EU investeert rechtstreeks in startups

15-01-2021 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

EU investeert rechtstreeks in startups

De Commissie heeft de eerste ronde van directe aandeleninvesteringen aangekondigd via het nieuwe fonds van de Europese Innovatieraad (EIC). 42 zeer innovatieve start-ups en kleine en middelgrote bedrijven (mkb) zullen samen ongeveer 178 miljoen euro eigen vermogen ontvangen om baanbrekende innovaties op het gebied van gezondheid, circulaire economie, geavanceerde productie en andere gebieden te ontwikkelen en op te schalen. Onder hen is het Franse bedrijf CorWave en het Nederlandse Hiber.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, zegt: “ Europa heeft veel innovatieve, getalenteerde start-ups, maar al te vaak blijven deze bedrijven klein of verhuizen ze naar elders. Deze nieuwe vorm van financiering - een combinatie van subsidies en eigen vermogen - is uniek voor de Europese Innovatieraad. Het zal de financieringskloof voor zeer innovatieve bedrijven overbruggen, extra particuliere investeringen ontgrendelen en hen in staat stellen om in Europa op te schalen."

De kapitaalinvesteringen, variërend van 500.000 tot 15 miljoen euro per begunstigde, vormen een aanvulling op de subsidiefinanciering die al is verstrekt via de EIC Accelerator Pilot om bedrijven in staat te stellen sneller op te schalen. Dit is de eerste keer dat de Commissie directe aandelen- of quasi-eigenvermogensinvesteringen heeft gedaan, namelijk eigenvermogensinvesteringen gecombineerd met een subsidie, in startende ondernemingen waarvan het eigendomsbelang naar verwachting zal variëren van 10% tot 25%.

Onder de EIC Accelerator zijn sinds december 2019 in totaal 293 bedrijven geselecteerd voor financiering ter waarde van meer dan 563 miljoen euro aan subsidies. Hiervan zijn 159 bedrijven geselecteerd om aanvullend de nieuwe aandeleninvesteringen van het EIC-fonds te ontvangen. De 42 bedrijven die vandaag zijn aangekondigd, zijn de eersten van deze groep die met succes het evaluatie- en due diligence-proces hebben doorstaan. De andere 117 bedrijven zitten in de pijplijn om investeringen te ontvangen in afwachting van de uitkomst van het relevante proces.

CorWave: eerste EU-bedrijf dat investeringsovereenkomst ondertekent met het EIC-fonds

Het Franse bedrijf CorWave was de allereerste die een directe aandeleninvestering ontving. De missie van CorWave is om een nieuwe zorgstandaard te brengen voor patiënten met levensbedreigend hartfalen. De investering van 15 miljoen euro door het EIC-fonds heeft een cruciale rol gespeeld door extra investeerders te mobiliseren om zich achter de Franse KMO te verenigen, wat leidde tot 35 miljoen euro aan investeringen in de vierde fase van de startfinanciering voor CorWave.

Deze omvangrijke onderneming zal CorWave in staat stellen om met succes zijn innovatieve medische oplossing "Left Ventricular Assist Device" (LVAD) op de markt te brengen en op te schalen, die het leven van mensen met gevorderd hartfalen aanzienlijk zal verbeteren, door de helft van ernstige complicaties en de noodzaak te verminderen. voor heropname, terwijl ze tegelijkertijd hun kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. Het hoge groeipotentieel van CorWave zal zich ook vertalen in hoogwaardige banen in de EU.

Volgende stappen voor begunstigden

De investeringsovereenkomsten met de andere doelvennootschappen worden nu afgerond en zullen binnenkort bekend worden gemaakt. Enkele voorbeelden van deze eerste investeringsronde:

Hiber (Nederland): een internationaal satelliet- en communicatiebedrijf dat wereldwijde en betaalbare Internet of Things-connectiviteit biedt;

XSUN (Frankrijk): een bedrijf in zonne-erergie vliegtuigen dat energieonafhankelijke drones ontwerpt die volledig autonoom zijn, zodat ze kunnen opereren zonder menselijke tussenkomst;

GEOWOX LIMITED (Ierland): een technologisch bedrijf dat geautomatiseerde vastgoedtaxaties levert, gebruikmakend van hoogwaardige open data en machine learning-modellen;

EPI-ENDO PHARMACEUTICALS EHF (IJsland): een farmaceutisch bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van een eigen portfolio van geneesmiddelen om de enorme wereldwijde last van chronische luchtwegaandoeningen aan te pakken.

Deze eerste investeringen worden voorafgegaan door een grondige evaluatie door externe experts, een due diligence-proces onder toezicht van de externe deskundigen en investeerders in het Investeringscomité van het EIC-fonds, en een definitieve beslissing door de raad van bestuur van het EIC-fonds.

Terug naar nieuws overzicht