Incident management proces moet aanpak verstoringen in COVID-19 testketen verbeteren
13-01-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

Incident management proces moet aanpak verstoringen in COVID-19 testketen verbeteren

Een nieuw laagdrempelig incident management proces in samenwerking met de GGD, RIVM en Dienst Testen moet ervoor zorgen dat minister Hugo de Jonge (foto) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eerder op hoogte is van incidenten en storingen in de keten. Ook moet het proces ertoe leiden dat hierop sneller en beter wordt gereageerd.

Dit meldt minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Deze week vindt de kick-off plaats van een werkgroep die follow-up gaat geven aan een risicoanalyse van het IT-landschap testen en traceren die eind 2020 is uitgevoerd. Uit deze analyse bleek dat de IT-keten die het testen en bron- en contactonderzoek ondersteunt niet berekend is op een pandemie.

In de werkgroep zijn alle ketenpartners vertegenwoordigd. "Het streven is om in februari 2021 nog een eerste schets gereed te hebben van tijdlijnen t.a.v. het verbeterplan op korte termijn. Daarnaast buigt de werkgroep zich ook over een strategie om de keten op lange termijn duurzaam in te richten", schrijft de minister.

Laagdrempelig incident management proces

Daarnaast is een start gemaakt met de implementatie van een laagdrempelig incident management proces in samenwerking met de ketenpartners GGD, RIVM en Dienst Testen. Dit proces wordt geformaliseerd, zodat voor alle betrokken partijen duidelijke richtlijnen ontstaan voor het melden van een incident of verstoring. De minister verwacht ook tijdiger te kunnen communiceren richting zowel de Kamer als het publiek over eventuele incidenten in de IT-keten.

Ook wordt gewerkt aan het digitaal aanleveren van testresultaten van commerciële teststraten aan de GGD. Op de korte termijn wordt daarnaast nagegaan of de persoonsgegevens bij de overdracht van de monsters naar de analyselaboratoria in alle gevallen worden weggelaten, wat volgens de overeenkomsten de bedoeling is.

De minister meldt signalen te hebben ontvangen dat de communicatie tussen de GGD en een aantal laboratoria afwijkt van de afgesproken werkwijze. De Dienst Testen gaat een centrale rol spelen in de contractering van laboratoria die COVID-19 diagnostiek uitvoeren. Ook gaat deze dienst de verwerkersovereenkomsten met deze laboratoria verder uniformeren, wat moet leiden tot een uniformering van de werkwijze en gegevensuitwisseling.

Terug naar nieuws overzicht