Interxion: datacenters bieden toekomstvaste infrastructuur digitale transformatie

We weten dat de technologische ontwikkeling hoe dan ook steeds sneller gaat’, of: ‘Niemand heeft een glazen bol

Enrico de Boer, Interxion
11-03-2021 | door: Martijn Kregting en Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Interxion: datacenters bieden toekomstvaste infrastructuur digitale transformatie

In maart 2021 was Enrico de Boer een jaar actief bij Datacenter-specialist Interxion (spreek uit: Interaction). Een jaar waarin de overname door het Amerikaanse Digital Realty werd afgerond; een jaar waarin de coronacrisis het groeiende belang van datacentra als basis voor IT- en netwerkcapaciteit onderstreepte. De exponentiële groei van de hoeveelheid data, de noodzaak hier informatie van te maken en de expansie van de cloud als distributiemodel versterken de rol van datacentra als spin in het IT-web, verwacht De Boer. Met zijn PlatformDIGITAL wil Interxion (‘A Digital Realty Company’) enterprise-organisaties helpen om de uitdagingen van fenomenen zoals ‘data gravity’ bij de kop te pakken.

“We willen de komende jaren een verandering bewerkstelligen in onze rol richting enterprise-bedrijven”, benadrukt De Boer, Director Sales & Marketing bij Interxion. “Voorheen waren zaken zoals power en cooling belangrijk: het zo efficiënt mogelijk maken van onze business. Maar ik denk dat we een veel bredere rol te spelen hebben in de digitale transformatie. Onder meer door onze kennis van zaken te delen met partners. Van een leverende naar een faciliterende rol, zowel mondiaal als onderdeel van Digital Realty als lokaal met onze EMEA- en Benelux-footprint.”

PlatformDIGITAL
Onderdeel van deze strategie is PlatformDIGITAL, ontwikkeld vanuit het netwerk van alle Interxion- en Digital Realty-datacenters wereldwijd. Doel is om de steeds veranderende eisen op het gebied van data, controle en netwerken van internationale enterprises mogelijk te maken. Het doel is drieledig: optimaliseren van netwerkprestaties; verbeteren van beveiliging en beheer van de IT- en netwerkinfrastrucuur: toepassen, verbinden en hosten van kritieke data-infrastructuur dichtbij gebruikers, netwerken, clouds en andere zaken. Om data gravity en compliance aan te pakken en zo digital business op te schalen. Zowel vanuit de hyperscaler-hoek als de co-locatiehoek.

Data gravity betekent dat grote massa’s van eenzelfde soort data een hoge aantrekkingskracht hebben op andere, soortgelijke data en diensten. En waar Data Gravity al ruim tien jaar aanwezig is, beginnen organisaties is nu te zien en erkennen wat zowel de kansen als gevolgen zijn, stelt De Boer. Een voorbeeld is dat organisaties steeds meer belangrijke activiteiten vestigen daar waar belangrijke internetknooppunten bestaan en veel datacentercapaciteit aanwezig is. Maar ook dat partijen die samenwerken om uit hun losse data gecombineerde inzichten te halen, elkaar in datacentra steeds vaker opzoeken.

Effect van data gravity
Dit 'data gravity'-effect kan leiden tot een (wereldwijd) workflowbeheer dat niet consistent is in alle implementaties, waardoor de complexiteit slechts groeit. Deze uitdaging aanpakken kan de complexiteit, de kosten en de risico's voor het ontwerp van de infrastructuur verminderen. In een wereld zonder downtime kun je de huidige strategie echter niet 'on hold' zetten terwijl je een nieuwe strategie uitrolt.

De Boer: “Onze footprint is behoorlijk vergroot als onderdeel van Digital Realty, van 52 datacentra naar momenteel 290+ mondiaal. Enterprise-klanten kunnen dus lokaal, regionaal en mondiaal bij ons terecht. Die capaciteit is hard nodig en daarom blijven we ook uitbreiden. Zo verwacht Gartner dat tegen 2025 zo’n 85 procent van de enterprise-organisaties geen eigen datacentra meer heeft, terwijl de datahoeveelheid sterk blijft groeien. Via een platform zoals wij hebben ontwikkeld, kun je altijd in de buurt zijn van waar de connecties zijn, de verbinding met datastromen van andere partijen.”

Driemaal dichtbij
Drie elementen zijn belangrijk in de combinatie van digitale transformatie en datacentra: bovenop het internet zitten, directe toegang tot de cloud-infrastructuur (Azure, AWS, IBM, Oracle, Google) en maximale connectiviteit (zo veel mogelijk carriers aanwezig). Interxion bundelt deze drie elementen in zijn platformDIGITAL-strategie, op bewust gekozen locaties zoals in Nederland de Schiphol-campus. De Boer: “Recent onderzoek van Digital Realty, de Data Gravity Index (DGx), laat onder andere zien dat Amsterdam in de top 3 van belangrijkste Europese steden voor bedrijfsdata staat, en samen met Londen zelfs het meest data-verbonden is.”

De Boer ziet grotere datacenter-aanbieders als een noodzakelijk onderdeel van een toekomstvaste digitale infrastructuur, in staat om verwachte én ook onverwachte veranderingen (denk aan de coronacrisis) voor organisaties op te vangen. De steeds snellere vernieuwingen op digitaal gebied zorgen ervoor dat bedrijven dit zelf niet meer (kosteneffectief) kunnen bijbenen.

Connected communities

“Daarnaast zijn datacentra een plek waar datastromen letterlijk bij elkaar kunnen komen. Er ontstaan hele nieuwe businessmodellen. Bedrijven die samenwerken, kunnen fysiek heel nabij, vóór de firewall hun losse datastromen bundelen en nieuwe combinaties maken. Denk aan Havenbedrijf Rotterdam en Maersk, die documentenstromen op bijvoorbeeld douanegebied zo willen beperken. Connected communities van datagedreven bedrijven noemen we dat. Dat kun je niet in je eigen datacentrum als bedrijf, of ergens in de cloud.”

Hier kunnen grote datacenter-aanbieders ook het platform bieden voor applicatieleveranciers en service providers, stelt De Boer: de toekomstvaste infrastructuur met 24/7 beschikbaarheid van connectiviteit, rekenkracht en opslagcapaciteit waar hun toepassingen en diensten op draaien. “Bedrijven migreren steeds meer naar de cloud. Hoewel dat grotendeels public cloud is, zie je ook een trend waarbij bedrijven kiezen voor een stukje private cloud, bijvoorbeeld om bepaalde data en applicaties dichtbij te hebben. In ons datacentrum kunnen we die public en private elementen connecteren.”

Partijen zoals Amazon en Microsoft zien die trend ook en spelen daar op in met het ‘on premise’ beschikbaar stellen van hun cloud-infrastructuur: AWS Outpost en Azure Stack zijn goede voorbeelden. Interxion is inmiddels al AWS Outpost-gecertificeerd, stelt De Boer. “Hiermee kunnen we bijvoorbeeld de groeiende groep service providers ondersteunen die hun eigen datacentra aan het heroverwegen zijn. Datacenter-meters zijn duur en wij hebben het voordeel van schaalgrootte. Zo kunnen SP’s toch lokaal en regionaal capaciteit bieden.

”Grote spelers zoals AWS, Oracle, Google en Facebook beïnvloeden het data gravity-effect. Zij concentreren zich in toenemende mate bij internetknooppunten zoals Frankfurt, Londen, Amsterdam, Parijs – plekken met heel veel dataverkeer. Dat zijn ook belangrijke datacenter-klanten, aangezien deze grote internetconcerns niet alles zelf kunnen.Op basis hiervan is de eerdergenoemde Data Gravity-index ontwikkeld, die kan voorspellen waar die knooppunten ontstaan en groeien. En wat dus goede locaties kunnen zijn voor bedrijven om zich te vestigen voor een optimale IT-architectuur en connectiviteit. Dat is profielafhankelijk, zoals Frankfurt of Londen specifiek voor financiële instellingen. Het is een soort voorspelmodel die beslissers moet ondersteunen in hun keuze.

Invloed cloudmigratie
Ook ontwikkelingen zoals migratie naar de cloud en technologische innovaties beïnvloeden die keuze, stelt De Boer, die schetst dat maximaal pas zo’n 20 procent van alle workloads wereldwijd van on premise naar de cloud verhuisd zijn. “De adoptie is nog relatief beperkt, omdat na de eerste golf van relatief eenvoudige applicaties nu de grote monolieten aan de beurt zijn van meer complexe applicaties die in de loop van decennia zijn opgebouwd.”

De technologische vooruitgang maakt het steeds makkelijker dit proces te versnellen, bijvoorbeeld door het ‘inkapselen’ van bepaalde functies en die naar native cloud te vertalen. En hoewel niet alles naar de cloud gaat, zal er wel weer een versnelling van de migratie plaatsvinden. Deels publiek, deels private en hybride modellen. “Hier kunnen we in faciliteren met zaken zoals PlatformDIGITAL. Wel in samenspraak met alle relevante partijen: de klant die de keuze moet maken, de service provider die de architectuur ontwikkelt.”

Hoewel datacenter-aanbieders zoals Interxion in principe technologie-agnostisch zijn, vergen bepaalde ontwikkelingen op gebieden zoals IoT en AI ook bepaalde fysieke keuzes in datacentra. Zo wordt samengewerkt met Nvidia om bepaalde locaties in datacentra uit te rusten met high density-apparatuur. Op een vierkante meter draait dan veel meer rekenkracht. Dat vergt ook een andere power-toevoer en koeling. “Daar kunnen wij ook door onze schaalgrootte via ons platform in voorzien, waar dat voor enterprise-organisaties veel te kostbaar wordt.”

Faciliterende rol
Kortom, de faciliterende rol van datacenteraanbieders zoals Interxion wordt op een aantal vlakken van digitale transformatie groter de komende jaren. De Boer: “Niemand heeft een glazen bol, maar we weten dat de technologische ontwikkeling hoe dan ook steeds sneller gaat. Die verandering zie je net zoals bij een boom vooral bij de bladeren en de takken. Maar die worden wel gesteund door het niet zichtbare wortelstelsel – ofwel de datacentra-infrastructuur - dat ruim 70 procent van de boom uitmaakt. We houden in het ontwerp van onze datacenters ook op het gebied van water, koeling en duurzaamheid rekening met die technologische versnelling. Zo kunnen we op alle gebieden een toekomstvaste infrastructuur blijven bieden.”

Auteur: Martijn Kregting en Witold Kepinski

Terug naar nieuws overzicht
Datacenter