HvA geeft AI in regio Amsterdam impuls met Centre of Expertise

11-02-2021 | door: Witold Kepinski

HvA geeft AI in regio Amsterdam impuls met Centre of Expertise

De HvA start als eerste hogeschool in Nederland een Centre of Expertise rond Applied Artificial Intelligence, samen met partners vanuit het bedrijfsleven en de publieke sector. Daarmee krijgt kennis rond toegepaste Artificial Intelligence (AI) een grote impuls in de regio Amsterdam. Bijzonder is dat studenten van alle opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam via labs gaan leren hoe zij AI kunnen toepassen in hun vakgebied; van verpleegkunde en ICT tot lerarenopleidingen.

Momenteel ondersteunen AI-algoritmes, eigenlijk ‘zelflerende’ systemen, ons bij bijvoorbeeld navigatie op het web of bij chatbots. Intussen ontstaan steeds meer mogelijkheden, en dat heeft impact op álle vakgebieden, en wat werknemers moeten kunnen. In Nederland is er dan ook dringend behoefte aan meer kennis en talent rond AI, met name vanuit het MKB en de publieke sector.

De HvA springt in op deze behoefte, als grootste kennisinstelling van de regio Amsterdam, en richt een Centre of Expertise rond toegepaste AI op om bedrijven en publieke organisaties te helpen bij die overgang: het Centre of Expertise of Applied Artificial Intelligence. De HvA werkt hierin samen met onder meer AI Technology for People, Amsterdamse kennisinstellingen, gemeente Amsterdam, Amsterdam Data Science en de Amsterdam Economic Board.

Alle beroepen veranderen

Met het nieuwe CoE zet de HvA breed in: streven is dat alle studenten van de hogeschool de vaardigheden en kennis meekrijgen om AI te kunnen toepassen in het eigen vakgebied. Daarvoor zijn 7 labs opgericht (o.a. op het gebied van retail, media, zorg en onderwijs), waaraan ook de sectoren zelf zijn verbonden.

De hogeschool wil daarmee enerzijds bijdragen aan meer kennis over AI in de regio, maar ook studenten zelf beter voorbereiden op de toekomst, aangezien veel beroepen door de nieuwe toepassingen zullen veranderen. Waar een accountant zich nu bijvoorbeeld onderscheidt door goed te kunnen rekenen, is dat straks bij uitstek een taak die AI uitvoert. Zorgprofessionals gebruiken in de toekomst waarschijnlijk AI-ondersteuning om bepaalde aandoeningen beter te voorspellen. Ondernemers moeten AI kunnen duiden en toepassen, om in te spelen op verdergaande digitalisering. En in het onderwijs kan AI docenten helpen, bijvoorbeeld door te zien hoe leerlingen of studenten leren; ook hiervoor heeft de HvA een lab opgericht.

Ethische kant

Vanuit het Centre of Expertise gaat extra aandacht uit naar de ethische kant van AI. Want algoritmes kunnen bepaalde informatie uitsluiten, en dit pakt niet altijd wenselijk uit voor gebruikers. Via het Responsible AI Lab onderzoekt de hogeschool hoe je inclusief en verantwoorde AI-oplossingen ontwerpt.

Tot slot gaat de HvA de impact van AI op werkveld en maatschappij onderzoeken. Het streven naar inclusieve, verantwoorde AI staat daarbij voorop, waarbij de gebruiker centraal staat. Dit resulteert onder meer in tools, instrumenten en trainingen voor bedrijven, gemeenten en publieke organisaties. De HvA wordt zo een belangrijke speler op AI-gebied, aangezien de hogeschool, naast de theoretische kennis die universiteiten ontwikkelen, de toepassing naar de praktijk brengt.

Terug naar nieuws overzicht