Europese datacenter- en cloud-industrie hebben ambitieuze duurzaamheidsacties

Stijn Grove, directeur DDA

Europese datacenter- en cloud-industrie hebben ambitieuze duurzaamheidsacties

Simon Besteman, directeur van Dutch Cloud Community

21-01-2021 | door: Witold Kepinski

Europese datacenter- en cloud-industrie hebben ambitieuze duurzaamheidsacties

Een jaar na de goedkeuring van de Europese Green Deal hebben vooraanstaande datacenter en cloud bedrijven het Klimaatneutrale Datacenter Pact in het leven geroepen. Dit gebeurde tijdens het KickStart Europe 2021 event in Amsterdam. Vijfentwintig bedrijven en zeventien verenigingen hebben ingestemd met een zelfreguleringsinitiatief om de datacenters in Europa tegen 2030 klimaatneutraal te maken. Bedrijven die zich bij het Pact aansluiten, vertegenwoordigen de belangrijkste spelers in de Europese industrie op het gebied van datacenter- en cloudinfrastructuur. Dit is een historisch en ongekend engagement van een industrie om proactief leiding te geven aan de overgang naar een klimaatneutrale economie.

Stijn Grove, directeur van de DDA (Dutch Data Center Association): "Datacenters zijn het fundament van onze steeds digitaler wordende economie en samenleving. De COVID-19 pandemie heeft verdere digitalisering alleen maar versneld. Het is essentiële infrastructuur die nodig is om elk gebied slimmer, efficiënter en dus duurzamer te maken. Hoe sterker het digitale fundament van een land, hoe toekomstbestendiger ze is. Kijk naar smart cities, thuiswerken, thuis leren, slimme energiesystemen en deeleconomie, die zonder de groei van datacenter- en cloudinfrastructuren onmogelijk zijn. Met dit zelfreguleringsinitiatief verplichten we onszelf om als industrie de energietransitie te helpen versnellen”.

Zelfreguleringsintiatief

Het ‘Climate Neutral Data Centre Pact’ voorziet in een zelfreguleringsinitiatief dat in samenwerking met de Europese Commissie is ontwikkeld. Het ondersteunt zowel de Europese Green Deal, die tot doel heeft Europa tegen 2050 tot het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken, als de Europese Datastrategie door Europese datacenters tegen 2030 klimaatneutraal te maken.

Simon Besteman, directeur van Dutch Cloud Community: "Met cloud infrastructuur, de ruggengraat van de digitale economie van de Europese Unie, is onze industrie gecommitteerd aan het idee dat we allemaal een centrale rol moeten spelen in de aanpak van de klimaatverandering. Deze verbintenis ligt ten grondslag aan een routekaart voor de Europese industrie voor cloudinfrastructuur om tegen 2030 klimaatneutrale diensten aan klanten aan te bieden.”

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Europese Green Deal, juicht deze stap toe: “Burgers in heel Europa gebruiken steeds meer technologie voor hun dagelijkse leven. Zij willen deze technologie ook om een duurzame toekomst voor mens en planeet veilig te stellen. De belofte van vandaag van belangrijke delen van de data-industrie is een belofte aan de samenleving, en vormt een welkome eerste stap op weg naar het verwezenlijken van onze gemeenschappelijke ambities voor een slimme en duurzame toekomst. “

Ambitieuze doelstellingen

Het zelfreguleringsinitiatief stelt ambitieuze doelstellingen vast die de essentiële overgang van Europa naar een groenere economie zullen vergemakkelijken. Het verbindt de ondertekenaars ertoe ervoor te zorgen dat hun datacenters klimaatneutraal zijn door ambitieuze meetbare doelstellingen voor 2025 en 2030 vast te stellen op de volgende gebieden:

• Bewijs van energie-efficiëntie met meetbare doelstellingen
• Inkoop van 100% koolstofvrije energie
• Prioriteit geven aan waterbesparing
• Recycling en reparatie van servers
• Zoek naar manieren om warmte te hergebruiken

De Europese Commissie zal twee keer per jaar toezicht houden op de vooruitgang die wordt geboekt bij het realiseren van klimaatneutrale datacenters.

Voor meer informatie over het nieuwe ‘Climate Neutral Data Centre Pact’ kunt u terecht op de website www.climateneutraldatacentre.net

Ondertekenaars

Cloud providers & data center operators

• 3DS Outscale (Dassault Systèmes)
• Altuhost
• Aruba
• Atos
• AWS (Amazon Web Services)
• CyrusOne
• Data4
• Digiplex
• Digital Realty/Interxion
• Equinix
• FlameNetworks
• Gigas
• Google
• Ikoula
• Ilger
• Infloclip
• Irideos
• ITnet
• LCL
• Leaseweb
• NTT
• OVHcloud
• Register
• Scaleway
• Seeweb

Brancheorganisaties

• CISPE
• European Data Centre Association
• Cloud28+
• Cloud Community Poland
• Danish Cloud Community
• Datacenter Industrien
• Data Centre Alliance
• Dutch Cloud Community
• Dutch Data Center Association
• Dutch Hosting Providers Association
• Eco
• EuroCloud Croatia
• EuroCloud France
• France Datacenter
• Host in Scotland
• IKT-Norge
• ISPConnect
• TechUK

Terug naar nieuws overzicht
Datacenter