Gartner analist Mishra ziet workloads naar public cloud gaan

Het kanaal moet zich richten op software, veel minder op hardware.

Naveen Mishra, senior Director Analist bij Gartner
15-02-2021 | door: Witold Kepinski en Teus Molenaar
Deel dit artikel:

Gartner analist Mishra ziet workloads naar public cloud gaan

CIO’s en IT-managers kijken met gerichte aandacht naar de inzet van public cloud voor een deel van de workloads. “Dat doen ze vooral om de digitale transitie te versnellen en de kosten van IT te optimaliseren”, meent Naveen Mishra, senior Director Analist bij Gartner. Om dezelfde reden lopen tal van her-onderhandelingen over bestaande contracten.

De focus van Mishra ligt op Digital Business en de impact daarvan op de IT-infrastructuur en datacenters. Hij blikt met Dutch IT-channel terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin ook CIO’s zijn overvallen door de pandemie en de maatregelen om het corona-virus in te dammen. “De eerste stappen die zij hebben gezet, waren bedoeld om de bedrijfsprocessen doorgang te laten vinden. Business continuity had topprioriteit. Vervolgens is alles eraan gedaan om het mogelijk te maken dat mensen die daarvoor in aanmerking komen thuis kunnen werken. Met andere woorden: de infrastructuur zo inrichten dat dit mogelijk is. En de derde beweging die we hebben gezien, is dat IT-beslissers willen automatiseren zonder daarvoor van tevoren grote investeringen te hoeven doen. Dat waren de drie grootste trends van 2020.”

Over het geheel genomen is ongehinderde voortzetting van de bedrijfsvoering – met als afgeleide disaster recovery – de grootste zorg geweest van CIO’s. En, niet onverwacht, dat zal in 2021 nog steeds het geval zijn.

Kostenoptimalisatie
Mishra ziet nog wel meer trends voor het lopende jaar. Dat begint met kostenoptimalisatie. “Je ziet dat er druk onderhandeld wordt over lopende contracten. Vooral met de leveranciers van beheerde diensten. Bedrijfswinsten staan onder druk en algemeen management wil graag dat de kosten voor IT beheersbaar zijn, ook al neemt het belang van IT toe door de versnelde digitale transitie.”
Op dit vlak is er een tendens om van een Capex- naar een Opex-model te gaan, ofwel alleen betalen voor het daadwerkelijke gebruik van IT. Dit is een strategisch uitgangspunt, waarbij de public cloud aan belang wint. Bovendien, zo ziet de analist, is er bovengemiddelde interesse in het aanbod van OEM-hardware in plaats van de aanschaf van A-merken. Ook vanuit kostenoogpunt.
Alle goede dingen bestaan in drieën, luidt het gezegde. Mishra benoemt daarom steeds drie bewegingen die hij waarneemt. Zo is de derde trend in 2021 de consolidatie van meerdere contracten naar één. “Bedrijven willen liefst met één partij zakendoen. Dat kost minder tijd en is overzichtelijker. Ook daar gaan de huidige her-onderhandelingen over.”

ERP-workloads
De public cloud heeft tegenwoordig een sterke aantrekkingskracht, antwoordt Mishra op de vraag welke impact cloud computing op het bedrijfsleven heeft. “Uiteindelijk is er heel vaak sprake van hybride workloads. Een deel blijft on prem. De cloud wordt ingezet om een betere weerbaarheid te hebben en voor disaster recovery. Maar ik zie nu wel dat enterprise workloads naar de public cloud gaan, vooral in de sectoren maakindustrie en financiële dienstverlening”, zegt Mishra.
“Dat gebeurt bij middelgrote en grote ondernemingen met ERP-workloads. Ook bedrijfskritische applicaties krijgen in de public cloud een onderkomen.” Hij ziet dit bijvoorbeeld bij Nokia die onlangs een 5-jarig contract met Google heeft afgesloten om zijn on-premise infrastructuur naar Google Cloud te brengen. Nokia migreert al zijn datacenters en servers wereldwijd, evenals verschillende software-applicaties, naar de Google Cloud infrastructuur.
Als derde ‘cloud-trend’ ziet de analist dat organisaties werken aan een cloud ready infrastructuur. Vooral voor de relatief nieuwe applicaties die de band met klanten dienen te verstevigen. De afdeling marketing neemt hierbij het voortouw en gebruikt de cloud voor bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie en machine learning.

Hij benadrukt wel dat niet alles naar de public cloud gaat en er altijd workloads on prem zullen blijven, vanwege een gewenste lage latency, goede prestaties van applicaties en/of regelgeving. Maar een hybride infrastructuur is de norm.
Om mensen van huis uit te laten werken, blijkt een hyperconverged infrastructuur in trek. Nutanix en VMWare bijvoorbeeld bieden dit in nauw overleg met de cloud providers aan de markt aan.
De cloud-providers spelen hierop in met bijvoorbeeld AWS Outposts, Google Anthos GKE (alleen software-oplossing, dus op willekeurige hardware in te zetten) en Azure On Prem. Er ontstaat volgens hem een distributed cloud. “We zien de toekomst van cloud vorm krijgen. Deze oplossingen van de cloud-aanbieders concurreren met de hyperconverged oplossingen. Al met al een interessante ontwikkeling.”

Beveiliging
Mishra denkt overigens dat de workloads in een public cloud beter af zijn dan on premise. “Dan heb ik het vooral over de beveiliging. De cloud aanbieders investeren hevig in security, tenslotte hoort dat bij hun kerntaken. Terwijl het bedrijfsleven en organisaties IT-security niet als kerntaak hebben en het dan ook vaak op een te laag pitje hebben staan.”
Edge computing – in het streven van organisaties om dichter bij hun klanten te staan – gaat een belangrijke rol spelen. De edge centric cloud wordt nu gebouwd. Mishra haalt de samenwerking aan tussen Nokia en Google op het vlak van 5G. De twee bedrijven werken nauw samen om cloud-native netwerkfuncties te valideren, te optimaliseren en te ontwikkelen. Het tweetal ontwikkelt daarnaast oplossingen die communicatiedienstverleners helpen om 5G-connectiviteit en -diensten schaalbaar te leveren.

Omarm hybride cloud
Wat moeten bedrijven uit het kanaal met al deze nieuwe ontwikkelingen? Mishra weet het wel: omarm de hybride cloud.
In de praktijk komt het erop neer dat kanaalpartners diensten moeten ontwikkelen om workloads te beheren, om kennis en vaardigheden op dit vlak eigen te maken. “Het kanaal moet zich richten op software en services, veel minder op hardware. Ze dienen oplossingen aan te bieden voor remote monitoring en voor automation van veel beheertaken. Daar is behoefte aan.”

Door: Teus Molenaar en Witold Kepinski

Terug naar nieuws overzicht
Datacenter