Exxellence neemt Berkeley Bridge over

04-05-2021 | door: Redactie

Exxellence neemt Berkeley Bridge over

Exxellence bouwt verder uit in de domeinen met de overname van Berkeley Bridge. De onderneming heeft een low code platform ontwikkeld waarmee inhoudsdeskundigen (bijvoorbeeld binnen de overheid, gezondheidszorg en het juridisch werkveld) zelf interactieve toepassingen kunnen maken voor het delen van kennis. Dit op basis van beslisbomen-technologie. De toevoeging van de organisatie bij Exxellence maakt daarmee verschillende strategische combinaties mogelijk, maar zorgt bovenal voor het ontstaan van een totaaloplossing ter ondersteuning van de implementatie van het DSO.

Met de software van Berkeley Bridge wordt een brug geslagen tussen kennis en techniek. Het stelt inhoudsdeskundigen namelijk in staat eigen kennissystemen te ontwikkelen, en daarmee kan kennis snel en eenvoudig met anderen gedeeld worden. Omdat de software is gebaseerd op grafische beslisbomen, is voor de ontwikkeling van een kennissysteem geen kennis van code nodig. Specifiek voor de overheid heeft Berkeley Bridge de Berkeley Modeler ontworpen, een SaaS-oplossing waarmee gemeenten, provincies en waterschappen juridische regels eenvoudig kunnen omzetten naar toepasbare regels in de vorm van een begrijpelijke vraagboom.

Met de komst van Berkeley Bridge breidt Exxellence niet alleen haar aanbod uit aan apps binnen de Exxellence Cloud. Ook biedt het nieuwe mogelijkheden voor slimme combinaties. Zo ontstaat er door integratie met Zaaksysteem.nl als VTH-applicatie en plansoftware Tercera-GO!, een totaaloplossing in het omgevingsdomein. Een uitgelezen kans nu de nieuwe Omgevingswet vanaf 1 januari 2022 in werking treedt, waarbij elke gemeente aangesloten moet zijn op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Met de oplossingen van Berkeley Bridge wordt informatie voor iedereen (weer) toegankelijk en complexe materie (zoals wet- en regelgeving) praktisch toepasbaar. Daarmee levert Berkeley Bridge een grote bijdrage in het vergroten van kennisdeling binnen organisaties. Toch ligt hun kracht niet alleen in de software, maar juist ook op het gebied van in-house juridische kennis om klanten optimaal te kunnen ondersteunen. Ook dit biedt kansen voor Exxellence om nieuwe expertise toe te voegen aan het huidige team van professionals.

Terug naar nieuws overzicht
Software