HP studie: 3D printen, innovatie en supply chains zijn belangrijker dan ooit

HP D300e Digital Dispenser

16-10-2020 | door: Redactie

HP studie: 3D printen, innovatie en supply chains zijn belangrijker dan ooit

Tijdens het digitaal gehouden HP Innovation Summit benadrukt HP, samen met experts uit de industrie, de toegevoegde waarde van digitalisering van fabrieksindustrie en hoe deze de digitale transformatie kan ondersteunen. Een HP studie is daarbij gepubliceerd die wereldwijd inzicht geeft in digitale productietechnologieën en trends als industrieel 3D printen die de digitale transformatie kracht moet bijzetten.

Uit de studie onder wereldwijd duizenden productiemanagers, HP’s Digital Manufacturing Trends Report, blijkt dat steeds meer bedrijven investeren in geavanceerde 3D-printoplossingen. Deze bieden de producenten meer flexibiliteit en snelheid bij het laten groeien van hun productie. Producenten kunnen hierdoor gerichter inspelen op de snel veranderende omgeving, aldus de studie.

Een van de belangrijkste inzichten in de wereldwijde productie-industrie is dat bedrijven, ongeacht de sector of plek, op zoek zijn naar 3D printen om hun supply chain te versterken, wendbaarder te worden en meer innovatieve productontwikkelings- en productiestrategieën te creëren. Dit wordt onderstreept door een toenemende investering in 3D printen, 3D printen als een rendabel alternatief voor traditionele productie en de wens naar een nauwere samenwerking tussen de diverse ecosystemen om de implementatie van 3D printen te stimuleren.

De besluitvormers in de productiesector zien ook mogelijkheden voor versnelde innovatie, omdat 3D-printing bij uitstek geschikt is voor de personalisatie van nieuwe producten. Daarnaast biedt 3D-printing ook mogelijkheden om afval te verminderen en een duurzamere economie te bevorderen. "De wereldwijde productiesector geeft duidelijk aan dat er behoefte is aan een veerkrachtigere supply chain, meer flexibiliteit in de productie, een snellere innovatie en een meer duurzaamheid", aldus Ramon Pastor, General Manager, HP 3D Printing & Digital Manufacturing. "Ze zien industrieel 3D-printen niet alleen als een manier om kosten te verlagen en sneller de markt op te gaan, maar ook als een concurrentievoordeel dat het innovatieproces voor klanten versnelt."

Hieronder een overzicht van resultaten uit het HP’s Digital Manufacturing Trends Report

Digitale productietechnologieën stimuleren economische vooruitgang en ‘wendbaarheid’

99% van de respondenten gelooft dat digitale productietechnologieën kunnen leiden tot economische groei.

89% wil hun bedrijfsmodel verder ontwikkelen vanwege het huidige wereldwijde ondernemingsklimaat.

In de komende 12 maanden is 71% van plan te investeren in digitale productietechnologieën. Meer dan vier op de vijf respondenten (85%) geeft aan dat hun bedrijf van plan is de investeringen in additive manufacturing/3D printen te verhogen
Driekwart van de respondenten zegt dat additive manufacturing/3D printen hun bedrijf helpt om wendbaarder te zijn. Daarnaast is het een goede backup en een rendabel alternatief voor de traditionele productie.
Meer dan negen van de tien respondenten gaven aan dat ze de mogelijkheden bekijken om nieuwe productie- en supply chain-modellen te ontwikkelen. 59% hiervan evalueert hybride modellen en 52% kijkt naar lokale productie.

Versnelde innovatie transformeert industrieën

Het meest genoemde voordeel van additive manufacturing/3D printen genoemd door respondenten is het toegenomen vermogen om te innoveren.
De belangrijkste nieuwe gebieden van innovatie die bedrijven overwegen zijn onder andere massa maatwerk voor consumentenproducten, productie op aanvraag, en digitale magazijnen/virtuele inventarisatie.
91% van de respondenten wil innovatie benutten die massapersonalisatie mogelijk maakt.
De medische, industriële en auto-industrie worden gezien als meest geschikt voor innovatie op het gebied van additive manufacturing/3D printen in de komende vijf jaar.

Nieuwe mogelijkheden voor samenwerking

85% van de respondenten vindt dat samenwerking tussen sectoren belangrijk is om nieuwe digitale productietechnologieën te omarmen.
81% geeft aan dat hun bedrijf plannen heeft om in de toekomst samen te werken met overheidsinstanties op het gebied van digitale fabricageproducten.
Het vinden van gekwalificeerde arbeidskrachten is de belangrijkste barrière voor het betreden van de markt van additive manufacturing/3D-printen.
Om deze kwalificatiekloof aan te pakken, wil 64% meer professionele trainingen aanbieden. Daarnaast wil 53% dat bedrijven, overheden, instellingen en particulieren samenwerken om te investeren in onderwijs- en opleidingsprogramma's.

Duurzame productie blijft noodzakelijk voor bedrijven

Het verminderen van de hoeveelheid gebruikte materialen en het beter afstemmen van vraag en aanbod zijn de belangrijkste manieren waarop additive manufacturing/3D printen afval kan verminderen en een circulaire economie kan bevorderen.
90% van de respondenten vindt de mogelijkheid tot recycling van additive manufacturing/3D gedrukte poeders en onderdelen belangrijk.
88% vindt het belangrijk dat de overheid een duurzaam milieu creëert door investeringen in de ontwikkeling van sociale en milieuvriendelijke digitale productietechnologieën te stimuleren.

Terug naar nieuws overzicht