NLdigital roept nieuw kabinet op om veel sneller te investeren in digitale geletterdheid

Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital

28-05-2021 | door: Redactie
Deel dit artikel:

NLdigital roept nieuw kabinet op om veel sneller te investeren in digitale geletterdheid

Lotte de Bruijn (foto), directeur van NLdigital, sprak onlangs met informateur Hamer over de bijdrage die de digitale sector kan leveren aan het herstel van de economie na de coronacrisis. Investeren in digitale kennis en vaardigheden is wat NLdigital betreft nu cruciaal. Het volgende kabinet moet daarom veel sneller investeren in ons onderwijssysteem.

Het vak digitale geletterdheid is tegenwoordig net zo belangrijk als de vakken taal en rekenen, vindt branchevereniging NLdigital. Want digitale vaardigheden zijn essentieel om mee te kunnen doen in de maatschappij. Iedere baan heeft er nu en in de toekomst in meer of mindere mate mee te maken. Een besluit over de invoering van digitale geletterdheid op alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs staat pas gepland voor 2023. En dan moet de implementatie nog starten. “Het gaat ons echt te langzaam”, zegt Lotte de Bruijn. “Digitale vaardigheden moeten nu in het curriculum. Dit jaar. Het moet prioriteit zijn van het nieuwe kabinet.”

Dat kinderen al vroeg met digitalisering in aanraking komen, is ook belangrijk voor de arbeidsmarkt. Want we snakken naar mensen met de juiste digitale vaardigheden en kennis. “Je ziet in Nederland en de landen om ons heen dat kinderen die met digitalisering in aanraking komen, later sneller kiezen voor een baan of vervolgstudie in de ICT,” vertelt Lotte. Digitale geletterdheid in het curriculum zorgt er ook voor dat we álle schoolgaande kinderen inspireren om zich digitaal verder te ontwikkelen. Dit is belangrijk voor gelijke kansen en gelijke toegang. Zo werken we toe naar een groeiende, diverse en inclusie digitale sector.

NLdigital begrijpt dat deze verandering om veel tijd en middelen vraagt. En dat eerdere initiatieven voor meer digitale geletterdheid door gebrek aan tijd en middelen het niet hebben gehaald. Daarom steunen we van harte elk initiatief om substantieel meer te investeren in ons onderwijssysteem. Alleen zo kunnen we werken aan de broodnodige modernisering van het curriculum. 

De brief aan de informateur met vier adviezen namens de digitale sector

De digitale sector kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van onze economie na de coronacrisis. Maar, dit kan alleen als we blijven investeren in de fundamenten van onze digitale economie. We moeten investeren in digitale kennis en vaardigheden, maar ook in:

·      onze digitale infrastructuur

·      een goed digitaal bestuur

·      de digitale overheid

Lotte de Bruijn overhandigde namens NLdigital een brief aan informateur Hamer met deze vier adviezen. Je leest de brief hier: https://www.nldigital.nl/news/brief-aan-de-informateur-met-vier-adviezen-namens-de-digitale-sector/

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie