Renault biedt Blockchain systeem voor compliance in auto industrie

16-09-2020 | door: Witold Kepinski

Renault biedt Blockchain systeem voor compliance in auto industrie

Groupe Renault ontwikkelde via het blockchain-project XCEED (eXtended Compliance End to End Distributed) een tool met als doel de conformiteit van auto-onderdelen te certificeren, van ontwerp tot productie. Deze tool, ontworpen en gebruikt door grote spelers uit de autosector, maakt het mogelijk om reactiever en efficiënter te handelen binnen een steeds veeleisender reglementair kader. Op 1 september is immers een nieuwe verordening betreffende markttoezicht in werking getreden. Deze brengt een toename van de reglementaire controles van reeds op de markt gebrachte voertuigen met zich mee. De volledige productieketen moet daarom zijn structuur aanpassen om op korte termijn te kunnen reageren op vragen van de autoriteiten.

Het XCEED-project, dat gebaseerd is op de blockchain-technologie ‘Hyperledger Fabric’ en dat in samenwerking met IBM wordt uitgevoerd, heeft als doel de reglementaire conformiteit van de onderdelen en subonderdelen van de voertuigen na te gaan en te certificeren.

De blockchain-technologie maakt het mogelijk om informatie te delen tussen verschillende actoren en deze op te volgen. Ze vormt ook een pijler van competitiviteit en operationele uitmuntendheid binnen de auto-industrie. De technologie zorgt voor een betere reactiviteit in de uitwisselingen, met gegevens die in real time beschikbaar zijn en een grotere efficiëntie binnen een netwerk dat niet langer gecentraliseerd, maar verspreid is.

In het geval van XCEED beoogt de blockchain een vertrouwensnetwerk te creëren tussen de partnerfabrikanten en autoconstructeurs om informatie over de conformiteit te delen. De gedecentraliseerde aard van de blockchain-technologie stelt elke partij in staat om haar gegevens onafhankelijk en vertrouwelijk te beheren en zelfs de veiligheid en de vertrouwelijkheid te versterken. Deze gecontroleerde veiligheid en vertrouwelijkheid binnen de blockchain-technologie maakt dat het hele auto-ecosysteem zich achter dit unieke initiatief schaarde, aldus Renault.

XCEED werd gelanceerd in 2019 en is het resultaat van de samenwerking tussen partners binnen de auto-industrie (Continental, Faurecia, Plastic Omnium, Saint-Gobain). Het is een voorbeeld van collectieve intelligentie en van de toepassing van flexibele methodologie binnen een specifieke multi-bedrijfscontext voor gegevensuitwisseling en projectbeheer. De test in de fabriek van Douai bevestigde de waarde en de prestaties van de blockchain-technologie voor de auto-industrie, met meer dan een miljoen gearchiveerde documenten en een snelheid van 500 transacties per seconde.

"Het XCEED-project illustreert het innovatievermogen van Groupe Renault. We zijn er dan ook van overtuigd dat de blockchain een richtinggevend element is voor de transformatie van de auto-industrie”, zegt Odile Panciatici, VP Blockchain van Groupe Renault. "De blockchain-technologie is uiterst zinvol binnen een uitgebreid ecosysteem waarin verschillende bedrijven betrokken zijn en waarin de verschillende processen, informatiesystemen en databases van partners met elkaar in verbinding staan. Binnen de auto-industrie, waar we met vele externe spelers in contact komen zoals onze leveranciers, klanten, onafhankelijke distributeurs enz., zijn de toepassingsmogelijkheden van deze technologie legio.”

Door: Witold Kepinski

Terug naar nieuws overzicht
Security