Capgemini publiceert Trends in Veiligheid-rapport

14-06-2021 | door: Redactie

Capgemini publiceert Trends in Veiligheid-rapport

Capgemini voor het 11e jaar Trends in Veiligheid gepubliceerd. Dit is een jaarlijks visierapport waarin de belangrijkste (technologische) ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid. Dit jaar is specifiek gekeken naar de vraag hoe organisaties in het veiligheidsdomein moeten inspelen op veranderingen in de samenleving en welke technologieën en werkwijzen hierbij het meest effectief zijn.

Informatie-gestuurd werken, organisatorische innovatie en natuurlijk cybersecurity zijn momenteel de gebieden waar de meeste aandacht naar toe gaat in het veiligheidsdomein en die ook ruim aan bod komen in het rapport. Capgemini heeft verder door Ipsos onderzoek laten doen naar de vraag hoe Nederlanders tegen veiligheid aankijken ten tijde van de pandemie.

De meest in het oog springende resultaten van dit onderzoek zijn:

Burgers denken dat een digitale aanval op Nederland waarschijnlijker is dan een fysieke aanval. 58% acht een digitale aanval op ons land waarschijnlijk, tegenover 23% die een fysieke aanval waarschijnlijker acht. Driekwart van de ondervraagden meent dat een digitale aanval het hele land kan platleggen en slechts een kwart meent dat Nederland zich daar goed tegen kan verdedigen.

Thuiswerken heeft het veiligheidsgevoel van de burger positief én negatief beïnvloed. Hoewel burgers zich het afgelopen jaar veiliger zijn gaan voelen op straat, werd online als onveiliger ervaren.

Burgers overschatten hun vaardigheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van hun eigen online veiligheid. Opmerkelijk is dat burgers zeggen zelf verantwoordelijkheid te zijn voor hun eigen digitale veiligheid (installeren patches installeren en anti-virus programma), maar tegelijkertijd aangeven steeds meer moeite te hebben om phishing te herkennen. De zichtbaarheid en herkenbaarheid van bepaalde internetcriminaliteitsvormen neemt af. Hoe meer mensen kennis hebben over (en ervaring hebben met) cybercriminaliteit, hoe minder zeker men is dat ze zich zonder hulp van anderen (overheid, politie) kunnen beschermen. 55% van de respondenten geeft aan dat ze over vijf jaar phishing mails waarschijnlijk niet meer kunnen herkennen.

TiV-Report-2021.pdf

Terug naar nieuws overzicht
Security