Gartner Executive Partner Mark Hofland over het concurrentievoordeel van technologie

Mark Hofland, Executive Partner Gartner

21-09-2020 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Gartner Executive Partner Mark Hofland over het concurrentievoordeel van technologie

Mark Hofland is sinds anderhalf jaar werkzaam bij Gartner als Executive Partner. Voorheen was hij werkzaam bij Cap Gemini, onder andere als CEO van de consulting-tak. Hij heeft in zijn carrière in de volle breedte kennisgemaakt met alle aspecten van het consultancy vak, en was hij actief in het begeleiden van grote transformaties bij bedrijven. Die ervaring neemt hij mee in zijn werk als Executive Partner.

Bij Gartner begeleidt Mark Hofland CIO’s van klanten om hun primaire agenda beter, sneller en effectiever te realiseren. “Dit doen wij dan door advisering op het gebied van content en proces, maar ook door persoonlijke coaching. Het gaat daarbij steeds om de vraag ‘hoe kun je de technologie nou dusdanig voor je laten werken dat deze een competive advantage oplevert?`

Thema’s

Dat is wat in het najaar natuurlijk ookeen belangrijke rol zal spelen. Hoewel het programma nog volop in ontwikkeling is, zijn al wel drie overkoepelende thema’s bekend. “De eerste as hebben we ‘business strategy’ benoemd. Dat gaat dan met name over de digitale planningstools die er bestaan om de strategie ook daadwerkelijk uit te voeren. De tweede as die we benoemd hebben is ‘leadership’, waarbij het met name gaat om ‘strategic decision making.”

“Denk daarbij aan de inzet van Artificial Intelligence (AI) en algoritmes om beter gefundeerde beslissingen te kunnen maken ten aanzien van de zogenaamde mission critical priorities’ (MCP’s).En de derde as voor Symposium is: Technology and Information, waarbij wij het dit jaar vooral willen hebben over de opkomende technologieën die behulpzaam kunnen zijn in een business recovery fase, waarin veel bedrijven nu verkeren.”

Impact

“Het interessante is dat je ziet dat de impact van de crisis nogal varieert per sector. Er zijn bedrijven die te kampen hebben met enorme omzetverliezen, terwijl er bij andere juist sprake is van aanzienlijke winstsprongen. En juist daarom zie je dat veel bedrijven een afwachtende houding aannemen en eerst willen begrijpen wat de impact van de crisis is op hun sector en hun specifieke bedrijf, alvorens in te grijppen. Wij willen laten zien hoe de analyse van data gebruikt kan worden om – juist ook in deze tijd – gefundeerde beslissingen te kunnen nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van de reductie van het aantal medewerkers.”

Een aantal organisaties is vooral bezig met ‘het nieuwe werken’. “Zij vragen zich dan concreet af wat de pandemie en het nieuwe werken nu voor hun organisatie betekent. Een CIO worstelt dan vooral met de vraag: hoe krijg en houd ik mijn IT-landschaap volledig, betrouwbaar en veilig up-and-running, ook als er vooral vanuit huis gewerkt wordt.”

Stabiliteit

“De vraag naar de stabiliteit van de systemen neemt daarbij enorm toe. En helaas neemt de stabiliteit van het internet momenteel juist af. En ook de beveiligingsvraagstukken nemen toe, zowel in aantal als in complexiteit. Daarnaast vragen CIO’s ons om mee te denken over de vraag wat de massale reductie van werkplekken nu gaat betekenen en hoe deze ondersteund kan worden met thuiswerk-opties.”

Een goed voorbeeld is de Gemeente Rotterdam, dat momenteel overweegt om de huidige 10.000 werkplekken terug te brengen naar 4.000. Zij hebben in totaal 15.000 ambtenaren in dienst. “Je ziet echt dat thuiswerken de nieuwe norm gaat worden, en het kantoor verandert in een ontmoetingsruimte. En dat heeft niet alleen gevolgen voor de thuiswerkplek, maar dus ook voor het kantoor.”

Ontmoetingsplek

Hoe moet zo’n ontmoetingsplek dan gefaciliteerd worden? Welke technologieën gebruik je daarvoor? En welke samenwerkingstechnologieën zijn er allemaal? En wat voor bandbreedte moet je inkopen voor al dat online samenwerken? Dat zijn vrij praktische vraagstukken, waar CIO’s zich nu voor gesteld zien.”

“Tegelijkertijd wordt er – op meer strategisch niveau – ook gekeken naar de vraag: hoe kunnen AI en data-analyse ons helpen om bijvoorbeeld nieuwe markten te ontginnen, zodat wij niet meegesleurd worden met de negatieve effecten van Covid. Concreet is dan de vraag: hoe kunnen digitalisering en innovatie ons verder helpen, om te voorkomen dat we ten onder gaan in de strijd die we dagelijks moeten voeren.”

AI

Hij constateert op het gebied van AI wel een kloof tussen wat er allemaal mogelijk is en de toepassing in de praktijk. “Wij zien dat heel veel bedrijven nog in de eerste fase zitten, waarin zij leren te begrijpen welke data zij hebben en welke informatie daaruit gedestilleerd kan worden. Dat vergt een samenwerking tussen business en IT. De business kan data inhoud geven en zinvol maken, maar heeft daarbij de data-analisten van de IT-club nodig om de gegevens te kunnen structureren, toegankelijk maken en hergebruiken.”

“Via pilots en ‘probeer-projecten’ wordt momenteel bij veel organisaties gekeken wat er mogelijk is met AI en wordt er nagedacht over de vraag hoe het een structurele plek moet krijgen in de bedrijfsvoering. Iedereen heeft wel het gevoel dat dit iets heel belangrijks gaat worden, maar het ontbreekt nog veelal aan praktische toepassingen. Dat is een doorbraak waar men echt nog wel op zit te wachten. Op de ‘monetization van data’, zou je kunnen zeggen.”

Herstel

Naar volledig herstel is nog een lange weg te gaan. Hofland maakt een vergelijking: “Wanneer je met je fiets over een hobbelig rotspad rijdt, dan kijk je met je neus op het stuur amper één meter voor het voorwiel. Dat is de houding waarin veel CIO’s op dit moment zitten. En dat is ook begrijpelijk: voor veel bedrijven is het echt een kwestie van overleven.”

“Gelukkig kunnen sommige bedrijven net iets verder over het stuur heen kijken en de digitale kansen die geboden worden grijpen. Maar over het algemeen zie ik geen bedrijf dat momenteel in een ‘business-as-usual’-modus zit. Overal staat een enorme spanning op en iedereen werkt zich uit de naad. Of het nu om multinationals gaat of om middelgrote en kleinere organisaties: iedereen zet alles op alles.”

“En dat zal op termijn zeker ook zijn tol gaan vergen van de medewerkers, net zoals dat het geval is als gevolg van het thuiswerken, waarbij de grenzen tussen werk en privé wel erg makkelijk vervagen. De verwachting is dan ook dat er sprake zal zijn van een toenemend aantal burn-outs. Dus dat is zeker iets voor CIO’s om rekening mee te houden.”

Registreer HIER voor de Virtual editon of Gartner IT Symposium Xpo 9-12 november 2020

Auteur: Marco van der Hoeven

Terug naar nieuws overzicht
Gartner