De gevolgen van corona op enterprise mobility

Door: Arjan Veenboer, MobileIron

24-11-2020

De gevolgen van corona op enterprise mobility

De corona-pandemie heeft voor grote veranderingen gezorgd, niet in de laatste plaats op onze werkplek. In deze blog blikken we terug op de afgelopen maanden: wat zijn de grootste veranderingen geweest op het gebied van enterprise mobility en welke lessen kunnen we hieruit trekken?

Om te beginnen met de veranderingen, de volgende drie ontwikkelingen springen er het meeste uit.

1. Beheer van devices

Het eerste probleem waar veel organisaties tegenaan liepen was het regelen van adequate apparatuur waarmee werknemers vanuit huis kunnen werken. Met name binnen organisaties die eerder geen thuiswerkbeleid hadden, speelde dit probleem. Een groot deel van deze bedrijven koos er uiteindelijk voor om hun werknemers op hun eigen device te laten werken.

Dat heeft in de beginfase van de lockdown voor potentiële veiligheidsproblemen gezorgd. Zakelijke en persoonlijke gegevens kunnen zich op deze manier namelijk eenvoudig vermengen en bedrijven hadden nog onvoldoende controle over persoonlijke devices. Met behulp van Unified Endpoint Management (UEM) software-oplossingen hebben organisaties een veilige werkomgeving weten te realiseren op de mobiele devices van hun werknemers. Hierdoor zijn zowel de persoonlijke privacy van de werknemer als de benodigde veiligheid voor de werkgever over de bedrijfsgegevens gegarandeerd.

2. Toename dreigingen

Eenmaal aan het werk, werden werknemers in hun thuiskantoor veelal geconfronteerd met een groeiend aantal bedreigingen. Criminelen probeerden op allerlei manieren misbruik te maken van de verwarring die heerste. Als gevolg daarvan namen COVID-19 gerelateerde phishing- en malware-aanvallen in snel tempo toe. Nu waren phishing e-mails al een populair instrument voor cybercriminelen, corona heeft deze trend versterkt.

Vooral voor mobiele gebruikers leverde dit risicovolle situaties op, omdat zij hun zakelijke e-mail lezen en versturen via mobiele devices, die een kleiner scherm hebben dan de traditionele pc of laptop. Op een mobiel device raken gebruikers vaak sneller afgeleid en is de kans groter dat er op een link wordt geklikt zonder dat alle gebruikelijke veiligheidschecks worden doorlopen die een gebruiker zou doen op een device met een groter scherm en een volwaardig toetsenbord. Hetzelfde probleem is van toepassing op phishing-pogingen via SMS of WhatsApp. Monitoringsoftware met anti-phishing technologie bleek onmisbaar tijdens de lockdown.

3. Netwerkproblemen

Het laatste probleem dat aan de orde kwam tijdens de lockdown was misschien wel het meest onverwachte: netwerkproblemen. Bij veel bedrijven die gedwongen thuiswerken mogelijk moesten maken, draaiden applicaties in hun eigen datacenters. Hierdoor ontstond extra belasting van een belangrijk onderdeel van het on-premises remote access systeem: de VPN-concentrators die het veilig verbinden van externe mobiele devices afhandelen. Deze zijn meestal geconfigureerd om een gemiddeld aantal connecties af te handelen, maar de druk op deze systemen is zeer sterk toegenomen gedurende de pandemie, waardoor er knelpunten ontstonden.

Bedrijven die hun applicaties en data al naar de cloud verplaatst hadden, waren beter in staat om de toegenomen hoeveelheid toegangsverzoeken aan te kunnen. Ze konden de flexibele infrastructuur van cloudproviders gebruiken om hun voorzieningen eenvoudig op te schalen. Op deze manier konden ze eenvoudiger de toegenomen vraag verwerken.

Geleerde lessen

Welke lessen kunnen we uit de (gedeeltelijke) lockdown halen? Allereerst is het belangrijk om aan ondersteuning op de lange termijn te denken, want de verwachting is dat we niet meer terug zullen keren naar de oude situatie. Ook wanneer de pandemie onder controle is en de beperkingen opgeheven worden, zal een groot deel van de werknemers ervoor kiezen deels vanuit huis te blijven werken. De verwachting is dat hierdoor meer bedrijven unified endpoint management (UEM)-oplossingen in zullen gaan zetten om beter inzicht en beheer te hebben over de devices die toegang nodig hebben tot de bedrijfsgegevens.

Ook heeft de lockdown heeft het belang van cloud computing benadrukt. Bedrijven die tijdens de pandemie nog geen gebruikmaakten van de cloud wilden dit model niet versneld inzetten. Nu de rust weer wat terugkeert, is de verwachting dat bedrijven deze mogelijkheid verder zullen gaan onderzoeken. Een verdere opleving van gebruik van cloud-oplossingen zit er dan ook aan te komen.

Ook de manier van toegang tot data en applicaties zal veranderen. Wachtwoorden waren al achterhaald, maar in een wereld waarin werknemers vaker op afstand werken, geldt dit nog sterker. Er zijn betere (veiliger) en meer gebruiksvriendelijke toegangsmechanismen nodig die gebruikmaken van bijvoorbeeld biometrische gegevens, multi-factor authenticatie en context aware logins om thuiswerken soepeler te laten verlopen. Slechts 10% van de bedrijven maakt daar op dit moment gebruik van. Dat percentage zal de komende tijd flink gaan groeien.

Bedrijven maken al een lange tijd gebruik van thuiswerken en mobiel werken, maar we hebben de afgelopen periode een verandering gezien in hun begrip hiervan. De wereldwijde impact van COVID-19 verzekert ons één ding: de werkplek zal nooit meer hetzelfde zijn.

Door: Arjan Veenboer, MobileIron

Terug naar nieuws overzicht
Security