ACM: Vrijgeven 06-nummers in 2020 leidt tot minder tekort

15-06-2021 | door: Witold Kepinski

ACM: Vrijgeven 06-nummers in 2020 leidt tot minder tekort

Het uitgiftepercentage voor 06-nummers is hoog. Het uitgiftepercentage is het percentage nummers dat is uitgegeven. In 2019 heeft de ACM daarom 06-nummers teruggehaald die niet binnen een jaar na toekenning in gebruik waren genomen. De nummers komen na een ‘afkoelperiode’ opnieuw beschikbaar voor uitgifte. Die periode voorkomt dat een nieuwe nummergebruiker gebeld wordt door mensen die de vorige nummergebruiker willen bereiken.

Door het vrijgeven van 1.460.000-nummers die in 2020 uit de ‘afkoeling’ kwamen is het dreigend tekort aan mobiele nummers afgenomen. Het uitgiftepercentage van mobiele nummers blijft hoog, maar het percentage is in 2020 voor het eerst sinds 2012 onder de 90 procent uitgekomen. Dit blijkt uit de Monitor nummeruitgifte over het jaar 2020 die de ACM heeft gepubliceerd.

Scherp toezicht op informatie- en abonnee-informatiediensten
De ACM is streng aan de poort bij de toekenning van deze nummers en houdt scherp toezicht op het gebruik daarvan. Deze diensten nemen al jaren in aantal af. In de beleidsregel ‘Toekenning en intrekking informatienummers' heeft de ACM verhelderd welke diensten wel en niet zijn toegestaan via 090x- en 18xy-nummers. Aanvullend daarop heeft de ACM de Leidraad ‘Voorkomen van misleiding bij doorschakeldiensten’ gepubliceerd. Hierin staat uitgelegd waaraan zoekresultaten (o.a. advertenties) en websites van doorschakeldiensten moeten voldoen om niet misleidend te zijn.

Doel Monitor nummeruitgifte

De ACM geeft op basis van de nummerplannen nummers uit en houdt toezicht op het gebruik van die nummers. In de verschillende nummerplannen van het ministerie van EZK is bepaald welke nummerreeksen bestemd zijn voor welke categorieën. Per categorie is een beperkt aantal nummers beschikbaar. Dit kan leiden tot tekorten. De Monitor Nummeruitgifte is een jaarlijkse monitor waarin de ACM rapporteert over de beschikbaarheid van de nummers zodat het ministerie van EZK tijdig kan inspelen op dreigende tekorten en eventuele aanpassingen in nummerplannen kan doorvoeren.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Telecom, mobile