EPDB: Databescherming in VK na Brexit op niveau, maar ook aanleiding voor zorgen

17-04-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

EPDB: Databescherming in VK na Brexit op niveau, maar ook aanleiding voor zorgen

De bescherming van persoonsgegevens in het Verenigd Koninkrijk (VK) is ook na de Brexit goed. Tegelijkertijd zijn er echter ook zorgen.

Dit schrijven de Europese privacytoezichthouders aan de Europese Commissie (EC) in reactie op Europese plannen voor het weer toestaan van de doorgifte van persoonsgegevens naar het VK. Nadat het VK op 31 december 2020 definitief uit de Europese Unie (EU) stapte, is het land niet meer gebonden aan een tweetal Europese privacywetten: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn politie en justitie.

Persoonsgegevens van Europese burgers doorgeven

In de praktijk betekent dit dat Europese bedrijven persoonsgegevens van Europese burgers niet langer zonder meer mogen doorgeven aan bedrijven in het VK. De Europese Commissie stelt nu twee adequaatheidsbesluiten voor: één voor de AVG en één voor de Richtlijn politie en justitie. Deze besluiten moet datauitwisseling met het VK weer mogelijk maken.

In de twee adviezen meldt de Europese Data Protection Board (EPDB), waarin Europese privacytoezichthouders zijn verenigd, dat het stelsel van gegevensbescherming in het VK sterk lijkt op het Europese systeem. Dit is niet verrassend: het VK heeft beide richtlijnen in belangrijke mate 'gekopieerd' in eigen wetgeving, meldt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zorgen

Tegelijkertijd uit de EPDB ook zorgen. Zo bestaat de mogelijkheid dat persoonsgegevens op termijn via het VK worden doorgegeven aan andere landen, waar persoonsgegevens minder worden beschermd. Als voorbeeld worden de Verenigde Staten genoemd. De EPDB vraagt de EC om opheldering over deze zorgenpunten. En roept op om dit in de toekomst nauwgezet te monitoren.

Zo wordt standaard na vier jaar gekeken of het beschermingsniveau nog steeds passend is. Tussentijds ingrijpen door de EC is niet mogelijk indien blijkt dat het beschermingsniveau door in het VK genomen maatregelen effectief wordt verlaagd. De EPDB adviseert daarom ook tussentijds bij te sturen.

De EC is de EPDB verplicht om advies te vragen over adequaatheidsbesluiten. De commissie is echter niet verplicht alle adviezen van de EPDB op te volgen.

Terug naar nieuws overzicht
Security