Zeewolde belicht komst van hyperscale datacenter

26-02-2021 | door: Witold Kepinski

Zeewolde belicht komst van hyperscale datacenter

Met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Trekkersveld 4 zet de gemeente Zeewolde in Flevoland een nieuwe stap naar de toekomst waarbij ook een datapark komt waarop een grote hyperscale datacenter wordt gevestigd. Welk bedrijf dat wordt is niet bekend. Er zijn enkele hyperscalers actief en dat zijn Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GPC), Apple en Facebook.

Het nieuwe gebied loopt vanaf het huidige Trekkersveld 3, de Gooiseweg, de Knardijk tot de Hoge Vaart."Het bedrijvenpark en het datapark bieden ruimte aan lokale, nationale en zelfs internationale bedrijven om zich bij ons te vestigen of hun bedrijf verder te laten groeien. Zo gaan we samen op weg. Op weg naar meer kennis, op weg naar meer werk. Op weg naar de ruimte om te ondernemen, met oog voor het polderlandschap en de natuur, en met kansen voor nieuwe vormen van energiegebruik", zo meldt de gemeente.

In het najaar van 2019 kreeg gemeente Zeewolde de vraag van een Amerikaans hightechbedrijf naar de mogelijkheid om een campus met datacenter in Zeewolde te vestigen aldus de gemeente Zeewolde: "De gemeente is met deze aanvraag aan de slag gegaan en heeft samen met de inititiatiefnemer de mogelijkheden onderzocht om het bestaande bedrijventerrein uit te breiden en ruimte te bieden aan het datapark. Voor het datapark is 166 hectare bestemd in het bestemmingsplan. In het park worden 5 datahallen gebouwd met daaromheen de ondersteunende faciliteiten zoals onder andere administratie, logistiek, service, waterzuivering en een electriciteitsonderstation. De buitenruimte van het datapark wordt ingericht met veel groen en waterpartijen, met het oog voor het behoud van het polderlandschap en de natuur."

Over de vestiging van een nieuw datacenter meldt de gemeente: "Een initiatiefnemer heeft het voornemen om een hyperscale datacenter te vestigen in Nederland, waarbij de keuze gevallen is op een perceel aan de Gooiseweg (N305) van circa 166 hectare direct aansluitend op de geplande uitbreiding van Trekkersveld. Het perceel is bedoeld voor de ontwikkeling van een campus waarop een datacenter wordt gevestigd, inclusief bijbehorende faciliteiten, interne ontsluitingswegen en groen- en watervoorzieningen. Ten behoeve van de stroomvoorziening van de campus wordt aangesloten op een hoogspanningsverbinding. Ook maakt het bestemmingsplan op de campus de in- en uitlaat van een koelwatersysteem mogelijk. Daarnaast wordt een buisleiding aangelegd om de geproduceerde warmte van het datacenter te hergebruiken. Er wordt in een separaat traject nog onderzocht wat de mogelijkheden voor hergebruik van de restwarmte zijn."

Lees meer details over Trekkersveld 4 en het nieuwe datacenter hier.

Door: Witold Kepinski

Terug naar nieuws overzicht
Datacenter