ING: meer investeringen in ICT tijdens coronacrisis

22-12-2020 | door: Redactie

ING: meer investeringen in ICT tijdens coronacrisis

De investeringen in ICT-apparatuur hebben een vlucht genomen tijdens de coronacrisis. Terwijl het totaal aan investeringen in Nederland daalde, namen de investeringen in computers en telecomapparatuur juist toe met 7%. Dit blijkt uit een onderzoek van het ING Economisch Bureau. Ook bij consumenten is sprake van een digitaliseringslag: het aandeel van elektronica in de consumptie steeg fors.

In de eerste drie kwartalen van 2020 lag het totaal aan ICT-investeringen weer 0,9% hoger dan in het vierde kwartaal van 2019, waardoor het aandeel in de totale investeringen weer de 19% aantikte in 2020. Vooral het aandeel van software & databanken steeg, van 14,1% naar gemiddeld 14,8%, terwijl pc’s & randapparatuur toenam naar 3,4% en telecommunicatieapparatuur naar 0,8%

Nederlandse stijging van investeringen in ICT-apparatuur internationaal vergeleken sterk

Internationaal vergeleken (met negen andere Europese landen waarvoor statistieken worden bijgehouden) stegen de investeringen in ICT-apparatuur in Nederland relatief sterk. In Oostenrijk, Zweden en vooral in Ierland daalden dit type investeringen zelfs.

Consumenten kopen ook meer elektronica

Niet alleen investeren bedrijven en overheden meer in ICT, ook Nederlandse consumenten lijken in reactie op de coronacrisis meer ICT-apparatuur te hebben aangeschaft. De flinke stijging in de consumptie van elektrische apparaten door huishoudens wijst daarop. De consumptie van elektronica lag in het eerste en tweede kwartaal van 2020 gemiddeld 7% hoger dan in het vierde kwartaal van 2019. Het aandeel elektrische apparaten in de totale consumptie van huishoudens steeg hierdoor van 3,2% in het laatste kwartaal van 2019 naar 3,7% in het eerste half jaar van 2020.

Ook in tweede helft van 2020 tot dusver meer consumentenelektronica verkocht

Verkopen van elektronicawinkels en pinuitgaven bij dergelijke winkels suggereren dat de digitaliseringstrend in de consumptie in Nederland ook heeft doorgezet in de tweede helft van 2020. De verkopen lagen weliswaar minder hoog dan in maart-juni, maar ook in juli-oktober vielen ze hoger (2,6%) uit dan voor het niveau van voor de crisis (in februari). Daarnaast wijzen pindata van ING erop dat de uitgaven in elektronicawinkels in november weer flink toenamen en zo’n 9% hoger uitkwamen dan “normaal”.

Effect op structurele productiviteitsimpuls van ICT-investeringen nu minder zeker dan normaal

Marcel Klok: “Normaal gesproken leveren ICT-investeringen een substantiële positieve bijdrage aan de structurele productiviteitsontwikkeling van de Nederlandse economie (zie bijvoorbeeld Van Ark & Piatkowski, 2004). In dat licht zijn de hogere ICT-investeringen in de afgelopen kwartalen ondanks de crisis positief. Toch moeten we nu niet te snel concluderen dat dit ook het groeipotentieel van Nederland vergroot. Normaliter is bij ICT-investeringen vaak sprake van een uitbreiding of kwaliteitstoename, waarbij de productiecapaciteit toeneemt. In de coronacrisis is ook veel sprake van duplicatie. Denk aan de aanschaf van een laptop die simpelweg het werken thuis mogelijk maakt en soms slechts tijdelijk de desktopcomputer op kantoor vervangt."

"Het is bemoedigend om te zien dat bedrijven ondanks de pandemie in 2020 blijven investeren in ICT. Zo helpen digitale middelen bedrijven de impact van thuiswerken te beperken door medewerkers hiervoor de juiste hulpmiddelen te bieden en zo hun productiviteit op peil te houden. ICT-investeringen een katalysator zijn voor innovaties, wat bedrijven kan helpen sterker uit de pandemie te komen", zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG.

Terug naar nieuws overzicht
BTG / TGG