Micro Focus geeft update over octrooigeschil met Wapp Tech

13-03-2021 | door: Redactie

Micro Focus geeft update over octrooigeschil met Wapp Tech

Micro Focus moet, als het aan een jury ligt, een bedrag van 173 miljoen dollar aan Wapp Tech betalen rond een octrooi geschil. Een jury bij een rechtbank in Sherman, Texas, oordeelt dat Micro Focus inbreuk maakt op drie patenten voor prestatietests die eigendom zijn van Wapp Tech.

Wapp Tech heeft Micro Focus beschuldigd van inbreuk op drie patenten in verband met de fabricage en verkoop van bepaalde producten in de ADM-productlijn door Micro Focus, waaronder LoadRunner en Performance Center.

Micro Focus meldt: "Op 5 maart 2021 heeft de jury in de zaak nu een vonnis uitgesproken in het voordeel van de eiser en een schadevergoeding toegekend van in totaal $ 172,5 miljoen De zaak is in afwachting van de rechter om zijn oordeel te geven en de rechter heeft de vrijheid om de totale toegekende schadevergoeding te verhogen. Micro Focus heeft uitgebreid en duidelijk advies gekregen van haar externe adviseur dat het een zeer sterke zaak heeft om zowel tegen de inbreukvonnis als tegen het bedrag van de schadevergoeding in beroep te gaan. Dienovereenkomstig is Micro Focus van plan in beroep te gaan tegen elk oordeel dat uit het vonnis voortvloeit. Micro Focus blijft beweren dat er geen inbreuk is gemaakt op enig intellectueel eigendom en haar advies van externe adviseurs blijft dit ondersteunen."

Terug naar nieuws overzicht
Software