Toezichthouders AIVD en MIVD kritisch over aangekondigde aanpassingen inlichtingenwet

08-03-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

Toezichthouders AIVD en MIVD kritisch over aangekondigde aanpassingen inlichtingenwet

De toezichthouders op de inlichtingendiensten AIVD en MIVD vrezen door de aangekondigde aanpassingen van de inlichtingenwet minder goed hun werk te doen. Zij waarschuwen voor het uithollen van hun bevoegdheden en de impact hiervan.

Het kabinet kondigde eerder aan de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) aan te passen. Aanleiding hiervoor is een kritisch rapport van een evaluatiecommissie, die onder meer adviseerde het verzamelen van bulkdata aan banden te leggen. Dit zijn grote datasets die niet alleen gegevens van mensen die onderwerp zijn van een onderzoek bevatten, maar ook van mensen die hier niets mee te maken hebben.

Mariëtte Moussault van de TIB en voorzitter Nico van Eijk van de CTIVD verwachten echter door de wijzigingen hun werk niet meer goed kunnen doen. Tegenover het NRC meldt Moussault zelfs haar functie neer te leggen indien de wijzigingen worden doorgevoerd, aangezien zij dan geen normale toets meer kan doen op proportionaliteit. Van Eijk stelt dat Nederland door de maatregelen in de Europese achterhoede terecht dreigt te komen. Hij noemt het aan de wetgever om te bepalen of Nederland bij de top hoort of alleen aan de minimale Europese normen voldoet.

Terug naar nieuws overzicht
Security