Ontwikkelaars: Werkomgeving, bedrijfscultuur en ontwikkeling belangrijker dan salaris

21-04-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

Ontwikkelaars: Werkomgeving, bedrijfscultuur en ontwikkeling belangrijker dan salaris

In het werkleven van softwaredevelopers zijn intrinsieke factoren zoals de werkomgeving, cultuur en ontwikkelingsmogelijkheden belangrijker voor de tevredenheid dan extrinsieke factoren als de hoogte van het salaris. Vergeleken met de rest van de wereld blijkt dat Nederlandse developers over het algemeen bovengemiddeld tevreden zijn over deze factoren.

Dat blijkt uit de Developer Happiness Index 2021, een grootschalig internationaal onderzoek onder developers dat door Honeypot is uitgevoerd. 61 procent van de Nederlandse developers noemt werkomgeving en cultuur een zeer belangrijke factor voor zijn of haar werkgeluk. Dit beeld komt overeen met het wereldwijd gemiddelde dat op 60 procent ligt. Nederlandse developers zijn bovengemiddeld te spreken over hun werkomgeving en de cultuur op de werkvloer. 31 procent geeft aan hier zeer tevreden over te zijn, versus een wereldwijd gemiddelde van 25 procent.

Er lijkt echter wel een negatieve relatie te bestaan tussen leeftijd en tevredenheid over de werkomgeving en -cultuur: voor alle developers – ook de Nederlandse – geldt dat naarmate ze meer ervaring opdoen de tevredenheid afneemt. Een mogelijke verklaring hiervoor is de aard van de industrie waarin veel tech-organisaties een jonge en hippe uitstraling adopteren die wellicht minder goed aansluit bij de behoeften van meer ervaren talent.

honeypot-developer-happiness-index-2021-1.jpg

Factoren die bijdragen aan een positieve werkomgeving

De respondenten zijn ook gevraagd wat het meest bijdraagt aan hun geluk als softwaredeveloper. Uit de ruim 2.000 antwoorden komt een duidelijk beeld naar voren die het belang van meer intrinsieke factoren nog maar eens onderstreept. Zo zijn factoren die het meest genoemd werden bijvoorbeeld de relaties met teamgenoten en managers, de erkenning en waardering voor hun werk, autonomie en het leveren van een betekenisvolle bijdrage. Zelfs de kantooromgeving werd vaker genoemd dan een hoog loon of bepaalde functietitel.

honeypot-developer-happiness-index-2021-2.jpg

Persoonlijke ontwikkeling

De reden die ontwikkelaars het meest noemen wanneer ze in gesprek zijn met de Talent Reps van Honeypot over een functie elders is een gebrek aan leer- en groeimogelijkheden binnen hun huidige baan. Vergeleken met het internationale gemiddelde zijn Nederlandse developers echter wel opvallend tevreden over de mogelijkheden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zo blijkt uit het onderzoek.

honeypot-developer-happiness-index-2021-3.jpg

‘Werkgeluk is een economische noodzaak’

“Ontwikkelaars zijn helder over wat hen gelukkig maakt. Dat zijn niet noodzakelijk extrinsieke factoren zoals salaris, maar eerder een gezonde balans tussen werk en privé, de mogelijkheid om voortdurend bij te leren en carrière te maken, en deel uitmaken van een gezonde werkomgeving en bedrijfscultuur”, vertelt Laura Schukkink, de Nederlandse Country Manager van Honeypot. “Organisaties die moeite hebben om het geluk van ontwikkelaars op de werkplek te vergroten, zijn er vaak bij gebaat hun strategie te vereenvoudigen en ontwikkelaars de kans geven zich uit te spreken en naar hun antwoorden te luisteren. Want als er een ding als een paal boven water staat, is het dat werkgeluk serieus moet worden genomen. Niet alleen omdat het een ethische noodzakelijkheid is, maar vooral een economische.”

honeypot-developer-happiness-index-2021-4.jpg

De Developer Happiness Index is tot stand gekomen op basis van een enquête onder ruim 4.000 respondenten. Het volledige rapport is hier beschikbaar. 

Terug naar nieuws overzicht