COVID-19 raakt software en IT dienstverlening zowel positief als negatief

29-08-2020 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

COVID-19 raakt software en IT dienstverlening zowel positief als negatief

De coronacrisis valt zowel positief als negatief uit voor de software en services sector. Hosting en cloud providers profiteren van meer thuiswerken en extra online verkopen, terwijl bedrijven die systemen onderhouden en bestaande IT vernieuwen, meer omzetdruk voelen. Per saldo groeit het volume in de software en IT services sector naar verwachting met 1% in 2020. Daarmee ligt het groeitempo beduidend lager dan in voorgaande jaren.

Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht voor de software en IT services van het ING Economisch Bureau. Waar veel sectoren kampen met vraaguitval en belemmeringen rondom internationale handel, profiteert de IT-sector juist van een versnelling in de digitalisering van de economie. Toch ontkomt de sector niet aan de verslechterde economische omstandigheden. Met een verwachte 1% volumegroei in 2020 ligt het groeitempo beduidend lager dan in voorgaande jaren.

Soort dienstverlening van invloed op prestaties

Hoewel de sector als geheel relatief goed presteert, zijn er tussen bedrijven verschillen. Voor een deel verklaart het type dienstverlening die verschillen. Hosting en cloud providers bijvoorbeeld profiteren van meer thuiswerken, versnelde migratie naar de cloud en online verkopen. De omzet van bedrijven die vooral IT-projecten uitvoeren, zoals implementatie van nieuwe systemen en onderhoud en vernieuwing van de bestaande IT, staat meer onder druk.

Een tweede bepalende factor voor de prestaties van IT-bedrijven is de samenstelling van de klantenportefeuille. “Bedrijven met relatief veel klanten in sectoren die sterk geraakt zijn door de coronacrisis voelen de pijn”, stelt Ferdinand Nijboer, econoom bij het ING Economisch Bureau. “Klanten uit de luchtvaart, reisbranche en horeca zetten IT-projecten op een lager pitje of zelfs helemaal stop. Toch zijn deze drie branches maar goed voor 2% van de binnenlandse omzet van de software en IT services sector.”

Impuls door versnelde digitalisering neemt af

Direct na de invoering van de coronamaatregelen was er een piek in de vraag naar software en dienstverlening voor werk en onderwijs op afstand. Cybersecurity werkzaamheden namen bovendien toe. Klanten in de detailhandel en andere sectoren startten daarnaast meer online activiteiten op, waarvan IT-dienstverleners profiteerden. De grootste impulsen van deze versnelde digitaliseringsslag lopen er nu langzaam uit, waardoor de sector ook in 2021 in een bescheiden tempo groeit.

Terug naar nieuws overzicht
Software