Hoe de Everywhere Enterprise het IT-landschap in 2021 blijvend zal veranderen

Door: Arjan Veenboer, MobileIron

02-12-2020

Hoe de Everywhere Enterprise het IT-landschap in 2021 blijvend zal veranderen

2020 was het jaar waarin corona de wereld op zijn kop zette, 2021 wordt het jaar waarin de Everywhere Enterprise voor blijvende veranderingen zal zorgen. Arjan Veenboer van MobileIron zet een aantal verwachtingen op een rij.

1. Groei cloud zet door

Door de pandemie zijn meer bedrijven dan ooit tevoren overgestapt naar de cloud in hun zoektocht naar samenwerkings- en productiviteitstools voor thuiswerkende medewerkers. Deze trend zal zich voortzetten in 2021. Sterker nog, nu we volop in een tweede golf zitten, zijn bedrijven bereid om deze nieuwe manieren van werken langdurig aan te houden. In sommige gevallen zelfs permanent. Zo heeft Google medewerkers aangeraden om van huis uit te blijven werken tot ten minste de zomer van 2021.

Aangezien fysieke vergaderingen er voorlopig niet inzitten, zullen medewerkers hiervoor alternatieven blijven gebruiken. Externe, cloudgebaseerde samenwerkingstools kunnen hierbij helpen. Organisaties die al zijn overgestapt naar de cloud, verplaatsen steeds meer bronnen naar de public cloud.

2. Niet locatie maar persoon als perimeter

Uit recent onderzoek blijkt dat vier op de vijf werknemers niet fulltime wil terugkeren naar kantoor, ook niet wanneer daar de mogelijkheid toe is. Het onderschrijft de trend dat het bedrijfsnetwerk en de devices niet langer de perimeter bepalen. In plaats daarvan vormen personen de nieuwe perimeter. Hun identiteit bepaalt of toegang verleend wordt tot bedrijfsgegevens, ongeacht of ze zich binnen of buiten het bedrijfsnetwerk bevinden. Zelfs als ze zijn ingelogd op het netwerk, hebben ze minimale toegang tot data totdat ze zelf en hun device geverifieerd en geautoriseerd zijn.

3. Gebruikerservaring staat (nog meer) voorop

Meer dan ooit moet de inzet van zakelijke technologie ervoor zorgen dat het leven van een werknemer eenvoudiger wordt. Neem bijvoorbeeld het gebruik van VPN. Aan het begin van de intelligente lockdown was dit voor veel organisaties het redmiddel waarmee ze door de eerste crisis wisten te komen. Maar al snel raakten VPN-devices op locatie overbelast in hun strijd om op te schalen en gebruikers moesten zien om te gaan met lastige VPN-clients en logins. Nu medewerkers de wens uitspreken om ook in 2021 (en daarna) thuis te gaan werken, moeten IT-afdelingen zich erop toeleggen een betere externe gebruikerservaring te creëren.

Het mobiele device zal centraal komen te staan in deze gebruikerservaring. Cloudsessies worden niet langer via het bedrijfsnetwerk geleid, maar medewerkers mogen deze rechtstreeks benaderen. Dit betekent dat het verkeer op het device zelf of in de cloud moet worden opgeschoond. Met de juiste technologie kan een device detecteren in welk netwerk het zich bevindt en een rechtstreekse SSL-versleutelde sessie opzetten met productiviteitstoepassingen in de cloud.

4. Einde van het wachtwoord

Met meer werknemers die vaker op afstand werken, is een betere gebruiksverificatie nodig. Twee elementen staan hierin centraal. Allereerst is het tijd om afscheid te nemen van wachtwoorden. Die geluiden klinken al langer, maar de thuiswerktrend gaat die stap versnellen. Medewerkers die op mobiele devices werken maken steeds vaker gebruik van biometrische verificatie, die veiliger en gebruiksvriendelijker is. De tweede verbetering in de gebruikersverificatie is dat we minder vaak hoeven in te loggen bij applicaties. Sessies blijven langer actief op basis van deviceherkenning via deep agents, en dit zal de externe toegang grotendeels bepalen.

5. Let op voor QR-codes

Steeds vaker maken organisaties gebruik van QR-codes, ook om aan de regels voor anderhalve meter afstand te voldoen. Gebruikers kunnen ze op twee meter afstand scannen; ideaal dus voor betalingen en productinformatie. Het probleem is dat ze nooit zijn ontworpen voor deze toepassingen of voor digitale verificatie en dat ze eenvoudig kunnen worden vervangen door malafide codes.

Eerder onderzocht MobileIron de mogelijke risico’s van QR-codes. Alarmerend is dat 70% van de respondenten aangaf recent een QR-code te hebben gescand, maar dat de meesten van hen zich niet bewust waren van de mate waarin QR-codes hun mobiele beveiliging kunnen aantasten. Bijna de helft van de deelnemers geeft bovendien aan geen beveiligingssoftware op hun mobiele device te hebben geïnstalleerd of niet te weten of deze aanwezig was. Het is geen onrealistische verwachting dat fraude met QR-codes gaat toenemen naarmate het gebruik hiervan zich verder uitbreidt.

Tijdperk van de Everywhere Enterprise

Het moge duidelijk zijn: de zakelijke wereld is in 2020 radicaal veranderd en dat heeft verregaande gevolgen in 2021. Wat dit jaar begon als een overhaaste reactie gaat zich volgend jaar ontwikkelen in wat het tijdperk van de Everywhere Enterprise zal gaan worden. Als 2020 het jaar was waarin organisaties bijna gevloerd werden, wordt 2021 het jaar waarin ze weer opveren - en waarin een overhaaste reactie doorgroeit naar een doordachte, weloverwogen strategie voor de toekomst.

Door: Arjan Veenboer, MobileIron

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud
Cloud