Post Office door het stof door falend IT systeem en valse beschuldigingen

26-04-2021 | door: Witold Kepinski

Post Office door het stof door falend IT systeem en valse beschuldigingen

Het Britse Post Office biedt haar oprechte excuses aan voor de ernstige tekortkomingen in het historische optreden van de vervolging van postbeambten die zouden hebben gefraudeerd. Dat lag echter aan fouten in het Post Office’s computer systeem Horizon. Het Britse hof van beroep heeft formeel veroordelingen - die plaatsvonden tussen 2003 en 2013 - vernietigd.

Meer dan 700 mensen werden ten onrechte veroordeeld voor misdrijven van diefstal, fraude en valse boekhouding in vervolgingen die tussen 2000 en 2014 plaatsvonden. Sommigen van hen werden gevangengezet.

De veroordelingen waren gebaseerd op het gebrekkige softwaresysteem Horizon, dat tekortkomingen vertoonde in de rekeningen van de sub-postmeesters waar ze niet bestonden, zo meldt de BBC. Het IT-systeem werd in 1999 in gebruik genomen onder de voormalige CEO John Roberts. Horizon werd toen geïntroduceerd in het postkantoornetwerk. Het systeem, ontwikkeld door het Japanse bedrijf Fujitsu, werd gebruikt voor taken als transacties, boekhouding en inventarisatie. Sub-postmasters klaagden over bugs in het systeem.

Wreed en incompetent

Paula Vennells, een niet-uitvoerend bestuurder sinds 2016 en voorheen ceo van Post Office, zal het bedrijf verlaten. De computerproblemen begonnen vóór haar ambtstermijn als ceo, maar werden onder haar leiding grootschaliger. Ze hield echter vol dat het systeem robuust was. Ze voerde veel gerechtelijke procedures tegen sub-postmasters die verhaal zochten. Uiteindelijk wonnen 500 sub-postmeesters eind 2020 een civiele rechtszaak tegen Post Office. Een rechter vond dat de Post Office onder haar leiding zowel wreed als incompetent was.

Bewijs achterhouden

Rechter Holroyde vindt dat Post Office, door Horizon als betrouwbaar aan te merken, effectief heeft geprobeerd de bewijslast om te keren. Dit ertoe leidde dat beklaagden hun onschuld moesten bewijzen in plaats van dat het postkantoor aantoonde dat ze schuldig waren. De advocaten van Post Office maakten dit nog erger door bewijsmateriaal achter te houden van zowel rechtbanken als advocaten van de verdediging - bewijsmateriaal waaruit duidelijk bleek dat het postkantoor en Fujitsu wisten dat Horizon geen nauwkeurige boekhoudkundige gegevens genereerde zo meldt The Register. Fujitsu heeft onlangs nog het contract met Post Office verlengd.

Het Hof vernietigt nu 39 veroordelingen, die vorig jaar door de Criminal Cases Review Commission (CCRC) waren verwezen. Post Office heeft eerder aangekondigd geen bezwaar te zullen maken tegen 39 van deze beroepen. 

Verwacht wordt dat andere beroepen zullen volgen. Het betreft één de grootste gerechtelijke dwalingen in de geschiedenis van het VK.

Het IT schandaal rond Post Office kwam aan het licht door vasthoudende reportages van het tijdschrift Private Eye, Computer Weekly en freelance journalist Nick Wallis.

Terug naar nieuws overzicht