Hogeschool Saxion gaat strijd aan met afval middels Blockchain

Jan Veuger, lector Blockchain aan hogeschool Saxion

07-09-2020 | door: Witold Kepinski

Hogeschool Saxion gaat strijd aan met afval middels Blockchain

Het lectoraat Blockchain van Saxion ontvangt een subsidie van 300.000 euro voor het BlockWASTE-project. De komende twee jaar richt Saxion zich samen met internationale samenwerkingspartners op het inrichten van een veilig kennis- en gegevensplatform dat organisaties in staat stelt informatie over afvalbeheer met hun omgeving te delen zo meldt de hogeschool.

Binnen het project wordt onderzoek gedaan naar vormen van vast afval dat in steden worden geproduceerd en beheerd. Door deze informatie in kaart te brengen, ontstaan kennis en inzichten ten aanzien van de manier waarop afval terugkomt in de waardeketen. Daarmee komt het concept van ‘Intelligente Cirkelsteden’ een stap dichterbij met als doel het ontwikkelen van een interactief instrument, gebaseerd op de Blockchain. Dit instrument maakt het mogelijk om gegevens over stedelijk afval te beheren. Het visualiseert hoe deze gegevens in de Blockchain worden geïmplementeerd. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om verschillende vormen van afvalbeheer af te wegen en in te zetten.

Blockchain als sleutel tot een duurzamere wereld
Gemeentelijk afval maakt ongeveer 7 tot 10% uit van de totale hoeveelheid afval die in de Europese Unie wordt geproduceerd. Geschat wordt dat het wereldwijde verbruik van materialen zoals biomassa, fossiele brandstoffen, metalen en mineralen in de komende veertig jaar zal verdubbelen. De jaarlijkse afvalproductie neemt tegen 2050 met 70% toe. Deze afvalstroom behoort echter tot de meest complexe om te beheren. Voor goed afvalbeheer is het nodig dat de afvalverwerkende partijen hun informatie op transparante en betrouwbare wijze verwerken en inzichtelijk maken. Daarmee ontstaat kennis waarmee het huidige, niet-duurzame grondstoffenmodel, kan worden omgebogen naar nieuwe circulaire modellen. Blockchain fungeert hiermee als sleuteltechnologie om te werken aan een duurzamere wereld.

Jan Veuger (foto), lector Blockchain aan hogeschool Saxion: “Het project zal zich richten op het creëren van educatief materiaal dat basiskennis over afvalbeheer en Blockchain oplevert. Daarnaast maken we een basisinstrument dat de toepasbaarheid van Blockchain in deze sector bekend maakt en aantoont. Binnen het consortium proberen we werkteams met verschillende vaardigheden (in ons geval Blockchain) samen te brengen om alle deskundigheid, ideeën en kennis te koppelen. Binnen het consortium werken we met experts op het gebied van Blockchain, afvalbeheer en circulaire economie.”

Wat is Blockchain?
Een Blockchain is een database die is verdeeld over verschillende deelnemers (computerservers). De gegevens zijn cryptografisch beschermd en daarnaast georganiseerd in blokken van transacties. Deze blokken hebben een onderlinge mathematische relatie. Ze vormen een spreekwoordelijke keten. Dat betekent dat we spreken over een decentrale database waarvan de inhoud niet gewijzigd kan worden. Dat stelt alle deelnemers in staat om te vertrouwen op de informatie die binnen de database wordt verzameld: de informatie kan nooit worden vervalst. Ooit ontstond het principe van de Blockchain om een elektronisch betaalsysteem te ondersteunen en te laten werken. Tegenwoordig kan deze technologie in elke sector worden toegepast om waterdichte gegevensuitwisseling plaats te laten vinden. Denk daarbij aan de verzekeringssector, vervoer en logistiek en de gezondheidszorg. In de industrie kan de Blockchain een belangrijke rol spelen bij het bewaken van productkwaliteit, het uitvoeren van procescontroles en, zoals in het BlockWASTE-project, het beheer van afvalstromen.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Blockchain, mvo