SAP: corona versterkt noodzaak voor transformatie naar intelligent enterprise

Julia White, Chief Marketing & Solutions Officer SAP

SAP: corona versterkt noodzaak voor transformatie naar intelligent enterprise

Scott Russell, head of Customer Success SAP

16-06-2021 | door: Redactie
Deel dit artikel:

SAP: corona versterkt noodzaak voor transformatie naar intelligent enterprise

Flexibiliteit en weerbaarheid zijn sinds de pandemie geen ‘nice to haves’ meer, maar voorwaarden om relevant te blijven. Begin dit jaar introduceerde SAP ‘businesstransformatie-as-a-service’ met RISE with SAP: een pakket van oplossingen, diensten en een cloudinfrastructuur dat een digitale transformatie vereenvoudigt. De redactie van Dutch IT-channel en Executive People spraken over deze ontwikkelingen met Julia White (Chief Marketing & Solutions Officer) en Scott Russell (head of Customer Success), beide lid van het Raad van Bestuur van SAP, tijdens het SAP-event SAPPHIRE NOW 2021.

Door de pandemie is digitalisering in een stroomversnelling terechtgekomen. Welke impact heeft dat gehad op organisaties?

White: “Zeker in het begin van de pandemie moesten vooral door de toename van thuiswerkers veel organisaties razendsnel schakelen. Veel klanten pasten een ‘lift-and-shift’-strategie toe: ze plaatsten hun bestaande systemen in de cloud. Dat zorgde voor flexibiliteit en kostenbesparingen. Systemen konden zo eenvoudig op- en afgeschaald worden, en zo beter aansluiten bij de situatie.”

“Ook no-code en low-code werden tijdens de pandemie erg populair. Organisaties konden hiermee veel sneller dan gebruikelijk applicaties ontwikkelen die voorzagen in directe behoeften. Denk aan ziekenhuizen, die met deze methode oplossingen ontwikkelden voor het beheer van beddencapaciteit.”

De digitalisering van de corebusinessprocessen vond pas later in de pandemie plaats. Mensen zien de economie weer aantrekken. Lag de focus in het begin op overleven, nu realiseren ze zich dat voor duurzame modernisering en een goede concurrentiepositie ze ook deze processen moeten herzien. Precies dat kunnen ze met SAP realiseren.”

Welke invloed heeft de pandemie gehad op SAP en jullie nieuwe oplossingen?

White: “Al ver voor de pandemie zagen we de noodzaak voor de transformatie naar een intelligent enterprise. De pandemie heeft die noodzaak versterkt. We hebben die transformatie gemakkelijker gemaakt met RISE with SAP, waarmee we businesstransformatie in een ‘as a service’-model hebben gegoten.”

“Ook de aandacht voor supplychains groeide enorm. De coronacrisis verstoorde veel ketens. Een wake up-call voor veel bedrijven. Niet voor niets zoeken veel organisaties nu naar manieren om hun supplychain weerbaarder te maken. Het is onze verantwoordelijkheid om in die behoefte te voorzien.”

Welke gevolgen hebben die nieuwe en veranderende behoeften op cloudmigraties en de ERP-markt? En welke rol speelt RISE with SAP daarin?

Russell: “Waren organisaties voorheen soms nog wat huiverig voor een cloudmigratie, nu is vooral de vraag hoe ze dit zo snel mogelijk kunnen realiseren. Er is veel interesse in het verplaatsen van missiekritieke businessapplicaties naar de cloud. Daar valt ERP ook zeker onder. Het is aan ons om onze klanten daarbij zo goed mogelijk te helpen. RISE with SAP kwam dan ook op een goed moment. In de eerste twee maanden na de release hebben zo’n 100 klanten de service omarmd. Voor ons ging het jaar dan ook geweldig van start.”

White vult hem aan: “We merkten ook een sterke behoefte aan een holistische visie op ERP. Klanten willen bijvoorbeeld ook hun procurement- en HR-processen kunnen beheren vanuit dezelfde cloudoplossing. Daarom hebben we tijdens SAPPHIRE NOW modules voor RISE with SAP hiervoor gelanceerd. Zo kunnen zij ook die processen eenvoudig meenemen in hun digitale transformatie.”

RISE with SAP en cloud lijken een onlosmakelijke combinatie. Maar is dat ook zo? Is de cloud onmisbaar als het gaat om digitale transformatie?

White: “Dat is zeker zo. De voordelen van de cloud zijn te groot om te negeren, en zijn inherent aan de transformatie die je met RISE with SAP bereikt. Natuurlijk kun je on-premises je processen digitaliseren en moderniseren, maar je mist dan altijd de flexibiliteit en snelheid die je met cloud wel hebt.”

“Neem bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen op het gebied van AI. Stel dat wij een nieuwe algoritme hebben ontwikkeld voor het analyseren van koopgedrag van klanten. Dankzij de cloud kunnen we daar direct al onze klanten van laten profiteren. Een uitrol via on-premises zou veel meer tijd in beslag nemen. Die tijd hebben organisaties niet, want dan is de concurrent die wel zijn ERP naar de cloud heeft gebracht altijd sneller.”

Welke rol hebben partners bij RISE with SAP? Hebben partners die specifieke hyperscalers leveren bepaalde voordelen?

Russel:“We hebben een uitstekende relatie met alle hyperscalers, of het nu gaat om Amazon, Google of Microsoft. We geven onze klanten dan ook de vrije keuze in het te gebruiken cloudplatform. Ook voor onze partners op het gebied van systeemintegratie biedt RISE with SAP genoeg nieuwe kansen, dankzij onze ruim 2000 API’s voor integratie met oplossingen van derden. Zo profiteert uiteindelijk iedereen van deze nieuwe dienstverlening.”

Terug naar nieuws overzicht
Cloud