Clubhouse is onderwerp van Frans privacyonderzoek

19-03-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

Clubhouse is onderwerp van Frans privacyonderzoek

De Franse privacytoezichthouder start een onderzoek naar Clubhouse. Onderzocht wordt of de app voldoet aan de Europese privacywetgeving.

CNIL meldt op haar website een klacht over Clubhouse te hebben ontvangen en naar aanleiding hiervan een onderzoek te starten naar de compliance van de app met de GDPR. De toezichthouder heeft hiervoor al vragen neergelegd bij het Amerikaanse moederbedrijf Alpha Exploration. Onderzocht wordt ook in hoeverre de GDPR van toepassing is op Clubhouse.

De toezichthouder wijst erop dat Alpha Exploration niet in de Europese Unie (EU) is gevestigd, waardoor het 'one-stop-shop' mechanisme van de GDPR niet van toepassing is. Dit betekent in de praktijk dat de Franse toezichthouder - net als andere Europese privacytoezichthouders - bevoegd is onderzoek te doen naar Clubhouse.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

privacy