Licentiemodellen: veranderingen binnen Autodesk

10-10-2020
Deel dit artikel:

Licentiemodellen: veranderingen binnen Autodesk

SoftwareONE focust zich op alle belangrijke thema’s en leveranciers binnen de softwaremarkt. Wij zien dat veel softwareleveranciers zich steeds meer richten op eindgebruikers en afscheid nemen van oude modellen op basis van ‘serial keys’. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen binnen Microsoft of Adobe, die beide van een perpetueel licentiemodel naar een abonnementsmodel zijn overgestapt. De gedachtegang hierachter is dat de leveranciers zich rechtstreeks willen richten op de gebruikers en niet op ‘serial keys’. Autodesk is hierop geen uitzondering en in de afgelopen drie jaar heeft men stapsgewijs afscheid genomen van de perpetuele licenties met maintenance contracten. In Nederland is deze transitie soepel gegaan en zien wij dat klanten de overstap hebben gemaakt naar abonnementen.

Elke 2D of 3D tekenaar is wel bekend met de software van Autodesk en laat ik vooropstellen dat de software van Autodesk een goed product is. De reden voor het schrijven van deze blog is dat ik in mijn dagelijkse gesprekken met klanten veel vragen krijg over de nieuwe veranderingen binnen Autodesk. Autodesk heeft de laatste jaren veel veranderingen in hun licentiemodel aangebracht, daarom nemen wij regelmatig met klanten het Autodesk licentiegebruik onder de loep.

Verandering van het licentiemodel

Vanaf augustus 2020 biedt Autodesk geen nieuwe Multi-user licenties meer aan en daarmee is de volgende grote stap gemaakt naar uitsluitend Named Users. Een Multi-user licentie is een floating licentie die geïnstalleerd wordt op een licentieserver. Een floating licentie biedt organisaties de mogelijkheid om alle werknemers de licentie te laten gebruiken zolang het aantal gelijktijdige gebruikers niet meer is dan het aantal aangeschafte licenties. In de nieuwe situatie is dit niet meer mogelijk en moet iedereen een Named user licentie hebben, ook de gebruikers die de producten sporadisch nodig hebben. Je zult begrijpen dat dit een grote impact kan hebben op jouw investeringen in Autodesk software.

In deze blog ga ik dieper in op wat dit betekent voor klanten die Autodesk oplossingen in gebruik hebben en zal ik ook uitleg geven over het nieuwe geïntroduceerde Premium plan. Hiermee ben je weer goed op de hoogte van de veranderingen.

Inruilen van Multi-user naar Single-user

Klanten met multi-user licenties hebben twee mogelijkheden;

  • De multi-user licenties inruilen voor 2 single-user licenties (1:2)
  • De multi-user licentie nog 1 jaar verlengen en het jaar erop inruilen voor 1 single-user licentie (1:1)

Om de overgang van multi-user naar single-user (Named User) aantrekkelijker te maken voor klanten, introduceert Autodesk het Trade-in programma; klanten krijgen de mogelijkheid om bij het eerste verlengingsmoment na 7 augustus 2020 de multi-user licenties in te ruilen voor 2 single-User licenties (1:2).

De prijs blijft dan gelijk aan wat de verlenging zou kosten en dit prijsvoordeel staat vast tot en met 2028. Klanten die kiezen om de multi-user licenties te verlengen en geen gebruik wensen te maken van de inruilactie kunnen dit nog één keer doen. Bij de volgende afloopdatum kunnen de multi-user licenties ingeruild worden voor nog maar 1 single-user licentie (1:1) of de licenties kunnen opgezegd worden. Om op lange termijn waarde uit de multi-user licenties te halen adviseren wij klanten daarom in veel gevallen gebruik te maken van de inruilactie. Omdat de situatie voor elke organisatie natuurlijk verschillend is, bekijk ik graag samen met jou wat in jouw geval de beste optie is.

Rekenvoorbeeld

Klant A heeft 30 multi-user licenties waarvan 90 personen gebruik maken. Het verlengen van een multi-user licenties bedraagt € 3.070 en de prijs van een nieuwe single-user licentie is € 1.840. In onderstaande tabel is te zien dat het inruilen van de licenties initieel duurder is dan het verlengen van de multi-user licenties. Maar als de klant nu geen gebruik maakt van de inruilactie dan is de investering volgend jaar voor 90 nieuwe single-user licenties weer een stuk hoger dan het verlengen van de ingeruilde licenties.

Optie 1: Verlengen van de 30 multi-user licenties:

softwareone-autodesk-blog-10-2020.png

Optie 2: Inruilen van 30 multi-user licenties + aanschaffen 30 nieuwe single-user licenties:

softwareone-autodesk-blog-10-2020-2.png

De keuze om wel of niet de licenties in te ruilen hangt af van hoeveel personen in verhouding gebruik maken van 1 multi-user licentie. In het meest gunstige geval is dit een verhouding van 1:2, maar wanneer dit hoger is, zal je extra licenties moeten aanschaffen. In het voorbeeld hierboven is de verhouding 1:3 en is het inruilen van de licenties in eerste instantie duurder, maar op de langere termijn zal dit wel de voordeligere optie zijn.

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten of je een zogenoemd Maintenance naar Subscriptie contract hebt. Dit zijn licenties die zijn omgezet van perpetueel naar subscripties tegen een voordelig tarief. Deze licenties kan je ook inruilen voor 2 single-user licenties en hierbij is het prijsverschil ten opzichte van nieuwe licenties nog groter.

Transitie naar Named users

Wanneer je multi-user of netwerklicentie inruilt voor single-users zal ook de software aangepast moeten worden. Als dat manueel moet gebeuren, betekent dat een hoop werk. Om de overgang snel en eenvoudig te laten verlopen zijn er twee opties om het licentietype van bestaande software-installaties aan te passen:

  • Een systeembeheerder kan voor alle gebruikers een license update uitvoeren met behulp van de "Autodesk Licensing Support Tool". Met die tool kan de admin alle licenties op een pc in één keer naar "named user" omzetten.
  • De gebruiker kan zelf een license update uitvoeren, maar dat zal dan per applicatie moeten gebeuren.

Hier vind je de volledige instructies inclusief de download van de "Autodesk Licensing Support Tool". Let op: de tool heeft geen interface en moet dus via scripting worden uitgevoerd. Check de "ENDUSERDOCUMENTATION.html" (die samen met de tool gedownload wordt) voor meer uitleg.

Premium Plan

Met de evolutie naar uitsluitend Named Users is een van de nieuwigheden dat klanten zelf een support plan kunnen selecteren dat op hun behoeften en de grootte van hun onderneming aansluit. Autodesk zal ‘plans’ met verschillende service levels aanbieden. Naast het Standard Plan biedt Autodesk zijn klanten de mogelijkheid om hun ‘Standard’ plan te upgraden naar ‘Premium’. Op basis van de meest recente info van Autodesk zetten we de belangrijkste kenmerken van het Premium plan voor je op een rij.

  • Met Premium plan kunnen gebruikers via Single Sign-On aanmelden
  • Extended Reporting utilities (Gedetailleerde rapportagemogelijkheden)
  • Premium plan biedt klanten met meerdere juridische entiteiten de mogelijkheid om centraal in te kopen voor alle vestigingen wereldwijd. Premium plan vervangt het huidige ETR (Extra Territorial Rights)
  • 24*7 support rechtstreeks bij Autodesk
  • Minimum aantal van 50 licenties.

Licenties met een Premium Plan kunnen centraal ingekocht en beheerd worden t.o.v. het Standard Plan die aangeschaft en geregistreerd moeten worden in het land dat het bedrijf gevestigd is. SoftwareONE heeft een wereldwijde dekking en in combinatie met onze Pyracloud dienstverlening kunnen wij licenties overal leveren en jouw organisatie voorzien van een dashboard. Indien je alle licenties voor verschillende entiteiten vanuit 1 Autodesk portaal wilt beheren, dan kan dit alleen met een Premium Plan. Daarnaast biedt Premium Plan SSO en werkt Autodesk momenteel aan een mogelijkheid om een koppeling te maken met de Active Directory.

Meer weten?

Het Digital Content team helpt graag met advies en ondersteuning bij de transitie naar Named user licenties. Neem contact met mij op.

Door: Leon Wauters, Solution Advisor bij SoftwareONE Nederland

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Software
Software