Gartner over leiding geven in tijden van ongekende disruptie

Alexander Fattoruso, Regional Vice President bij Gartner Nederland

15-09-2020 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Gartner over leiding geven in tijden van ongekende disruptie

Meer dan ooit raakt de huidige disruptie niet alleen individuele organisaties, maar de hele maatschappij. Dat leidt tot hele specifieke vragen aan Gartner, variërend van technologie tot de inrichting van virtuele organisaties. Met Alexander Fattoruso, Regional Vice President bij Gartner Nederland, kijken we terug op de afgelopen tijd, en blikken we vooruit op de digitale editie van Gartner ITSymposium.

“Aan het begin van dit jaar zag alles er natuurlijk heel anders uit dan nu”, zegt Alexander Fattoruso. “Waarschijnlijk is dat vergelijkbaar met de ervaring van andere organisaties, of het nu gaat om de publieke of de private sector. We begonnen het jaar met een heel sterk momentum vanuit het voorgaande jaar, waarbij we nauw samenwerkten met onze klanten om ze te helpen met vraagstukken als de digitale transformatie, talent en sourcing. Op dat moment streefden veel organisaties er al naar om agile te zijn in de omgeving die toen bestond.”

Bij het uitbreken van de coronacrisis was de eerste prioriteit ervoor te zorgen dat iedereen gezond en veilig was. “Vervolgens hebben we de transformatie doorgemaakt naar volledig digitaal werken. Dus waar we al die tijd met onze klanten over in gesprek zijn geweest hebben we razendsnel zelf in praktijk gebracht. Dat is heel succesvol geweest, en het laat zien hoe flexibel teams en individuele mensen kunnen zijn. Dit was heel goed om te ervaren.”

Klanten

“Wat altijd een belangrijk onderdeel is geweest van ons businessmodel is de interactie op afstand met analisten van over de hele wereld. We hadden dus altijd al een hybride model in onze interactie met klanten. We bieden ze dus de beste experts, waar ze zich ter wereld ook bevinden. Veel van onze klanten hebben dat toegepast in hun eigen businessmodel, met veel vragen over zaken als de infrastructuur, security en data governance. In het begin hebben we veel gesproken over logistiek en technologie.”

“Maar daarnaast hebben we ook intensieve gesprekken gehad over zaken als het veranderen van de mindset van een organisatie waar mensen gewend zijn om in persoonlijke interactie hun werk te doen. Dus onze analisten zijn veel bezig geweest met vragen over organisatie-inrichting, leiderschap en talent. Hoe werk je met teams, en laat je ze samenwerken als ze niet fysiek bij elkaar zitten.”

ITSymposium

Ook ITSymposium zal dit jaar een digitale editie zijn. Toch zullen de deelnemers een zeer gevarieerd virtueel programma voorgeschoteld krijgen: “De reden om dit jaar deel te nemen aan ITSymposium is eigenlijk hetzelfde als in voorgaande jaren: leiders hebben altijd op de een of andere manier te maken met uitdagingen voor hun organisatie. Zij willen dus te weten komen waar de kansen en de risico’s liggen. Daarmee kunnen zij hun organisatie verder helpen.”

“Meer dan ooit zien we dat de disruptie niet alleen de organisatie raakt, maar de hele maatschappij. Dit betekent dat het leiderschap van de CIO zijn of haar rol nog belangrijker kan maken. CIO’s hebben in het recente verleden al gezorgd voor een belangrijke bijdrage aan grote maatschappelijke veranderingen, onder meer met het faciliteren van een breed scala aan business-initiatieven. En dat zet door, uit onderzoek dat we hebben gedaan blijkt dat bij 7 van de 10 Board of Directors hun digitale initiatieven in een stroomversnelling zijn gekomen door COVID-19. Dat is een enorme kans voor CIO’s om hun organisatie meer agile, effectief en productief te maken.”

Sessies

De invulling van de sessie bij ITSymposium weerspiegelt deze trend. Een aantal high-impact sessies in het kader van de Signature Series zijn dit jaar: The Top 10 Strategic Technology Trends for 2021; 2021 CIO Agenda - Rebuilding the Future; Gartner’s Top Strategic Predictions for 2021 and Beyond: Resetting Everything; CEO Concerns 2020: Implications and Actions for CIO’s.

“Er is een enorm potentieel; voor innovatie en creativiteit”, vervolgt Fattoruso. “Dat wordt gedreven door de noodzaak om je aan te passen in deze crisis. Dat heeft zijn weerslag in het thema dat we dit jaar hebben meegegeven aan ITSymposium: Compose the Future.”

Resultaten

Hij legt uit: “Leiders, zoals CIO’s, kunnen op basis van trends die zij in het verleden hebben gezien nieuwe trends herkennen en nieuwe resultaten boeken. Dat geldt zowel voor private als publieke organisaties. Wat hun organisatie goed doet kunnen zij combineren met nieuwe technologie en nieuwe ecosystemen.”

Het verhaal tijdens ITSymposium is daarop afgestemd. “We kijken hiernaar vanuit vier invalshoeken. De eerste is die van de crisis en de disruptie. De tweede is de vraag hoe je bestaande middelen inzet om daarop te reageren. De derde wordt gevormd door de lessen die geleerd kunnen worden van andere organisaties. En de vierde invalshoek tenslotte is hoe je daar als CIO, of andere senior executive, in de toekomst leiding aan kunt geven.”

Crisis

Dit raakt een trend die de afgelopen jaren al is ingezet, namelijk de veranderende rol van de CIO, vooral in relatie tot de groeiende IT-verantwoordelijkheid die andere executives krijgen: “Het is een dynamische situatie. CIO’s hebben de afgelopen tijd vooral laten zien dat deze crisis een ‘moment of composability’ is geweest, een trigger om in actie te komen.”

Hij noemt als voorbeeld de noodzaak die veel organisaties hebben gehad om mensen niet meer te laten werken vanuit kantoren, maar ze op afstand te laten werken. “Dat stelde heel andere eisen aan security, aan de verbindingen waar de data over verliepen en aan onderlinge samenwerking. Maar het belangrijkste dat CIO’s hebben getoond in de afgelopen tijd is dat zij in staat zijn geweest om de mindset in deze organisaties te veranderen, terwijl in praktijk de disruptie in de werkzaamheden minimaal is geweest.”

Hero

“Dit is een hoogtepunt voor CIO’s. Zij hebben aan hun peers in de organisatie laten zien dat ze in een heel korte tijd die noodzakelijke veranderingen door kunnen voeren. Dat zal ook te zien zijn in het programma van ITSymposium, waar een van de presentaties in zal gaan op die veranderende rol van de CIO van hero tot executive leader. Ze kunnen echt impact hebben en permanent leiding geven aan verandering en innovatie.”

Tijdens ITSymposium zullen dan ook de resultaten gedeeld worden van de meest recente CEO Survey, waar de trends uit zullen komen die de strategie van CEO’s voor 2021 zullen bepalen. Voor de CIO is het vervolgens zaak in te springen op die strategische thema’s, en daar invulling aan te geven. “Zo bieden we op ITSymposium als het waren een post-COVID-agenda aan voor de CIO, om in te spelen op de verwachtingen van de CEO’s.”

Peer-to-peer

In de fysieke editie van ITSymposium was peer-to-peer-interactie altijd een belangrijk thema. En hoewel die fysieke interactie niet mogelijk is dit jaar, zal er wel degelijk ruimte zijn om onderling van gedachten te wisselen. “We weten van onze klanten dat die interactie met peers, analisten en thought leaders enorm belangrijk is. Daarom hebben we in het programma interactieve elementen als round tables en peer to peer connecties ingebouwd. Al is het virtueel, persoonlijke interactie zal iedere dag van symposium een belangrijke rol spelen.”

Registreer HIER voor de Virtual editon of Gartner IT Symposium Xpo 9-12 november 2020

Door: Marco van der Hoeven

Terug naar nieuws overzicht

Tags

gartner
Gartner