Schneider Electric Foundation haalt in Nederland geld op voor de Voedselbank en Stichting Fier
27-10-2020 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Schneider Electric Foundation haalt in Nederland geld op voor de Voedselbank en Stichting Fier

Schneider Electric zet zich in voor het Tomorrow Rising Fund. Dit fonds is door Schneider Electric wereldwijd gelanceerd om noodsituaties en wederopbouw op langere termijn met betrekking tot Covid-19 te ondersteunen in alle landen waar Schneider Electric actief is. Het fonds is onderdeel van de Schneider Electric Foundation en doet een beroep op zijn leiders en medewerkers om mee te doen. De donaties worden verdubbeld door het bedrijf zelf met 50%. Andere externe belanghebbenden en partners kunnen ook bijdragen.

Het fonds legt de nadruk op het nakomen van de duurzaamheidsverplichtingen van Schneider Electric door de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties om armoede te bestrijden en een goede gezondheid & welzijn, schoon water, sanitaire voorzieningen, fatsoenlijk werk, economische groei en kwaliteitsonderwijs te bevorderen.

Het Tomorrow Rising Fund richt zich op drie prioriteiten:
Respons: crisisondersteuning bij de primaire behoeften van mensen met een laag inkomen in moeilijkheden die dicht bij de locaties van Schneider Electric wonen;
Herstel: financiering van projecten voor onderwijs en beroepsvaardigheden om door de pandemieën getroffen gemeenschappen weer op te bouwen, als onderdeel van de overeenkomst van Schneider Electric om tegen 2025 één miljoen kansarme mensen op te leiden;
Veerkracht: medewerkers en liefdadigheidspartners van Schneider Electric met elkaar in contact brengen via het ambitieuze wereldwijde VolunteerIn-programma.

Sinds de lancering heeft de fondsenwervingscampagne werknemers, klanten en partners in meer dan 60 landen gemobiliseerd door 65 projecten te ondersteunen. De campagne haalt meer dan 800.000 mensen uit de brand.

Tomorrow Rising Fund in Nederland
In Nederland worden er via het Tomorrow Rising Fund donaties opgehaald voor de Voedselbank en/of Stichting Fier. De voedselbank levert gratis voedsel aan mensen in Nederland die hier tijdelijk niet zelf in kunnen voorzien. Stichting Fier biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben of hebben gehad met geweld, zoals huiselijk geweld, seksueel geweld of eerwraak. De stichting biedt begeleiding en behandeling en indien nodig een veilige haven. Ze helpt ook mensen die een ervaring hebben meegemaakt waardoor ze getraumatiseerd zijn. "Het is een ongekende uitdagende tijd, die miljarden mensen treft,” legt Paul Bron (foto), country director Nederland van Schneider Electric uit. “Het Tomorrow Rising Fund biedt ons de kans om ons in te zetten voor de meest kwetsbare mensen, daklozen en gezinnen en de toekomst van de wereld."

Terug naar nieuws overzicht
Datacenter