Onderzoek wijst op een datakloof tussen Europese bedrijven

17-11-2020 | door: Redactie

Onderzoek wijst op een datakloof tussen Europese bedrijven

Onderzoek van Tableau wijst op een kloof tussen bedrijven die gedurende de coronacrisis hun besluitvorming op data baseren en organisaties die dat niet doen. Ruim 3.500 senior-managers en IT-besluitvormers werd gevraagd op welke manier zij tijdens de pandemie gebruikmaken van data, wat de lessen zijn die zij tot dusver hebben geleerd en hoeveel vertrouwen ze hebben in de wijzigingen binnen hun bedrijfsvoering, met het oog op de lange termijn. Het onderzoek is uitgevoerd door YouGov in opdracht van Tableau en omvat inzichten van respondenten die werkzaam zijn bij bedrijven van kleine, middelgrote en grote omvang en afkomstig uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk.

De meerderheid van zakelijke besluitvormers bij datagestuurde ondernemingen (80%) stelt dat data hen een cruciaal concurrentievoordeel opleverde tijdens de pandemie. Ze zijn zich bewust van de belangrijke rol van data voor de toekomst van hun onderneming. Driekwart (76%) is van plan om hun investeringen in de ontwikkeling van datavaardigheden op te voeren terwijl zij zich voor 2021 opmaken. Bovendien heeft 79% er vertrouwen in dat dit zal resulteren in gedegen zakelijke beslissingen.

Data draagt bij aan optimalisatie van communicatie, besluitvorming en samenwerking

Gevraagd naar de manier waarop een datagestuurde aanpak hen tijdens de pandemie heeft geholpen, wezen de zakelijke besluitvormers op verschillende voordelen. Bovenaan de lijst stonden effectievere communicatie met medewerkers en klanten (42%), de mogelijkheid om sneller strategische beslissingen te nemen (40%) en intensievere samenwerking tussen teams in het kader van besluitvorming en probleemoplossing (36%).

Geen focus, geen urgentie

Opmerkelijk is dat niet-datagestuurde ondernemingen in deze onzekere tijden ook minder oog hebben voor het belang van data. Slechts 29% ziet data als middel om concurrentievoordeel op te doen. 56% zegt hun investeringen in datavaardigheden te willen terugschroeven of stopzetten. En slechts 36% heeft vertrouwen in hun vermogen om zakelijke beslissingen te nemen op basis van data.

“Door de coronacrisis is het tempo van veranderingen in een stroomversnelling geraakt. De pandemie heeft een volledige digitale wereld sneller dichterbij gedacht dan we ons hadden kunnen voorstellen. En data vormt het kloppende hart van deze digitale wereld”, zegt Tony Hammond, Vice President Strategy and Growth EMEA, bij Tableau. “Het onderzoek toont aan dat datagestuurde bedrijven in dit datarijke tijdperk sterke voordelen zien en meer vertrouwen hebben in de toekomst van hun onderneming. Ze investeren volop in mogelijkheden voor het ontsluiten van de kracht van hun data. Bedrijven die nog geen oog hebben voor het belang van data dreigen achter te blijven. Het goede nieuws is dat het nog niet te laat is om een beroep te doen op de kracht van data. Dit is het juiste moment.”

De pandemie leidt tot nieuwe inzichten

De belangrijkste leringen die de respondenten uit de coronacrisis hebben getrokken zijn de noodzaak om flexibeler te werk te gaan (30%), projecten effectief op prioriteit in te delen en die sneller ten uitvoer te leggen (26%) en snellere toegang tot accuratere, opgeschoonde data te verkrijgen (25%).

“We zijn in 2013 begonnen met de ontwikkeling van datavaardigheden binnen onze organisatie. En daar hebben we tijdens de pandemie optimaal van kunnen profiteren”, zegt Dirk Holbach, corporate senior vice president & CSCO Laundry & Home Care bij Henkel, een van ’s werelds grootste industriële bedrijven en producenten van consumentengoederen. “We waren bijvoorbeeld in staat om in een paar dagen tijd onze complete inventaris van persoonlijke beschermingsmiddelen in kaart te brengen, zodat iedereen in elke fabriek precies kan zien wat we in huis hebben. Op die manier kan onze onderneming blijven draaien. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee belangrijke lessen leren die ons in de toekomst zullen helpen, en in het bijzonder als het gaat om samenwerken.”

Nederlandse bedrijven houden koers

Op Europees niveau blijkt uit het onderzoek dat slechts iets meer dan de helft (56%) van alle zakelijke besluitvormers hun organisatie als een datagestuurde onderneming beschouwt. Een op de drie respondenten (38%) zegt dat hun organisatie dat niet is. Dit wijst op duidelijke kansen voor bedrijven om de zakelijke veerkracht te vergroten en het besluitvormingsproces te verbeteren met hulp van data. Nederlandse bedrijven zitten in de voorhoede: 60% zegt dat hun onderneming datagestuurd te werk gaat. Alleen in Duitsland is dit percentage nog wat hoger (62%). Frankrijk zit met 57 % net iets onder Nederland, terwijl het Verenigd Koninkrijk de rij sluit. Slechts 46% van alle respondenten is van mening dat hun organisatie voldoet aan de definitie van een datagestuurde onderneming.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

data, onderzoek