Co-managed IT wint flink aan populariteit

Hans ten Hove, Director Sales Northern Europe bij Datto

22-12-2020 | door: Blogger

Co-managed IT wint flink aan populariteit

Een veel voorkomende misvatting is dat er slechts twee opties zijn voor IT-management. Namelijk het aannemen van eigen IT-personeel of het inschakelen van een externe IT-managed service provider (MSP). Dit zijn inderdaad de twee meest voorkomende scenario’s. Toch zien we, gestimuleerd door de coronacrisis en de toenemende druk op IT-infrastructuren, dat er steeds vaker voor een derde alternatief wordt gekozen.

Een optie waarin IT-beheer door eigen personeel wordt gecombineerd met de expertise van een externe partij. Deze combinatie, co-managed IT genoemd, kan bedrijven het beste van twee werelden bieden. Vooral voor de grotere organisaties (100 tot 1500 medewerkers) lijkt co-managed IT juist in tijden van financiële druk en toenemende securityproblemen een oplossing te zijn.

Populair in tijden van een crisis

Co-managed IT kreeg ongeveer anderhalf jaar geleden meer bekendheid, vlak voor de coronacrisis. Precies het juiste moment, zou je dus kunnen zeggen. Die bekendheid is het afgelopen half jaar dan ook geëxplodeerd. Toch is het fenomeen niets nieuws: de manier van werken bestaat al ruim 20 jaar maar had, tot anderhalf jaar geleden, nooit een officiële naam.

Door de coronacrisis en het massale thuiswerken kwamen IT-afdelingen al snel onder druk te staan. Zo namen bijvoorbeeld de gelogde tickets van eindgebruikers toe door de problemen die werden ervaren bij thuiswerken. Een greep uit de problemen, zoals niet kunnen printen, slechte netwerkverbindingen, beveiligingsproblemen en geen toegang tot servers, kan door eigen IT-experts worden opgelost. Echter namen de problemen, en dus de druk, zo snel toe dat bedrijven zich al snel realiseerden dat dit allemaal zelf proberen te bolwerken geen oplossing voor de lange termijn zou zijn. Co-managed IT bleek daarin een perfecte oplossing: bedrijven hoeven (en willen) niet hun hele netwerk en IT-beheer uit te besteden, maar kunnen wel kleine delen uitbesteden aan experts en daarmee de eigen werklast verminderen en de kwaliteit waarborgen.

Dat is dan ook precies het uitgangspunt van co-managed IT. Bedrijven blijven uitgaan van hun eigen kracht en eigen IT-team, met hun (vaak grote) IT-netwerken in eigen beheer. Slechts op specialistische onderwerpen of bepaalde taken worden externe experts ingeschakeld. Het belangrijkste bij co-managed IT is dat het qua werkwijze een partnerschapsmodel is, geen volledig uitbestede IT-dienst. Het feit dat het een partnerschapsmodel is, houdt in dat zowel de externe expert als de interne IT-afdeling een langdurige samenwerking met elkaar aangaan en er bewust voor kiezen om niet enkel op projectbasis samen te werken.

Stand van zaken

Juist omdat co-managed IT een op maakt gemaakte samenwerkingsvorm is, kan het talloze vormen aannemen. Het is puur afhankelijk van de behoefte van het bedrijf en de mogelijkheden van de MSP om te kijken hoe de samenwerking wordt gevormd. Toch zijn er twee co-managed IT-basismodellen die het vaakst voorkomen. Het eerste model richt zich op het outsourcen van de IT-helpdesk (tickets, vragen en praktische IT-problemen) en het in huis houden van ‘escalatiemiddelen’, waarmee wordt gedoeld op de serieuze security-issues, beveiligingstaken en cybersecurity-werkzaamheden. Uit onderzoek van Canalys blijkt dat 28% van de MSP’s dit als meest voorkomende model ziet, en noemt het ook wel het NOC-model: Network Operations Centre. Het tweede model wat in de markt vaak wordt gezien is het uitbesteden van IT-infrastructuurbeheer en het in huis houden van de IT-helpdeskactiviteiten (24%). 

Dat co-managed IT steeds populairder wordt blijkt uit de resultaten van onderzoek onder MSP’s, uitgevoerd door Datto. Zo ziet 41% van de MSP’s de samenwerkingsvorm steeds vaker tot bijna altijd voorkomen. 48% van de MSP’s geeft daarbij aan dat de inzet van co-managed IT (licht) is toegenomen over het afgelopen half jaar. De belangrijkste drijfveren voor het kiezen voor co-managed IT zijn de toenemende IT-complexiteit (58%), het gebrek aan vaardigheden (52%) en kostenoverwegingen (50%). Deze drie zijn altijd op de voorgrond geweest bij organisaties, maar krijgen nog meer nadruk door de huidige (economische) omstandigheden.

Coronacrisis als katalysator

De coronacrisis heeft bij bedrijven wereldwijd een gebrek aan flexibiliteit en wendbaarheid aan het licht gebracht. Vooral de grotere organisaties bleken moeite te hebben met het (snel) opzetten van veilige en grootschalige thuiswerkomgevingen. Naarmate het thuis werken en de ontwikkeling daarin het ‘nieuwe normaal ‘wordt, zal de IT nog complexer worden. Ook de groeiende cybersecuritydreigingen en de bijbehorende overwegingen zetten organisaties aan het denken als het gaat om een beroep te doen op externe deskundigen, bijvoorbeeld bij het monitoren van (nieuwe) dreigingen. Het is dan ook niet vreemd dat de behoefte aan externe ondersteuning op die vlakken snel toeneemt.

Maar ook de technologie wordt complexer. Al voor de coronacrisis ontwikkelden de IT-toepassingen en bijhorende infrastructuur zich snel, de coronacrisis bleek een katalysator voor die veranderingen te zijn. Deze ontwikkeling dwingt organisaties om te veranderen. Een samenwerking met een MSP vraagt om aanpassingen, maar zorgt er ook voor dat de implementatie van nieuwe systemen of processen versneld kan worden en het kan een eventueel gebrek aan vaardigheden (al dan niet tijdelijk) oplossen.

De omarming van co-managed IT betekent ook een culturele verschuiving. Voorheen werden MSP’s vaak gezien als bedreiging voor intern IT-personeel, maar nu worden zij steeds vaker als specialistische aanvulling of ondersteuning gezien om de werklast te verminderen. Door dit gezamenlijk beheerde model kunnen MSP’s extra expertise, middelen, schaalbaarheid en flexibiliteit bieden. Bedrijven kunnen met de inzet daarvan sneller reageren op opkomende IT-behoeften, zonder extra personeel in dienst te hoeven nemen. Natuurlijk vraagt het aanpassingen en zal een co-managed IT oplossing niet álle problemen wegnemen, maar het is zeker het overwegen waard.

Door: Hans ten Hove, Director Sales Northern Europe bij Datto

Terug naar nieuws overzicht
Security