Defensie en IBM consortium delen kennis en kunde in Grensverleggende IT

Barbara Visser (Defensie) en Peter Zijlema (IBM)

05-01-2021 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Defensie en IBM consortium delen kennis en kunde in Grensverleggende IT

Defensie en marktconsortium Athena (IBM/Atos/Unica) hebben recent een contract voor het programma Grensverleggende IT (GrIT) getekend met een looptijd van tien jaar, inclusief een verleningsoptie van twee keer vijf jaar. Het programma Grensverleggende IT (GrIT) moet zorgen voor een totaal vernieuwde IT-infrastructuur van Defensie. Witold Kepinski, hoofdredacteur van Dutch IT-Channel en Executive People, sprak over deze overeenkomst met Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser, Director Joint IV Commando (JIVC) Ron Kolkman en IBM Benelux General Manager Peter Zijlema.

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie vertelt waarom het GrIT contract is getekend met IBM, namens het marktconsortium Athena (IBM/Atos/Unica). “De noodzaak is dat Defensie een nieuwe IT-infrastructuur nodig heeft. Dit speelt al ongeveer twintig jaar. De core business van Defensie is niet IT, maar ‘vechten’ dat in de toekomst nog meer informatie gestuurd wordt. Het ‘nieuwe vechten’ ligt dan ook in het informatiedomein ofwel IT. Dat kunnen we niet alleen en daarom is Defensie op zoek gegaan naar een consortium. Bij deze aanbesteding is bewust gekozen om geen gehele outsourcing te doen maar juist vorm te geven door een samenwerking. In deze vorm werken Defensie en betrokken bedrijven uit het consortium samen waarbij alle kennis en kunde wordt gedeeld. Deze samenwerking is voor alle betrokken partijen uniek en iets nieuws.”

Informatie gestuurde organisatie

Peter Zijlema van IBM zegt dat GrIT moet zorgen voor een volledig vernieuwde wereldwijde IT-infrastructuur voor Defensie, die aansluit bij de visie van de krijgsmacht om zich te ontwikkelen tot een hoogwaardige, informatie gestuurde organisatie. “GrIT brengt de komende tien jaar het beste van twee werelden samen: kennis van Defensie en geavanceerde IT uit de markt. Het GrIT contract is niet zomaar een standaard overeenkomst of een vraag en aanbod gestuurde relatie. Het is juist een unieke samenwerking die co-design en co-delivery oplevert.”

Governance

Defensie en het consortium hebben al twee jaar voorwerk gedaan en daardoor goede ervaringen opgedaan voor een correcte uitvoering van GrIT vervolgt Zijlema. “We weten hoe we elkaar kunnen opzoeken rond rol, taken en participatie. Vanuit openheid en functioneren van co-design en implementatie kunnen betrokken partijen zaken met elkaar goed bijsturen. Tevens zullen we vanuit een governance beleid ervoor zorgen dat alles binnen het GrIT contract wordt opgeleverd en aan de visie van Defensie voldoet.”

IT-infrastructuur

Ron Kolkman van Defensie onderdeel JIVC, onderdeel van Defensie Materieel Organisatie, zegt dat de digitale transformatie een belangrijk deel uitmaakt van de Defensievisie 2035. Er komt met GrIT een volledig nieuwe, zeer geavanceerde IT-infrastructuur, die van de krijgsmacht een hoogwaardige, informatie-gestuurde organisatie moet maken. “De kern van het GrIT contract is in 42 blokken opgedeeld. We hebben afgesproken dat we per blok een plan maken en dat pas uitvoeren als Defensie denkt dat dit een succes wordt. De werkzaamheden beginnen in het eerste kwartaal van 2021. Voor de eerste 1,5 jaar betekent dit, dat als eerste gestart wordt met de bouw van nieuwe datacenters (geplande duur 20 maanden) en de vernieuwing van het netwerk voor het versturen van hoog gerubriceerde informatie (geplande duur 12-24 maanden). Ook begint de realisatie van een eigen mobiel netwerk van Defensie (geplande duur 11 maanden).”

Kolkman benadrukt verder: “Voor onze mensen geldt dat ze in samengestelde teams van Defensie en het IBM consortium gaan werken zodra een blok operationeel is. We hebben daarbij alle mensen nodig in deze transitie die zeker zeven jaar gaat duren. Er is geen sprake van boventalligheid van personeel. Wel verandert er wat, omdat ze nu in samengestelde teams gaan werken, waarbij hun werk door Defensie wordt gegarandeerd.”

Door: Witold Kepinski

Terug naar nieuws overzicht