Main Capital ondersteunt Inergy met twee acquisities

23-03-2021 | door: Witold Kepinski

Main Capital ondersteunt Inergy met twee acquisities

SafeHarbour, specialist in GRC software en content gericht op het Informatie Beveiliging en Privacy domein voor gemeenten en overheidsinstellingen, sluit zich aan bij Inergy. Tevens heeft Inergy overeenstemming bereikt met SEP, specialist in e-learning en leertrajecten, over de overname van haar SEP ISMS & Privacy software voor informatieveiligheid voor gemeenten. Op 19 maart jongstleden is de combinatie door partijen bekrachtigd en geëffectueerd.

Inergy biedt met het LIAS InControl platform softwaretoepassingen voor de overheidsmarkt met als doel publieke organisaties te ondersteunen om meer ‘data gedreven’ te werken. De LIAS-suite biedt gemeenten meer en betere stuurinformatie en daarmee grip op belangrijke domeinen zoals finance en control, bedrijfsvoering en het sociaal domein. Met de toevoeging van SafeHarbour en SEP ISMS wordt het Lias platform verder uitgebouwd. Vorig jaar werden Lias Horizontaal toezicht, Lias PAUW, Lias BUIGen Lias Info al toegevoegd en inmiddels wordt LIAS als platform door vrijwel alle Nederlandse gemeenten gebruikt.

Mathijs van Houweninge, CEO van Inergy: “Met deze uitbreiding van onze dienstverlening en platform bieden wij gemeenten ook een oplossing om meer grip te krijgen op informatiebeveiliging en privacy om daarmee beter te voldoen aan wet- en regelgeving. We zien veel kansen voor de verdere ontwikkeling van de SafeHarbour producten en de SEP ISMS software tot één geïntegreerde brede GRC-oplossing binnen het Inergy-portfolio. Door de toepassing te integreren met LIAS In Control en de koppeling te maken met het financieel domein bieden we gemeenten een oplossing voor verbijzonderde interne controle en rechtmatigheidsverantwoording.”

Pieter van Bodegraven, Partner bij Main Capital Partners: “Door toenemende druk en regelgeving zien wij veel groeipotentieel in de GRC software markt specifiek voor overheden. Men heeft behoefte om op verschillende domeinen ‘In Control’ te zijn en met LIAS bieden wij gemeenten een totaaloplossing als het gaat om het financieel en het GRC domein. De acquisitie van twee toonaangevende ISMS en Privacy software oplossingen die gezamenlijk meer dan 250 gemeenten bedienen draagt hier sterk aan bij en verstevigt de leidende positie van Inergy in de markt.”

Terug naar nieuws overzicht
Software