwikkeling van ICT leidt ons naar een tijdperk van ongekende welvaart en bijna onbegrensde mogelijkheden. Naarmate digitale technologieën als 5G en AI grenzen verleggen en wijdverspreider worden, verschuift de ICT-industrie van een verticale industrie naar een die de samenleving ondersteunt. Deze transformatie kent ook zijn uitdagingen: Het stijgende dataverkeer belast netwerken en verhoogt het stroomverbruik van de ICT-infrastructuur. Het is een grote uitdaging voor de industrie om het energieverbruik te verminderen en de negatieve impact op het milieu te minimaliseren zonder de netwerkprestaties te beperken.

Omdat het verminderen van de CO2-uitstoot de klimaatverandering kan helpen vertragen, besteden we in elke fase van de levenscyclus van onze producten aandacht aan de CO2-uitstoot. We gebruiken onze technologieën om het toegenomen stroomverbruik van onze hoogwaardige apparatuur aan te pakken en om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. We houden ons aan hoge normen voor groenere activiteiten en zoeken voortdurend naar mogelijkheden om CO2-uitstoot te verminderen. We voeren ook groene partnerprogramma's uit waarin we samenwerken met onze leveranciers om het stroomverbruik en de uitstoot te verminderen en een groener ecosysteem op te bouwen.

Wij zijn van mening dat ICT een cruciale rol speelt bij het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's - Sustainable Development Goals) van de VN, aangezien technologie essentieel is voor sociaaleconomische ontwikkeling, milieubescherming en het welzijn van de mensheid. Huawei geeft prioriteit aan duurzaamheid in zijn ontwikkelingsstrategie en gebruikt de SDG's als basis voor het bepalen van zijn doelen en plannen voor duurzaamheid. Naast het implementeren van onze eigen duurzaamheidsmaatregelen, streven we ernaar om de gehele industrie proactief te beïnvloeden om bij te dragen aan SDG's.

Als het gaat om de bescherming van het milieu, zijn wij van mening dat daden luider spreken dan woorden. Huawei werkt al enkele jaren samen met partners om een industrie-ecosysteem op te bouwen waarin iedereen wint. In samenwerking met de ITU hebben we gezamenlijk het ICT Energy Efficiency Forum georganiseerd, met als doel netwerken groener te maken. Energiebestuurders van wereldwijd toonaangevende operators en branchedeskundigen van adviesorganisaties Frost & Sullivan en DCDI deelden hun inzichten over onderwerpen als energie-efficiëntienormen voor groene ICT-netwerken.

Zoals Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zei bij de introductie van de Europese Green Deal: “ons doel is om de economie, en dan specifiek de manier waarop we produceren, te verzoenen met onze planeet en dat voor onze bevolking te laten werken." Huawei is van mening dat technologie een belangrijke rol kan spelen in deze verzoening, terwijl we blijven zoeken naar nieuwe manieren om de uitstoot te verminderen, de energie-efficiëntie te verbeteren en innovatie te stimuleren om de wereldeconomie duurzamer te maken.

Bevordering van hernieuwbare energie

Om het wijdverbreide gebruik van hernieuwbare bronnen over de hele wereld te promoten, doen we er alles aan om elke joule zonne-energie om te zetten in zonnestroom. Door informatietechnologie te integreren met PV-systemen, zet Huawei zich in om de opwekking van zonne-energie te verbeteren en er een belangrijke energiebron van te maken. We zullen slimme PV blijven integreren met onze volledige AI-portfolio en de energieopbrengsten met meer dan 3% verhogen in vergelijking met traditionele oplossingen.

Bijdragen aan een kringloopeconomie

Om minder grondstoffen te gebruiken en de middelen optimaal te benutten, nemen we stappen vanaf het allereerste begin - de ontwerpfase. Deze omvatten het gebruik van meer milieuvriendelijke materialen, het verminderen van benodigde grondstoffen, het duurzamer en gemakkelijker maken van het demonteren van producten, en het verbeteren van het productrecyclingsysteem. Huawei maximaliseert het materiaalgebruik en minimaliseert het verbruik van hulpbronnen gedurende de levenscyclus van zijn producten. Zo bevorderen we de kringloopeconomie.

Milieubescherming zit diep geworteld in het DNA van Huawei

Als wereldwijde en toonaangevende leverancier van ICT-infrastructuur en slimme apparaten zet Huawei zich in om digitaal voor iedereen, en ieder huis en organisatie bereikbaar te maken, voor een volledig verbonden en 'slimme' wereld. Milieubescherming maakt deel uit van onze bottom line voor duurzame ontwikkeling en hangt nauw samen met SDG's. Niet-duurzame praktijken blijven vervuiling intensiveren, verbruiken meer energie, putten hulpbronnen sneller uit, en doen extreme weersomstandigheden toenemen. Maar een mondiale duurzame ontwikkeling mag niet ten koste gaan van de natuurlijke omgeving. In plaats daarvan moeten we samen een duurzame toekomst vormgeven.

We hebben, door de grenzen van innovatie te verleggen, tientallen jaren gewerkt aan het minimaliseren van stroomverbruik. We doen er alles aan om de planeet te beschermen met innovatieve technologie en nieuwe mogelijkheden voor de toekomst te ontdekken. Om een volledig verbonden 'slimme' wereld op te bouwen, heeft onze industrie nog een lange weg te gaan. We moeten blijven samenwerken en innoveren in de wereldwijde waardeketen en de bredere acceptatie van nieuwe technologieën stimuleren. We moeten duurzaamheid ook serieuzer nemen, meer bijdragen aan sociaaleconomische ontwikkeling en bijdragen aan een groenere samenleving.

Huawei zet zich in voor een open samenwerking. We zullen blijven samenwerken met onze wereldwijde partners om de industrie-ecosystemen die gedijen op gedeeld succes, uit te bouwen. Samen kunnen we een inclusieve en duurzame ontwikkeling bevorderen. Als onderdeel van deze inspanningen moeten we doelen stellen en de juiste stappen nemen om onze negatieve impact op het milieu en de enorme toename van de vraag naar hulpbronnen te verminderen. We zouden meer gebruik moeten maken van hernieuwbare energie en moeten werken en leven op een koolstofarme en milieuvriendelijke manier om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden.

We kunnen het niet alleen. Het realiseren van de visie om technologie te creëren voor een betere wereld - en niemand achter te laten in de digitale wereld - is onmogelijk zonder vertrouwde partners. Nieuwe partnerschappen kunnen op veel manieren tot stand komen: we kunnen ons aansluiten bij bestaande projecten die door anderen worden geleid, waarbij onze ICT-expertise het verschil kan helpen maken. Organisaties kunnen zich aansluiten bij bestaande TECH4ALL-projecten om meer synergie en impact te genereren. En we kunnen coalities en nieuwe initiatieven voor milieubescherming co-creëren. Samen kunnen we het verschil maken.

Door: Jason Li, Vice President of Public Affairs and Communications Department, Western Europe, Huawei Technologies

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie