eG Innovations: Holistisch inzicht applicatiegebruik juist in de cloud hard nodig

eG Innovations: Holistisch inzicht applicatiegebruik juist in de cloud hard nodig

Holistisch inzicht applicatiegebruik juist in de cloud hard nodig

Renne Bots en Barry Schiffer, eG Innovations
25-05-2021 | door: Witold Kepinski en Teus Molenaar
Deel dit artikel:

eG Innovations: Holistisch inzicht applicatiegebruik juist in de cloud hard nodig

Kunnen aantonen welke dienst je hebt geleverd; dat is mogelijk met eG Enterprise. “En dat is ook meteen de kracht van ons product dat we bij voorkeur als dienst uit onze cloud aanleveren, omdat we dan samen kunnen monitoren of klanten het optimaal inzetten”, zegt Renne Bots, Benelux Sales Manager bij eG Innovations.

Dutch IT-channel spreekt met Renne Bots en diens collega Pre-Sales Consultant Barry Schiffer over het belang van applicatie monitoring in de cloud. Naarmate organisaties applicaties gebruiken die deels on premises en deels in de public of private cloud draaien, neemt de beheer-complexiteit toe. Bovendien is voor een deel de cloud-dienstverlener verantwoordelijk voor de gebruikerservaring via zijn infrastructuur, of de SaaS-leverancier via zijn cloud-applicatie. Hoe waarborg je dat de gebruikerservaring in zo’n verdeeld IT-landschap zo gunstig mogelijk is?

“Je hebt een holistische zichtbaarheid nodig van prestaties om een succesvolle dienstverlening en hoge efficiëntie te bereiken”, vertellen ze. “De eG Enterprise end to end monitoring toepassing – de Cloud Service Delivery Assurance van eG Innovations, zorgt voor een hoge performance van applicaties en uiteindelijk een goede gebruikerservaring.”

De partners die eG Enterprise inzetten om werkplekomgevingen voor hun klanten te beheren, zoals de grootste system integrator in Europa, krijgen vaak de vraag om aan te tonen dat zij hun werk goed doen. De grootste fabrikant van gezondheidsapparatuur bijvoorbeeld gebruikt onze rapportages om te laten zien dat hun diensten naar behoren werken. In Nederland werkt een departement met onze software om te laten zien welke dienst het heeft geleverd. Uiteindelijk wil elke organisatie zo’n rapport”, stelt Bots

Bestaande software
De meeste cloud infrastructuren omvatten meerdere, onderling afhankelijke lagen: applicatie, virtualisatie, opslag, netwerk, enzovoorts. Een probleem in de ene laag heeft gevolgen voor andere lagen, waardoor de diagnose van de hoofdoorzaak een uitdaging is. Wie een multi-tenant omgeving benut van een cloud-dienstverlener deelt de infrastructuur met andere klanten. Een grote vraag vanwege de werklast van de ene klant kan de prestaties van applicaties voor een andere klant beïnvloeden. Dit alles onderstreept nogmaals het belang van een holistisch inzicht in hoe applicaties presteren.
“Het mooie is dat onze eG Enterprise Cloud de bestaande software is; we hebben niet iets nieuws gebouwd; we gebruiken de applicatie die zich al jaren bewijst”, legt Schiffer uit. “Het is nog steeds onze hybride oplossing, waardoor je de correlaties kunt leggen tussen zaken die on premises gebeuren en zaken die zich in de cloud afspelen. De authenticatie die on premises gebeurt en de authenticatie die in de cloud gebeurt, moeten nauw op elkaar zijn afgestemd. Wij laten zien hoe die zich tot elkaar verhouden; dat is een belangrijk voordeel van onze toepassing.”

Bots vervolgt met te zeggen dat het daarom belangrijk is dat hun dienst zo veel mogelijk uit de cloud wordt afgenomen. “Ze kunnen onze cloud gebruiken om de cloud van anderen te monitoren. Als zij onze cloud-dienst gebruiken, dan kunnen wij zien of ze onze dienst optimaal gebruiken. Daarmee gaan ontzorging en kwaliteitsbewaking hand in hand.”

Analyse
Schiffer geeft aan dat monitoring natuurlijk erg belangrijk is om na te gaan of binnen een applicatie een bepaalde vertraging wordt ervaren. “Maar misschien nog belangrijker is de analyse waarom die vertraging optreedt, het kunnen aangeven welke componenten daarvoor zorgen. Het gaat om de combinatie van monitoring én analyse. Daarbij komt dat onze software suggesties doet om het gebrek op te lossen. We gaan zelfs nog een stap verder: onze oplossing waarschuwt op grond van historische data of er iets mis dreigt te gaan. Je wilt voorspelbaarheid, want uiteindelijk wil je niet dat gebruikers jou gaan bellen dat iets niet goed werkt; dat wil je voor zijn.”

Deze karaktereigenschappen van de oplossing zijn niet alleen voor klanten van belang, maar ook voor de partners van eG Innovations. “Daarbij is het belangrijk dat onze toepassing volledig multi-tenant is”, legt Schiffer uit. “Ook speelt mee dat wij eenvoudig zijn te koppelen aan ticket registratiesystemen als bijvoorbeeld Topdesk of Service Now. De tickets worden automatisch aangemaakt en bijgewerkt. Daarmee komen wij midden in een ITIL-proces; wij helpen de tickets af te ronden. Wij helpen van ongepland naar gepland herstel te gaan, proactief beheer te voeren. Uiteindelijk zijn onze partners minder overuren kwijt om een omgeving goed te beheren.”

Die diepgaande analysemogelijkheden leidt ertoe dat SaaS-leveranciers en bedrijven die werkplekomgevingen aanbieden veel interesse vertonen voor eG Enterprise Cloud.

Ingebouwde kennis
Het tweetal wijst op nog een andere verklaring voor belangstelling in de monitoring-dienst: het gebrek aan goede mensen om de complexe, hybride IT-omgevingen te beheren. “Zie ze maar eens te vinden. Daarbij komt dat mensen duur zijn. Door de ingebouwde kennis in eG Enterprise – opgedaan in ruim twintig jaar gebruik en analyse van onze software – kunnen onze klanten en partners toch een omgeving beheren zonder een uitgebreide IT-beheerafdeling te hoeven inrichten.”

Hier benoemt het tweetal nog een voordeel van eG Enterprise Cloud. “Omdat het een clouddienst is, kunnen wij voortdurend functionaliteit toevoegen. En dat is ook nodig. Er is de afgelopen twintig jaar veel veranderd en IT blijft zich nog steeds verder ontwikkelen. Kijk bijvoorbeeld naar DevOps en het gebruik van containers. Dat levert andersoortige applicaties op; dus heb je ook andersoortige monitoring en analyse nodig. Wij volgen die ontwikkelingen op de voet en passen onze dienst aan als dat nodig en gewenst is. Acht jaar geleden ondersteunden wij out-of-the box honderdvijftig standaard applicaties (denk aan Exchange), dat zijn er nu meer dan tweehonderd. Wij kijken naar wat de behoefte is in de markt en dat wordt dan in de box meegeleverd. Zo hebben wij vanuit Nederland integratie met TopDesk voor elkaar gekregen.”

Baseline
eG Enterprise stelt automatisch de baseline vast: het ontdekt alle componenten binnen een IT-omgeving en stelt vast hoe applicaties daar gebruik van maken. Deze ‘nulmeting’ is van belang om afwijkingen te kunnen vaststellen. Het is dan ook van belang om te weten wanneer je die baseline gaat vaststellen.

“Liefst zo snel mogelijk”, is de eerste reactie. “Maar zeker als je een migratie aan het voorbereiden bent. We hebben dat gezien bij een groot ziekenhuis in het midden van het land dat naar een VDI-omgeving ging. Voor de gebruiker verandert er dan nauwelijks iets, maar aan de achterkant verander je alles. Als je tevoren de baseline vaststelt, dan kun je zien of iets verandert.”

eG Enterprise is ook nuttig om aan te tonen wat er gebeurt als ‘je aan de knoppen draait’ om beter werkende applicaties te krijgen. De software maakt inzichtelijk wat de effecten zijn. Ook daarom is de toepassing zinvol bij de voorbereiding van migraties of veranderingen.”

Auteur: Teus Molenaar en Witold Kepenski

Terug naar nieuws overzicht
Cloud