Liquidware: Innoveer de werkplek met platform management

Niet alleen medewerkers van de IT-afdeling maar alle medewerkers binnen het bedrijf spelen een rol bij innovatie, vooral in deze tijd

Chris Akerberg, President & COO Liquidware
08-06-2021 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Liquidware: Innoveer de werkplek met platform management

De drijvende kracht voor organisaties vandaag de dag is de digitale transformatie, de sterke behoefte aan meer innovatie en grotere flexibiliteit. Dynamische technologieën zoals AI, IoT, edge computing, machine learning en cloudhosting leiden tot de ontwikkeling van slimme applicaties. Deze veranderen continu en maken een snelle en efficiënte verwerking met real-time gegevens mogelijk. Toch struikelen organisaties nog onnodig vaak omdat ze de inrichting van de werkplek onveranderd laten. Ze vertrouwen op een verouderde basis voor de werkplek van de toekomst. De oplossing is een hoogwaardige, reactieve werkplek zodat medewerkers de middelen geleverd krijgen hoe, wanneer en waar ze hun werk doen. Daar begint de innovatie voor iedere organisatie.

Innovatie op het gebied van werkplek-infrastructuur begint volgens Chris Akerberg, President & COO van Liquidware, vaak op IT-beheerdersniveau, zoals bijvoorbeeld een werkplek-architect of een virtualisatie-expert binnen de organisatie. “Zij zijn verantwoordelijk voor een breed takenpakket. Onze oplossingen ontzorgen en maakt hun leven gemakkelijker. Als ze daarmee zichtbaar succes behalen, gaat het binnen een organisatie vaak als een lopend vuurtje omhoog richting management en directie. Dat is innovatie die vanaf de basis plaatsvindt.”

Hybride werkomgeving

Niet alleen medewerkers van de IT-afdeling maar alle medewerkers binnen het bedrijf spelen een rol bij innovatie, vooral in deze tijd. “Met de plotselinge verandering van het massaal thuiswerken, zijn organisaties op zoek naar manieren om beter voorbereid te zijn op onverwachte omstandigheden. Organisaties luisteren nu ècht naar wat hun werknemers willen en dat is een meer hybride werkomgeving. Nu komt die vraag ook vanuit leidinggevenden die beseffen dat het ontwerp van hun infrastructuur moet worden verbeterd. Aanvankelijk kwam onze business vooral uit de technologische hoek, maar we zien nu meer en meer de vraag vanuit strategisch oogpunt.”

“Voor het ontwerpen van een nieuwe infrastructuur hebben wij een oplossing waarmee de werkplekarchitect een helder beeld krijgt op welke manier de gebruiker momenteel IT inzet. Bijvoorbeeld welke applicaties en apparaten worden gebruikt op welke momenten en hoeveel stroom wordt verbruikt. Op basis van de data die we vanuit werkplekken en gebruikers verzamelen, kunnen we de optimale toekomstige werkplek voor de gebruikers creëren. Wij leveren inzicht in wat er nodig is voor de toekomst. IT wil weten wat de opties zijn en wat ze vandaag de dag in huis hebben, alleen op die manier kunnen ze de toekomst vormgeven. “

Performance- problemen

Grote organisaties met veel medewerkers lopen vaak tegen performance problemen aan die lastig zijn om te verklaren. “Denk aan problemen die eens per week of maand voor komen, of dat een bepaalde groep gebruikers iedere week op maandagochtend tegen issues aan loopt. Voor de supportafdeling is het vaak lastig om de vinger op de zere plek te leggen. Ze missen het overzicht; IT beschikt over heel wat monitoring oplossingen, maar een oplossing die vanuit de gebruikers werkplek/ogen naar boven kijkt, wordt een must. Aan de datacenter zijde kan alles er prima uitzien. Maar tegelijkertijd slaan gebruikers met hun vuist op tafel omdat hun werkplek of applicaties te traag zijn, niet reageren of ze toegang missen tot hun eigen documenten. Daarom bieden wij robuuste diagnostiek aan, die de zichtbaarheid op gebruikersniveau verschaft.”

Iets wat op dit moment veel speelt is dat organisaties aan het overwegen zijn hoe ze de applicaties slim en flexibel, maar vooral kostenefficiënt kunnen beheren en bij de gebruikers krijgen. “De traditionele applicatie management loont niet meer en past niet meer bij de huidige tijd waarin we leven. Vandaag de dag staat de gebruiker en haar behoeftes centraal. Wij ontvlechten de applicaties van de OS; deze worden op een centrale plek beheerd en on-demand voor de gebruikers beschikbaar gesteld; erg context-aware. Dus een gebruiker kan afhankelijk van plaats, tijdstip of werkplek, beschikking krijgen over een applicatie. Zo kan IT-beheer en onderhoud van applicaties vanuit een centrale plek doen en controle houden op licentie consumptie.”

Dit heeft als voordeel dat de gebruiker niet meer zelf verantwoordelijk is voor het bijwerken van zijn applicaties en dus altijd met de meest recente – en dus best beveiligde – versies werkt. Dit zonder enige downtime of hinder voor de gebruiker.

Data

Hij vervolgt: “Op dit moment zijn het nog steeds mensen die de gegevens interpreteren, voordat beslissingen kunnen worden genomen. Maar met de opkomst van nieuwe platforms als IBM Watson kan technologie helpen bij het nemen van beslissingen op basis van de data die zijn verzameld met onze controlesoftware.”

“We hebben veel verschillende parameters die we op basis van onze gegevens in dashboards kunnen plaatsen. Dit kan worden aangepast zodat een beheerder of een leidinggevende verschillende delen van die gegevens kan zien. Gebaseerd op wat belangrijk voor hen is. Dit helpt gebruikers weer om de gegevens op een productievere manier te visualiseren en te gebruiken, in plaats van alleen maar naar een reeks cijfers te staren en zich af te vragen wat ze ermee moeten doen.”

Inloggen

“De gebruiker zal steeds meer worden losgekoppeld van specifieke apparaten. Ze willen inloggen en dan ter plekke hun applicaties en hun gegevens ophalen. Anders kunnen ze hun werk niet doen. Mensen willen inloggen onafhankelijk van waar ze zich bevinden en met welk apparaat. Ze willen gewoon toegang hebben tot hun werkplek.”

“Veel van wat er daarvoor moet gebeuren, gebeurt achter de schermen. In de toekomstige werkruimte loggen we in en waar je ook bent, je krijgt wat je nodig hebt om je werk te doen. En dat alles wordt mogelijk gemaakt door automatisering aan de achterkant wat steeds vaker een rol speelt. Het systeem is dus intelligent genoeg om te weten wat de gebruiker nodig heeft als hij aan de slag wil gaan.”

De werkplek van de toekomst vraagt om een hoogwaardige en reactieve werkplek. “Deze infrastructuren zijn steeds meer virtueel en hybride waarbij de beste werkplekplatformen in de cloud worden samengebracht. Met de juiste oplossing kunnen organisaties een efficiëntere, kosten effectievere en gelijkwaardige benadering creëren om de digitale werkplek aan te bieden. Het vormt de basis voor de ontwikkeling van een efficiënte infrastructuur voor de inrichting van werkruimten van de volgende generatie die bij uitstek schaalbaar en herstelbaar is.”

Door: Marco van der Hoeven

Terug naar nieuws overzicht
Future of Business Technology