Staatssecretaris Keijzer: Intensiteit DDoS-aanvallen neemt toe, complexiteit niet

Mona Keijzer

28-10-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Staatssecretaris Keijzer: Intensiteit DDoS-aanvallen neemt toe, complexiteit niet

DDoS-aanvallen worden niet steeds complexer. Wel neemt de intensiteit van dergelijke aanvallen al enkele jaren toe.

Dit meldt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties in reactie op Kamervragen van VVD-Kamerlid Arne Weverling. Weverling wees op cijfers van onder andere de nationale anti-DDoS-coalitie, waaruit zou blijken dat zowel de complexiteit als intensiteit van DDoS-aanvallen toeneemt. Hoewel de staatssecretaris erkent dat dit het geval is voor de intensiteit, neemt de complexiteit volgens Keijzer echter niet toe. "Op basis van de gegevens van NBIP neemt de intensiteit van DDoS-aanvallen al een aantal jaren toe. In het Cyber Security Beeld Nederland 2020 kwam naar voren dat een toename van de complexiteit van DDoS-aanvallen volgens experts is uitgebleven", schrijft de staatssecretaris.

Keijzer ziet het vergroten van de digitale weerbaarheid van Nederland als belangrijk middel in de strijd tegen DDoS-aanvallen. Om deze weerbaarheid te versterken zijn samenwerking en kennisdeling volgens de staatssecretaris cruciaal. Zij wijst erop dat het bundelen van kennis en kracht een hoeksteen is van de Nederlandse cybersecurity aanpak, zoals die wordt beschreven in de Nederlandse Cyber Security Agenda. De staatssecretaris wijst hierbij onder meer op NBIP, waarmee het Nationaal Cyber Security Centrum dreigingsinformatie deelt.

'Te algemene conclusie'

Opvallend is dat Octavia de Weerdt, directeur van NBIP, de conclusie van de staatssecretaris dat de complexiteit van DDoS-aanvallen niet toeneemt weerspreekt. "Het klopt dat de staatssecretaris heeft gevraagd naar cijfers en specifiek naar de situatie met betrekking tot de aanvallen op internetaanbieders. Wij hebben een algemeen rapport over de situatie in 2019 en nog een in september uitgebracht naar aanleiding van de toegenomen aanvallen op ISP's. Het klopt dat die niet heel complex waren. Die zien we al 5 jaar. Maar het is dan jammer dat daaruit zo'n algemene conclusie wordt getrokken", zegt De Weerdt tegen AGconnect.

De Weerdt wijst erop dat er wel degelijk zorgen bestaan over aanvallen op met name applicatieniveau. Informatie-uitwisseling over incidenten is volgens De Weerdt van ook van belang, onder meer met het oog op patroonherkenning.

Terug naar nieuws overzicht
Security