Drietal ICT-projecten van Belastingdienst gaan meer kosten dan verwacht

22-04-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

Drietal ICT-projecten van Belastingdienst gaan meer kosten dan verwacht

Een tweetal ICT-projecten van de Belastingdienst lopen uit. Drie projecten gaan daarnaast meer kosten dan vooraf begroot.

Dit meldt demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat specifiek om de projecten Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting (Auto MRB), Belasting voor Personenauto’s en Motorrijwielen (Auto BPM) en Uitfaseren Enterprise Tax Management (ETM). Auto MRB gaat circa 20 miljoen euro meer kosten dan verwacht. Auto BPM en Uitfaseren ETM brengen beide naar verwachting ongeveer zes miljoen euro aan extra kosten met zich mee.

Auto MRB

Auto MRB is een systeem dat de continuïteit van de heffing en inning van motorrijtuigenbelasting (MRB) moet waarborgen. Het systeem vervangt het huidige systeem, dat verouderd is. De totale kosten werden tot nu toe op 17,5 miljoen euro geschat, met een geplande einddatum van 31 december 2020. Naar verwachting vallen de kosten echter uit op 37,4 miljoen euro, waarbij als nieuwe geplande einddatum 31 december 2022 wordt aangehouden.

Auto BPM

Binnen het project Auto BPM vervangt de huidige systemen voor de aanschafbelasting op nieuwe auto's vervangen. Dit moet onder meer zorgen dat het systeem beter aanpasbaar is aan nieuwe wet- en regelgeving voor de BPM. De kosten werden tot nu toe geraamd op 9 miljoen euro. Dit wordt naar verwachting echter 15,4 miljoen euro.

ETM

Sinds 2017 wordt het ICT-landschap van inning en betaalverkeer vernieuwd. Hierbij worden drie grote inningssystemen vervangen door een aantal kleinere applicaties. Een van de te vervangen applicaties is Enterprise Tax Management (ETM). Deze wordt vanaf 1 januari 2023 niet langer ondersteund door de leverancier. Voor het uitfaseren van ETM was tot nu toe 29,5 miljoen euro gereserveerd, met een geplande einddatum van 31 december 2021. De kosten vallen echter hoger uit dan verwacht; de nieuwe raming komt uit op 35,9 miljoen euro. De geplande einddatum verschuift naar 31 december 2022.

Meer informatie is te vinden in de brief van staatssecretaris Vijlbrief.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid