Europese Commissie doet voorstellen voor reguleren van AI

22-04-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

Europese Commissie doet voorstellen voor reguleren van AI

De Europese Commissie presenteert een aantal voorstellen het reguleren van kunstmatige intelligentie (AI). Met de voorstellen wil de commissie van Europa de mondiale hub voor betrouwbare AI maken.

Enerzijds moeten zij de veiligheid en grondrechten van mensen en bedrijven waarborgen. Anderzijds moeten zij het draagvlak voor AI, investeringen en innovatie in de hele EU versterken. Zo moet de nieuwe AI-verordeningen Europeanen vertrouwen geven in de mogelijkheden van AI. De EU hoopt dat de Europese regels ook wereldwijd tot verandering leiden tot voor meer ethische technologie zorgen.

Categoriseren op basis van risico

De commissie wil kunstmatige intelligentie op basis van het risico dat zij met zich meebrengen voor de rechten van burgers in categorieën indelen. Technologie die onaanvaardbare risico's met zich meebrengt kan zo worden verboden. Andere risicovolle vormen van AI kunnen met behulp van regelgeving worden gereguleerd. Deze moeten onder meer inzicht geven in hoe een algoritme tot een bepaalde conclusie komt en menselijke controles mogelijk maken.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: “Voor kunstmatige intelligentie is vertrouwen een must, geen luxe. Met deze baanbrekende regels neemt de EU het voortouw bij de ontwikkeling van nieuwe mondiale normen om ervoor te zorgen dat iedereen AI kan vertrouwen. Door normen vast te stellen kunnen we de weg vrijmaken voor wereldwijde ethische technologie en ervoor zorgen dat de EU concurrerend blijft. Onze regels zijn toekomstbestendig en innovatievriendelijk. We treden slechts op waar dat strikt noodzakelijk is: als de veiligheid en de grondrechten van EU-burgers op het spel staan.”

'Een middel, geen doel'

Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt: “Kunstmatige intelligentie is een middel, geen doel. AI bestaat reeds tientallen jaren maar de rekenkracht van moderne computers heeft nieuwe mogelijkheden doen ontstaan op gebieden als gezondheid, vervoer, energie, landbouw, toerisme en cyberveiligheid. Dat brengt echter ook een aantal risico's met zich mee. De voorstellen van vandaag hebben tot doel de positie van Europa als mondiaal centrum van excellentie op het gebied van AI van het lab tot de markt te versterken, ervoor te zorgen dat AI in Europa onze waarden en regels eerbiedigt, en het potentieel van AI voor industrieel gebruik te benutten.”

Meer informatie is hier beschikbaar.

Terug naar nieuws overzicht