Franse tech en automotive bedrijven richten Software République op

10-04-2021 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Franse tech en automotive bedrijven richten Software République op

Als onderdeel van het strategisch plan Renaulution van Groupe Renault is Software République opgericht: een gloednieuw ecosysteem voor intelligente en duurzame mobiliteit. Software République is een initiatief van Elie Girard, Bernard Charlès, Luca de Meo, Jean-Marc Chery en Patrice Caine, respectievelijk de chief executives van Atos, Dassault Systèmes, Groupe Renault, STMicroelectronics en Thales. Door kennis te bundelen willen de partners samen systemen en software ontwikkelen om steden, regio’s, bedrijven en burgers een verrijkt en duurzaam mobiliteitsaanbod te bieden.

Kunstmatige intelligentie, cybersecurity, connectiviteit, ingebouwde elektronica en ‘virtual twin’-technologie vormen de pijlers voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Het beoogde innovatieve ecosysteem van vijf toonaangevende industrieleiders ondernemingen op het gebied van automotive en technologie, is vrij toegankelijk voor leden en biedt mogelijkheden voor open samenwerkingen.

Een kwestie van soevereiniteit
Mobiliteit verandert en biedt nieuwe kansen. Volgens de Boston Consulting Group zal de wereldwijde mobiliteitsmarkt tegen 2035 met 60% groeien naar een waarde van 11.000 miljard euro. Deze groei wordt voornamelijk gedreven door de opkomst van technologische verandering en vernieuwing, waarvan het aandeel zal stijgen van 5% naar 45% van de wereldwijde mobiliteitsmarkt. Denk hierbij aan elektrische voertuigen, nieuwe componenten, nieuwe after-sales services en andere diensten met toegevoegde waarde.

Grote industriële spelers op andere continenten zijn met staatssteun al nadrukkelijk bezig met het ontwikkelen van deze nieuwe technologieën aan de hand van gestructureerde integrale strategieën. De oprichters van de Software République benadrukken de urgentie -voor– Europa om gezamenlijk een duurzaam ecosysteem op te bouwen om hun soevereiniteit op dit gebied te waarborgen.

Drie belangrijke samenwerkingsterreinen
Om gezamenlijk intelligente mobiliteitssystemen te ontwikkelen en op de markt te brengen, die de implementatie van een aangepast en flexibel mobiliteitsaanbod mogelijk maken, zijn drie speerpunten voor de samenwerking bepaald:

• Intelligente systemen om veilige connectiviteit tussen het voertuig en zijn digitale en fysieke omgeving te bewerkstelligen.
• Simulatie- en datamanagement-systemen om verkeersdoorstroming voor geografische gebieden en voor bedrijven te optimaliseren.
• Energie-ecosysteem om de het opladen van elektrische voertuigen te vereenvoudigen.

De volgende onderwerpen staan op de agenda van van de Software République-partners:

Plug and Charge
De ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten om een elektrische auto, aangesloten op een geschikt laadpunt, automatisch te laten herkennen en opladen zonder dat er enige vorm van actie van de gebruiker vereist is.

Mobiliteitsstromen optimaliseren voor gebieden
De toegang tot en simulatie van mobiliteitsinformatie-uitwisseling creëren binnen steden en regio’s om:
– consumenten altijd de beste mobiliteitsmiddelen te laten kiezen op basis van tijd, comfort of energiebeheer.
– de diensten van operators — Uit te breiden
– overheidsinstanties mobiliteitsscenario’s te laten simuleren en implementeren voor bijvoorbeeld evenementen.
– stedenbouwkundigen beter te laten anticiperen op ruimtelijke ordening.

Om innovatie te bevorderen, wil Software République ook een investeringsfonds oprichten om de meest veelbelovende start-ups te financieren. Bovendien vormt Software République een incubator voor start-ups op het gebied van slimme mobiliteitstechnologieën, waarbij bedrijven toegang hebben tot een gezamenlijke virtuele ontwikkelings- en experimenteeromgeving en begeleiding. Voor de lancering van het ecosysteem voor start-ups en universiteiten willen de partners van Software République een data-challenge organiseren gericht op de ontwikkeling van de technologieën voor de mobiliteit van morgen: elektrisch, connected en autonoom.

Elie Girard, Chief Executive Officer, Atos: “Atos is er trots op een van de oprichters te zijn van de Software République. Als technologieontwikkelaar en integrator van complexe oplossingen, zullen we onze digitale expertise in het verkleinen van de CO2-voetafdruk en onze innovatieve technologieën op sleutelgebieden zoals kunstmatige intelligentie, digitale veiligheid, cloud, IoT of high-performance computing aan dit unieke ecosysteem ter beschikking stellen. Dit initiatief combineert de sterke punten van vijf van ’s werelds toonaangevende spelers in de automobiel- en technologiewereld en belooft de reductie van CO2 in mobiliteit te versnellen.”

Bernard Charlès, Vice-Chairman en Chief Executive Officer van Dassault Systèmes: “Ver buiten de automobielsector is het een kwestie van denken in termen van gebruik – mobiliteit die een werk- en vrijetijdsomgeving biedt die deel uitmaakt van een duurzame economie. Deze belevingseconomie gaat hand in hand met een industriële renaissance wereldwijd: de nieuwe mobiliteitseconomie wordt georganiseerd in nieuwe, op samenwerking gebaseerde waardenetwerken op basis van digitale platforms. De Software République is dus een multi-industrieel en multidisciplinair ecosysteem dat tot doel heeft innovatie te versnellen en de drijvende krachten van morgen tot bloei te laten komen. Om dit te bereiken, zijn er de collaboratieve virtuele omgeving van het 3DEXPERIENCE-platform van Dassault Systèmes en de virtuele twin-ervaringen. Het ecosysteem zal ook profiteren van de 3DEXPERIENCE Lab start-up accelerator.”

Luca de Meo, Chief Executive Officer van Groupe Renault: “In de nieuwe mobiliteitswaardeketen zijn onboardintelligentiesystemen samengebracht voor de nieuwe toonaangevende strategie, waarop al het onderzoek en investeringen nu gericht zijn. We kiezen ervoor om collectief en openlijk deze technologische uitdagingen aan te gaan. De inbreng van alle partners is van gelijke waarde en zo versterken we elkaar. De gecombineerde expertise op het gebied van cyberbeveiliging, micro-elektronica, energie- en gegevensbeheer stelt ons in staat om unieke, geavanceerde oplossingen te ontwikkelen voor CO2-arme, gedeelde en verantwoorde mobiliteit, ontwikkeld in Europa.”

Jean-Marc Chery, President en Chief Executive Officer, STMicroelectronics: “STMicroelectronics is toegetreden tot de Software République om zijn innovatieve halfgeleiderproducten en oplossingen beschikbaar te stellen voor elektrificatie, digitalisering van voertuigen en mobiliteitsdiensten. Onze knowhow maakt de voortdurende transformatie naar efficiëntere oplossingen mogelijk, geheel in lijn met de verwachtingen van belanghebbenden in termen van milieu-impact. De samenwerking helpt ook om de schakels in de hele waardeketen te versterken, een belangrijk aspect tijdens deze fase van de transformatie van deze industrie.”

Patrice Caine, Chairman en Chief Executive Officer, Thales: “De Software République brengt een gezamenlijk en vernieuwend momentum, essentieel voor het mobiliteitsecosysteem. Thales zal – gebaseerd op een bewezen ervaring in digitale veiligheid in zeer veeleisende markten zoals transport, bankwezen, defensie of lucht- en ruimtevaart – zijn expertise op het gebied van kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en connectiviteit delen om de bescherming van voertuigen, hun gegevens en degenen die betrokken zijn bij mobiliteit te versterken.”

Terug naar nieuws overzicht
Software