Overheid toetst gegevensverwerking Google aan privacywetgeving
31-08-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Overheid toetst gegevensverwerking Google aan privacywetgeving

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat door Privacy Company onderzoeken of Google zich aan de privacywetgeving houdt. Hiervoor wordt een data protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd. Deze wordt vermoedelijk dit najaar afgerond. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor alle ministeries die van Google gebruik maken en aanverwante organisaties.

Dit bevestigt een woordvoerder van het ministerie aan AG Connect. Een DPIA is een instrument uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) waarin privacyrisico's van gegevensverwerkingen in kaart worden gebracht. Indien in een DPIA privacyrisico's worden geïdentificeerd, is het onderzochte bedrijf verplicht maatregelen te nemen.

De controle van Google wordt deels uitgevoerd op wens van de onderwijswereld, meldt de woordvoerder. Sinds de coronacrisis volgen veel leerlingen onderwijs vanuit huis, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van diensten van Google. De DPIA moet meer inzicht geven in de privacyrisico's verbonden hieraan.

Terug naar nieuws overzicht
Cloud