ACM voert verkennend onderzoek uit naar clouddiensten

18-05-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

ACM voert verkennend onderzoek uit naar clouddiensten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start een verkennend onderzoek naar clouddiensten. Onderzocht wordt of de markt voor clouddiensten goed werkt voor Nederlandse mensen en bedrijven.

De eerste fase is gericht op kennisvergaring. De ACM onderzoekt hierbij onder meer hoe clouddiensten (technisch) gebouwd zijn en wat de gevolgen hiervan zijn voor diensten die op basis van clouddiensten werken. Ook inventariseert de ACM of er sprake is van 'marktimperfecties'. Als voorbeelden noemt de toezichthouder marktmacht, lock-in effecten en informatie-asymmetrie.

Kennis vergroten

"Digitale economie is één van de speerpunten van de ACM. Cloudservices maken hier deel van uit. Deze marktstudie heeft als doel om onze kennis over Cloudservices te vergroten. Cloudservices staan op de lijst van core platform services in de concept Digital Markets Act (DMA) van de Europese Commissie (EC). Daarmee is het mogelijk dat Cloudservices van bedrijven die als poortwachter zijn aangewezen op termijn onder de werking van deze wet vallen", schrijft de ACM op zijn website.

De ACM wil een zo breed mogelijk beeld krijgen van clouddiensten. De toezichthouder gaat daarom in gesprek met zowel aanbieders als gebruikers van clouddiensten, Nederlandse en Europese experts, wetenschappers en andere toezichthouders. Het eerste deel van het onderzoek is naar verwachting in september afgerond. Op basis hiervan besluit de ACM of een verdiepend onderzoek wordt uitgevoerd.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid, Cloud
Cloud