Betty Blocks versterkt dienstverlening van Raad voor Accreditatie
17-11-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Betty Blocks versterkt dienstverlening van Raad voor Accreditatie

Na een intensieve Europese aanbesteding neemt de Raad voor Accreditatie (RvA) in slechts zes maanden tijd, samen met no-code leverancier Betty Blocks, de Rapportagetool in gebruik. Met de Rapportagetool kunnen de RvA-beoordelaars op een efficiëntere en veiligere manier accreditatiebeoordelingen uitvoeren en rapporteren. De RvA beoordeelt de competenties, consistente bedrijfsuitoefening en onpartijdigheid van keuringsorganisaties zoals certificerings- en inspectie-instellingen en laboratoria. Met een accreditatieverklaring bevestigt de RvA zijn vertrouwen in deze organisaties.

Tijdens de accreditatiebeoordelingen verliep de informatieuitwisseling tussen de RvA en zijn klanten voorheen via Excels en emailverkeer. In de nieuwe Rapportagetool vindt data uitwisseling op een veiligere manier plaats via een webbased portal. Het werk voor de beoordelaars van RvA en de klanten wordt daarmee efficiënter en veiliger. vooral in de overhead gaat dit tijdsbesparing opleveren omdat er een directe lijn is tussen de klant (geaccrediteerde instellingen) en de RvA-beoordelingsteams. De komende periode wil RvA zijn dienstverlening verder versterken door in te zetten op data-analyse, iets wat met de nieuwe Rapportagetool eenvoudiger te realiseren is.

Schakel van vertrouwen voor Nederland

Het was al langer een diepgekoesterde wens van RvA over te stappen naar een uniforme rapportagetoool. Door de handen ineen te slaan met Betty Blocks is dat in een betrekkelijk korte periode gelukt. De komende maanden gaan de partijen het primaire proces verder uitbouwen met nog vier aanvullende applicaties voor onder andere het inplannen van klantbezoeken en het gestandaardiseerd vastleggen van brondata.

Joep de Haas, lid van de raad van bestuur van de RvA: “Bij ons staat vertrouwen voorop. Met de data die beschikbaar komt kunnen we onze interne processen en beoordelingen verder verbeteren en daarmee de dienstverlening aan onze klanten een impuls geven. De inzet van Betty Blocks zorgt niet alleen voor een efficiency slag, maar levert ook waardevolle data op die RvA inzet voor advies aan stakeholders, zoals de Rijksoverheid.”

Goede samenwerking ondanks corona

De Rapportagetool is in korte tijd ontwikkeld en uitgerold, maar tijdens dit proces kwamen de partijen middenin de coronacrisis terecht. Door continu te blijven overleggen en deels de werkzaamheden via Zoom en Teams te laten verlopen, is het gelukt om de applicatie snel gefaseerd in gebruik te nemen. Chris Obdam, oprichter en CEO van Betty Blocks: "Een applicatie ontwikkelen voor een organisatie met zo’n grote reikwijdte en maatschappelijke impact is een uitdaging die we graag oppakken. We kijken terug op een constructieve maar ook kritische samenwerking met als eindresultaat een tool die de rol van RvA als laatste schakel van vertrouwen in de keten versterkt. Zowel voor de organisaties die afhankelijk zijn van het accreditatieproces als de eindgebruikers."

Terug naar nieuws overzicht
Software