Tweede Kamer krijgt vaste commissie voor digitale zaken

19-10-2020 | door: Witold Kepinski

Tweede Kamer krijgt vaste commissie voor digitale zaken

De motie van het Tweede Kamer lid Van der Molen over het instellen van een vaste commissie voor digitale zaken is aangenomen.  Het advies werd kortgeleden ingediend door CDA-Kamerlid Harrie van der Molen en collega-Kamerleden van VVD, Groen Links, D66 en 50Plus. De motie werd aangenomen, alleen de PVV stemde tegen.

Daardoor wordt de tijdelijke commissie Digitale toekomst na de verkiezingen een vaste commissie. Zo kan de Tweede Kamer haar kennispositie versterken op het gebied van digitalisering, en hoe zij meer grip kan krijgen op gewenste en ongewenste ontwikkelingen samenhangend met digitalisering.

De vaste Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken zal verder een kennisagenda digitalisering opstellen om te zorgen voor voldoende inhoudelijke ondersteuning van alle Kamercommissies rondom digitaliseringsonderwerpen. Tevens ook om te zorgen voor een sluitend wettelijk en toezichthoudend kader voor digitaliseringstoepassingen en om extra aandacht te schenken aan initiatieven en regulering vanuit de Europese Unie en de inbreng van de Nederlandse regering daarin.

BTG

BTG juicht toe dat er een vaste Kamercommissie komt voor digitalisering. "Het is van groot belang dat vanuit de triple helix gedachte zowel de overheid, als de wetenschap, als het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd in deze commissie", zegt CEO Petra Claessen. "BTG redeneert vanuit ecosystemen en zoekt de samenwerking met zoveel mogelijk IT-gerelateerde brancheorganisaties die actief zijn in de digitale infrastructuur. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de BV Nederland. De volgende stap is een minister voor digitale infrastructuur in het komende kabinet."

Terug naar nieuws overzicht