CIO moet zich meer op strategie richten

Jeannine Peek, algemeen directeur van Dell Technologies Nederland

CIO moet zich meer op strategie richten

24-09-2020 | door: Teus Molenaar
Deel dit artikel:

CIO moet zich meer op strategie richten

Versnelling van de digitale transformatie bij veel organisaties heeft onder meer tot gevolg dat CIO’s hun rol moeten heroverwegen. Plotseling gaat het niet meer alleen over techniek, maar ook over ethiek bijvoorbeeld. “Zij dienen zich met de strategie van de onderneming bezig te houden”, meent Jeannine Peek, algemeen directeur van Dell Technologies Nederland.

Het coronavirus heeft de beweging versneld van organisaties om bedrijfsprocessen te digitaliseren. Het noodgedwongen thuis werken zorgde ervoor dat de onderliggende IT-infrastructuren met spoed gestalte hebben gekregen. “Aanvankelijk was er paniek”, zegt Peek. “Bij veel organisaties, zo bleek uit gesprekken met klanten, was het redden wat er te redden valt. Bij sommige bedrijven was er geen centje pijn. Als ik onszelf als voorbeeld mag nemen: wij waren goed voorbereid op werken op afstand. Maar er waren ook genoeg ondernemingen waar niet of nauwelijks vanuit huis werd gewerkt. Die moesten plotseling bedenken hoe ze dat moesten inrichten. Uiteraard hebben wij geholpen waar dat nodig was.”

Inmiddels is er een nieuwe situatie ontstaan. “Het is vrijwel zeker dat thuis werken een blijvertje is. Ik stap ook niet meer in de auto voor bijvoorbeeld kennismakingsgesprekken. Maar soms is het nodig om elkaar lijfelijk te ontmoeten. Je gaat nu de afweging maken, terwijl dat voor corona eigenlijk niet eens aan de orde was. Er is een nieuwe werkelijkheid. We zijn nu wel in de fase beland dat organisaties de thuiswerkplek en de back-office optimaliseren. Je moet er wel voor zorgen dat het IT-platform de uitbreidingen aankan; goede en veilige prestaties levert.”

Op afstand

De afgelopen maanden is ook gebleken dat handelingen waarvan altijd werd gezegd dat die nooit op afstand zouden kunnen worden uitgevoerd, plotseling wel remote uitvoerbaar zijn. Peek neemt een voorbeeld uit de zorgsector. “Mensen kunnen heel goed zelf hun hartslag of bloeddruk opmeten en de resultaten insturen; daarvoor hoeven ze echt niet naar het ziekenhuis. En er zijn nog veel meer voorbeelden.”

De coronacrisis heeft veel creativiteit losgemaakt. “Fysiek contact moest beperkt blijven. Dus zijn mensen naar andere mogelijkheden gaan zoeken. Voorheen moest je thuis blijven als iets zou worden bezorgd, omdat een handtekening voor ontvangst nodig was. Daar zijn nu andere oplossingen voor. En nu de digitalisering is verbreed, gaan organisaties nadenken over wat dat kan betekenen voor hun bedrijfsvoering. Welke kansen biedt dat? Je ziet dat restaurants hun maaltijden thuis zijn gaan bezorgen, nadat zij gedwongen waren de deur te sluiten. Daar komen dan wel weer privacy-gevoeligheden om de hoek, omdat zij naw-gegevens opslaan. Uiteindelijk hebben wij altijd al gesprekken met IT-managers over innovaties, maar we merken dat die gesprekken de laatste tijd vaker voorkomen en indringender zijn.”

Lange termijn

De versnelde digitalisering bij organisaties heeft tot nog toe voor de hand liggende voordelen opgeleverd. “Het gaat er nu om na te denken over de kansen voor de lange termijn. Ik ben ervan overtuigd dat informatietechnologie bijvoorbeeld de zorgsector veel kosten kan besparen en dat is maatschappelijke winst. In veel branches liggen veel mogelijkheden om efficiënter te werken, de logistiek aan te passen (wat volop gebeurt), nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Dat betekent dat je strategische plannen moet ontvouwen. Daar zou de CIO zich op moeten richten. Veel minder op het in de lucht houden van bestaande informatieplatformen en veel meer nadenken over wat digitalisering kan betekenen voor de organisatie. Wij zorgen er trouwens wel voor om producten en diensten aan te bieden die de steeds complexer wordende IT eenvoudiger maakt: om in te richten en om te beheren. Dat is een van onze speerpunten bij onze innovaties. Wij willen de IT-afdeling ontzorgen, zodat zij meer tijd heeft voor strategische zaken.”

Als dienst

In dit licht overwegen steeds meer organisaties om IT als een dienst af te nemen; of minstens een gedeelte daarvan; bijvoorbeeld de infrastructuur.

“Daar is inderdaad veel meer vraag naar”, geeft Peek aan. “Veel partijen willen niet meer alle componenten in eigendom en eigen beheer hebben. Zij willen toe naar het abonnementenmodel en IT als een dienst afnemen. Daar speelt Dell Technologies ook op in met aanpassingen in ons portfolio.”

Nog een reden waarom ‘as-a-service’ in trek blijkt, vindt zijn oorzaak in de coronacrisis. “Veel bedrijven hebben flink moeten inleveren op inkomsten en tegelijkertijd moeten investeren in hun IT-infrastructuur, onder andere om het thuis werken mogelijk te maken. Bruin kan het allemaal niet meer trekken en dan is het abonnementenmodel aantrekkelijk”, zegt zij.

Consulting

Corona heeft ons geleerd dat CIO’s en IT-managers zich meer op de strategische kant van de bedrijfsvoering moeten richten, omdat de digitale transformatie versneld is. “Dat betekent dat er meer aandacht is voor onze consulting diensten, samen met onze partners trouwens. Zij zijn vaak nog een eerste aanspreekpunt.”

Overigens is IT tegenwoordig niet meer het koninkrijkje van de CIO en de IT-afdeling. De line of business bemoeit zich hier steeds nadrukkelijker mee. “Vooral als het om data gaat. Wat kun je ermee doen, wat betekent het voor de manier van werken? Zeker als we het hebben over toepassingen voor kunstmatige intelligentie; dan zitten we met onze partners en de ‘business’ aan tafel.”

Maar uiteindelijk is het toch de CIO die de knoop moet doorhakken, want je kunt, zo stelt Peek, het gebruik van data niet los zien van de techniek die dat alles mogelijk maakt.

Registreer HIER voor de Virtual editon of Gartner IT Symposium Xpo 9-12 november 2020

Auteur: Teus Molenaar

Terug naar nieuws overzicht
Gartner