Lenovo komt met nieuwe doelstellingen voor verminderen broeikasgasemissies

Lenovo CEO Yang Yuanqing

08-09-2020 | door: Witold Kepinski

Lenovo komt met nieuwe doelstellingen voor verminderen broeikasgasemissies

Lenovo komt met nieuwe doelstellingen voor het verminderen van broeikasgasemissies voor 2030, samen met het nieuwe Environmental, Social and Governance (ESG)-rapport, waarin de toekomstplannen en ESG-vooruitgang tot nu toe worden beschreven.

Deze nieuwe doelstellingen zijn goedgekeurd door het Science Based Targets Initiative (SBTi) en ondersteunen wereldwijde wetenschappelijke doelen om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius boven het pre-industriële niveau (scope 1 en 2) en zijn ambitieus in lijn met de huidige best practices (scope 3) zo meldt Lenovo.

Lenovo stelt deze nieuwe doelen na het verminderen van zijn scope 1 & 2 GHG (Greenhouse Gas: broeikasgassen) met 92 procent in FY2019/20, en het overtreffen van zijn reductiedoelstelling uit 2010 met 40 procent. Lenovo heeft dit doel bereikt via een verscheidenheid aan energie-efficiëntieprojecten, installaties voor hernieuwbare energie in de VS en China en steun aan verschillende projecten voor hernieuwbare energie via de aankoop van grondstoffen voor hernieuwbare energie.

Vooruitkijkend en voortbouwend op het succes van het 2020-doel heeft Lenovo nieuwe doelen gesteld die een grotere impact zullen hebben op het verminderen van klimaatverandering. Hierdoor komt de wereld dichterbij de Net Zero Greenhouse Gas-toekomst. Tegen 2030 belooft Lenovo de directe emissies van scope 1 & 2 (emissies gerelateerd aan ingekochte energie voor warmte, koeling, stoom en elektriciteit) met 50 procent te verminderen en ook vermindering met 25 procent door de hele value chain van de intensiteit van de emissies van scope 3.

Binnen zijn value chain richt Lenovo zich op het verminderen van de uitstoot in drie categorieën, waaronder: het gebruik van verkochte producten (voor notebooks, desktops en servers); van gekochte goederen en diensten; en van transport. Het bedrijf stelt ook vast wat er nodig is om in 2050 een netto nul-uitstoot te bereiken.

Als onderdeel van de op wetenschap gebaseerde ESG-doelen van Lenovo, stelt het bedrijf ambitieuzere doelen voor scope 1 & 2-emissies. Dit is om de klimaatverandering te beperken tot een stijging van 1,5 graden Celsius van de wereldwijde temperatuur tegenover het minder dwingende maar SBTi-georiënteerde doel om te beperken tot een stijging van 2 graden.

"We zijn ongelooflijk trots op de vooruitgang die we tot dusver hebben geboekt bij het verminderen van onze impact op het milieu", zo meldt Lenovo CEO Yang Yuanqing (foto). “Dit is bereikt door bewuste inspanningen en door aanzienlijke bedrijfsinvesteringen in onze verschillende activiteiten. Wij, en andere internationale bedrijven zoals wij, moeten snel handelen aangezien de wereld echte veranderingen in het milieu nodig heeft. Als resultaat gaan we verder dan ooit om ambitieuze nieuwe doelen te stellen zodat we een betere toekomst kunnen bouwen, waar slimme technologie iedereen overal kansen biedt.”

Dit is het 14e jaarlijkse ESG-rapport van Lenovo dat betrekking heeft op het boekjaar 2019/20 (1 april 2019 tot en met 31 maart 2020). Samen met bijgewerkte SBTi-doelen- en statistieken, beschrijft het rapport aanvullende mijlpalen zoals $19,7 miljoen aan liefdadigheidsinvesteringen, gedoneerde producten en werktijd van de Lenovo Foundation, 90 procent werknemersparticipatie in het Valuable 500 Inclusivity Initiative, 66 producten die nu tot stand zijn gebracht met gerecyclede inhoud en tot slot de erkenning op leiderschapsniveau van CDP. Ga voor meer informatie naar de StoryHub.

Terug naar nieuws overzicht
Hardware