Kabinet stuurt derde update Nederlandse Digitaliseringsstrategie aan de Kamer

Staatssecretaris Mona Keijzer

29-04-2021 | door: Witold Kepinski

Kabinet stuurt derde update Nederlandse Digitaliseringsstrategie aan de Kamer

Het kabinet heeft de derde update van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS 2021) aan de Kamer gepresenteerd. Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, meldt hierover op LinkedIn: "In deze update ga ik, mede namens minister Grapperhaus, minister Dekker en staatssecretaris Knops, in op de stand van zaken van de digitale transitie in Nederland. We willen onze koppositie behouden, maar wel zo verantwoord mogelijk."

Met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) formuleerde het kabinet in 2018 voor het eerst een integrale aanpak van het digitaliseringsbeleid om sturing te geven aan de digitale transitie. Zo wil Nederland de kansen van digitalisering verantwoord benutten en opschalen én tegelijk werken aan het op orde brengen van de fundamenten en randvoorwaarden voor alle sectoren en domeinen.

Een terugblik met oog op de toekomst
Deze verscheen de derde en laatste update van het kabinet. In deze editie staat een terugblik op drie jaar digitaliseringsbeleid centraal, maar met een blik op de digitale toekomst. Mijlpalen zijn onder andere de recente toekenningen uit het Groeifonds aan AI, quantumtechnologie en digitalisering in de zorg en het onderwijs, de totstandkoming van de Nederlandse Cybersecurity Agenda, het van kracht worden van de AVG en de opschaling van digitaliseringsinitiatieven in het mkb en de industrie.

Opvallend is ook het grote aantal samenwerkingsverbanden, zoals de AI Coalitie en het Digital Trust Centre, waarbinnen alle betrokkenen samen de schouders onder de kansen en vraagstukken zetten die digitale technologieën met zich meebrengen. Iedereen doet mee, is niet voor niets het uitgangspunt van de NDS.

De wereld digitaliseert en Nederland doet mee in de voorhoede. Door de coronacrisis heeft ‘digitalisering’ nog meer urgentie gekregen. Ook in Europa is het onderwerp met een ambitieuze wetgevings- en investeringsagenda prioriteit. De digitale transitie verandert de activiteiten en processen in onze economie en maatschappij ingrijpend. De uitdaging voor de overheid en de maatschappij is om deze transformatie in goede banen te leiden en Nederland klaar te maken voor de digitale toekomst.

NDS2021 en Toekomstverkenning digitalisering 2030
De NDS2021 bevat een overzicht van de voortgang, mijlpalen en resultaten van de NDS over het afgelopen jaar. Hoofdstuk 4 bevat een samenvatting van de ‘Toekomstverkenning Digitalisering 2030’, die als bijlage bij de NDS update is gevoegd. Hij beschrijft relevante technologische trends en maatschappelijke ontwikkelingen rond digitalisering voor 2030. Denk bijvoorbeeld aan digitale valuta, datasoevereiniteit en mega-platformecosystemen. Op basis daarvan hebben de onderzoekers toekomstbeelden ontwikkeld.

De verkenning vormt een goed vertrekpunt voor een gedachtewisseling tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties over een succesvolle vormgeving van de digitale transitie en wat daarvoor nodig is aldus Keijzer.

BTG

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) onderstreept het belang van het NDS rapport."Digitalisering is van cruciaal belang voor innovatie in Nederland. Niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor onderzoek, de overheid, zorg en de overheid biedt digitalisering grote kansen. De Nederlandse Digitaliseringsstrategie levert hieraan een grote bijdrage en zorgt dat we deze kansen op een verantwoorde wijze kunnen benutten. Onder meer de Nationale AI Coalitie waar BTG lid van is sluit hierop naadloos aan", zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG, in een toelichting.

Lees het NDS 2021 rapport hier.

Terug naar nieuws overzicht