24-11-2020 | door: Witold Kepinski

OCW en DUO Den Haag verkiezen HeadFirst voor inhuur ICT-professionals

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Dienst Uitvoering Onderwijs Den Haag (DUO DH) hebben na Europese aanbesteding gekozen voor HeadFirst als haar partner voor externe ICT-inhuur. De gevraagde dienstverlening betreft zowel het werven, selecteren en contracteren van externe professionals. “Uit maar liefst 26 inschrijvingen zijn wij – met onderaannemer Atos - als één van de zes organisaties verkozen”, aldus Geo van der Wilk (foto), CCO bij HeadFirst Group.

De raamovereenkomst gaat in op 1 januari 2021 en kent een looptijd van maximaal vier jaar. De geraamde totale opdrachtwaarde is 56,7 miljoen euro over de gehele looptijd. Voor de ict-inhuur zijn naast HeadFirst de bedrijven Linkit, Ordina, Cimsolutions, Sogeti en Itaq geselecteerd.

Opdrachtgevers onder deze aanbesteding
Naast het Bestuursdepartement OCW (BD) en DUO Den Haag zijn nog negen andere organisaties aangesloten bij de aanbesteding, namelijk Inspectie van het Onderwijs (IvhO), Nationaal Archief (NA), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE), Adviesraad voor Wetenschap- en Technologiebeleid en Innovatie (AWTI), College voor Toetsen en Examens (CvTE), Onderwijsraad (OR), Raad voor Cultuur (RvC) en College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CvBvhHO).

Over de gevraagde dienstverlening zegt Van der Wilk: “Wij zijn de grootste intermediair van Nederland en hebben een netwerk van ruim 50.000 zelfstandig professionals en 5.500 leveranciers. Dit vormt de basis van onze aanpak in het leveren van beschikbare, geschikte kandidaten. Daarnaast werken we voor deze raamovereenkomst samen met Atos, één van de grootste system integrators in Nederland, die onder andere actief is binnen de Rijksoverheid en beschikt over zo’n 3.000 voor deze opdrachtgevers relevante professionals. Met deze combinatie kunnen we alle opdrachten invullen, ongeacht of het gaat om een generiek of zeer schaars profiel.”

Terug naar nieuws overzicht